pytanie zadane 28 grudnia 2016 w Historia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 28 grudnia 2016 przez użytkownika

1. Przewodniczący Rady Państwa:

- Aleksander Zawadzki - 20.11.1952 - 7.08.1964

- Edward Ochab - 12.08.1964 - 11.04.1968

- Marian Spychalski - 11.04.1968 - 23.12.1970

- Józef Cyrankiewicz - 23.12.1970 - 28.3.1972

- Henryk Jabłoński - 28.3.1972 - 6.10.1985

- Wojciech Jaruzelski - 6.11.1985

2. Marszałkowie Sejmu:

- Władysław Kowalski - 4.2.1947 - 1.8.1952

- Jan Dembowski - 29.11.1952 - 20.11 1956

- Czesław Wycech - 20.2.1957 - 13.2.1971

- Dyzma Gałaj - 13.2.1971 - 15.2.1972

- Stanisław Gucwa - 28.3.1972 - 15.10.1985

- Roman Malinowski - 6.11.1985

3. Prezesi Rady Ministrów:

- Edward Osóbka-Morawski - 21.7.1944 - 5.2.1947

- Józef Cyrankiewicz - 8.2.1947 - 20.11.1952

- Bolesław Bierut - 20.11.1952 - 18.3.1954

- Józef Cyrankiewicz - 18.3.1954 - 23.12.1970

- Piotr Jaroszewski - 23.12.1970 - 18.2.1980

- Edward Babiuch - 18.2.1980 - 24.8.1980

- Józef Pińkowski - 24.8.1980 - 11.2.1981

- Wojciech Jaruzelski - 11.2.1981 - 6.10.1985

- Zbigniew Messner - 6.11.1985

...