pytanie zadane 29 grudnia 2016 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy
Podejście pedagogiczne

1 odpowiedź

odpowiedź 30 grudnia 2016 przez użytkownika

Pomaganie wiąże się m.in. z rodzajem trudności, stanem odporności na stres osoby wspomaganej i z postawą pomagającego wobec spostrzeganych trudności i osoby wspomaganej. 

Pomaganie można rozumieć jako czynności lub jako proces. Ogólnie przyjmuje się, że ma ono charakter konkretnej czynności polegającej na usuwaniu przez aktywność pomagającego zewnętrznych ograniczeń lub niedostatków osoby wspomagającej np. danie komuś zapomogi, zrobienie komuś zakupów, wyręczenie kogoś w jakiejś pracy. 

Inne rozumienie pomagania to zwiększenie wewnętrznych możliwości wspomaganego w radzeniu sobie z trudnościami i problemami swojego życia. Rola pomagającego sprowadza się tu do stwarzania warunków, by wspomagany czuł się odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów osobistych. Będzie to np. zwiększanie motywacji ucznia do nauki czy zachęcanie do podejmowania działań. 

...