pytanie zadane 29 grudnia 2016 w Zdrowie i uroda przez użytkownika anonimowy
Jakie są jego rodzaje?

1 odpowiedź

odpowiedź 30 grudnia 2016 przez użytkownika

Stres jest bardzo trudnym pojęciem do zdefiniowania, ale wg jego autora jest to reakcja organizmu na stawiane mu "żądania". By się do niego przystosować organizm musi włączyć swoiste reakcje mobilizujące go do działania. Natomiast czasem organizm włącza nieswoiste objawy, które właśnie nazywa się stresem. 

Bodźcem stresowym może być każdy element/sygnał ze świata zewnętrznego i wewnętrznego, który pobudza i wywołuje stan napięcia i zakłóca równowagę. W zależności od siły, czasu trwania i częstotliwości napięcie może wzrastać. Jeśli się ono przedłuża mechanizmy obronne organizmu wyczerpują się i zaczyna się wtedy proces chorobowy. Stres mogą powodować: stresory (czynniki wywołujące stres), przykry stan psychosomatyczny oraz różne reakcje. 

Rodzaje stresów:

- biologiczny (somatopsychiczny) - przeciążenie stresowe

- emocjonalny (psychosomatyczny) - przeciążenie i nerwica

- moralny (psychospołeczny) - stany depresyjne.

Każdy z nich może być krótkotrwały lub mieć formę przewlekłą. 

...