pytanie zadane 28 grudnia 2016 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy
Na lata: 1970, 1980 i 1984

1 odpowiedź

odpowiedź 28 grudnia 2016 przez użytkownika
Produkt 1970 1980 1984
węgiel kamienny (mln t) 550 714 690
ropa naftowa (mln t) 475 424 432
gaz ziemny (mld m3) 595 548 488
rudy żelaza (mln t) 53,8 42,9 34,5
energia elektryczna (mld kW*h) 1 712 2 467 2 630
żelazo (mln t ) 85,1 80,6 47,1
stal surowa (mln t) 119 101 82,7
aluminium (mln t) 4,3 6,1 5,1
siarka (mln t) 9,0 10,8 10,1
fosforyty (mln t) 35,1 54,4 37,4
sól nierafinowana (mln t) 41,6 36,6 34,4
samochody osobowe (mln sztuk) 6,6 6,4 7,6
samochody ciężarowe (mln sztuk) 1,6 1,8 3,0
statki wodowane (tys. RT) 338 558 118
telewizory (tys. sztuk) 8 298 10 320 9 903
kwas siarkowy (mln t) 26,8 39,6 36,0
soda kalcynowana (mln t) 3,9 7,5 7,6
soda kaustyczna (mln t) 9,2 10,5 9,3
nawozy azotowe (mln t) 8,2 11,8 8,7
nawozy fosforowe (mln t) 5,4 9,5 7,7
tworzywa sztuczne (mln t) 9,7 12,4 15,8
włókna celulozowe (tys. t) 623 341 273
włókna niecelulozowe (mln t) 1,6 3,2 3,4
cement (mln t) 67,7 67,7 71,0
tarcica (mln m3) 81,4 75,3 77,9
papier i tektura (mln t) 46,1 56,8 58,8
tkaniny bawełniane (km2) 6 789 3 726 2 500
tkaniny wełniane (km2) 254 163 149
cukier surowy (mln t) 5,3 5,2 5,2
mięso (tys. t) 24 827 26 540 27 676

...