pytanie zadane 29 grudnia 2016 w Nauka i technika przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 29 grudnia 2016 przez użytkownika

Gramatyka Chomsky'ego lub hierarchia Chomsky'ego to hierarchia klas języków formalnych. Twórca, Noam Chomsky, dzieli je na 4 klasy:

- języki typu 3 - regularne, czyli takie które można wygenerować za pomocą gramatyki liniowej np. A - a,

- języki typu 2 - bezkontekstowe, czyli takie które można wygenerować za pomocą gramatyki bezkontekstowej np. A - aBc,

- języki typu 1 - kontekstowe, czyli takie które można wygenerować za pomocą gramatyki kontekstowej np. AB - CDB,

- języki typu 0 - rekurencyjnie przeliczane, czyli takie dla których istnieje gramatyka typu 0.

Chomsky około 50 lat temu podjął się zdefiniowania i sklasyfikowania języków formalnych, gdyż uważał, że bez uniwersalnej gramatyki dziecko nie jest w stanie nauczyć się języka. Gramatyka uniwersalna Chomsky'ego dostrzega wrodzone zasady u dziecka, które determinują pewne wyrażenia i zasady ich przetwarzania. Podstawową ideą gramatyki jest to, że dzieci rodzą się z umiejętnością operowania słowami, po to by budować zdania.

...