dhosting
pytanie zadane 28 grudnia 2016 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy
Na lata: 1970, 1980 i 1984

1 odpowiedź

odpowiedź 28 grudnia 2016 przez użytkownika
Produkt Miara jednostka 1970 1980 1984
węgiel kamienny mln t 550 714 690
ropa naftowa mln t 475 424 432
gaz ziemny mld m3 595 548 488
rudy żelaza mln t 53,8 42,9 34,5
energia elektryczna mld kW*h 1 712 2 467 2 630
żelazo mln t  85,1 80,6 47,1
stal surowa mln t 119 101 82,7
aluminium mln t 4,3 6,1 5,1
siarka mln t 9,0 10,8 10,1
fosforyty mln t 35,1 54,4 37,4
sól nierafinowana mln t 41,6 36,6 34,4
samochody osobowe mln sztuk 6,6 6,4 7,6
samochody ciężarowe mln sztuk 1,6 1,8 3,0
statki wodowane tys. RT 338 558 118
telewizory tys. sztuk 8 298 10 320 9 903
kwas siarkowy mln t 26,8 39,6 36,0
soda kalcynowana mln t 3,9 7,5 7,6
soda kaustyczna mln t 9,2 10,5 9,3
nawozy azotowe mln t 8,2 11,8 8,7
nawozy fosforowe mln t 5,4 9,5 7,7
tworzywa sztuczne mln t 9,7 12,4 15,8
włókna celulozowe tys. t 623 341 273
włókna niecelulozowe mln t 1,6 3,2 3,4
cement mln t 67,7 67,7 71,0
tarcica mln m3 81,4 75,3 77,9
papier i tektura mln t 46,1 56,8 58,8
tkaniny bawełniane km2 6 789 3 726 2 500
tkaniny wełniane km2 254 163 149
cukier surowy mln t 5,3 5,2 5,2
mięso tys. t 24 827 26 540 27 676

...