pytanie zadane 18 września 2015 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy
Jakie kraje są najlepsze pod względem nauki?

1 odpowiedź

odpowiedź 19 września 2015 przez użytkownika

Kraje przedstawione poniżej zostały wymienione w jednej z popularnonaukowych gazet na podstawie wstępnych danych z Digital Science. Brano pod uwagę liczbę zgłaszanych patentów w danym kraju, nakładów na badania i rozwój oraz liczbę doktorantów. W poniższej tabeli zostało wymienionych 25 państw oraz podano liczbę/ punkty w skali 100 pkt. na podstawie liczby artykułów naukowych opublikowanych w czołowych czasopismach. Badania dotyczą roku 2011

Kraj Punkty
Stany Zjednoczone 100
Niemcy 20,4
Chiny 19,8
Japonia  18,4
Wielka Brytania 16,9
Francja 11,7
Kanada  8,3
Korea Południowa 6,7
Włochy 6,1
Hiszpania 5,5
Szwajcaria 4,9
Australia 4,4
Holandia 4,0
Indie 3,2
Tajwan 3,1
Izrael 2,6
Singapur 2,6
Szwecja 2,5
Belgia 1,9
Dania 1,5
Austria 1,4
Federacja Rosyjska 1,3
Hongkong 1,3
Brazylia  1,2
Finlandia 1,0

Jeśli chodzi natomiast o szkolnictwo wyższe oraz liczbę przyznanych doktoratów (2009 r.) sytuacja przedstawia się następująco:

1. Stany Zjednoczone

2. Niemcy

3. Wielka Brytania

4. Japonia

5. Francja

6. Włochy

7. Brazylia

8. Kanada

9. Hiszpania

10. Australia

11. Szwecja

12. Szwajcaria

13. Polska

14. Holandia

15. Turcja

16. Portugalia

17. Czechy

18. Austria

19. Belgia

20. Meksyk

21. Finlandia

22. Izrael

23. Słowacja

24. Dania

25. Grecja

...