pytanie zadane 29 grudnia 2016 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 30 grudnia 2016 przez użytkownika

Aktywne słuchanie jest nierozerwalnie związane z umiejętnością rozmawiania. Jest to takie słuchanie, w którym rozumiemy wypowiadaną przez drugą osobę treść i akceptujemy tę osobę. Słuchanie aktywne zwiększa zaufanie mówiącego i daje mu pewność, że jest słuchany i rozumiany. 

Zazwyczaj jest tak, że powinniśmy więcej słuchać, a mniej mówić (chociażby ze względu na to, że mamy dwoje uszu i jedne usta). Pamiętajmy, że słuchanie to nie tylko czekanie na naszą kolej mówienia. Dlatego nawet, jeśli wiemy co druga osoba zaraz nam powie, nie przerywajmy jej w wypowiadaniu się do końca. Dekodujmy informacje usłyszane od drugiej osoby nie tylko w słowach, ale również w gestach, wyrazie twarzy czy w mimice. Słuchajmy z cierpliwością i z zainteresowaniem. 

...