lh
pytanie zadane 28 grudnia 2016 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy
Za co, komu i kiedy przyznano nagrody Nobla w latach 1975-87?

2 odpowiedzi

odpowiedź 28 grudnia 2016 przez użytkownika

Zdobywcy Nagród Nobla w latach 1975-1987:  


Rok           
Fizyka Chemia
1975 A. Bohr
B. Mottelson
J. Rainwater
J.W. Cornforth
V. Prelog
1976 B. Richter
S. Ting
W.N. Lipscomb
1977 Ph. Andreson
N.P. Mott
J.H. Van Vleck
I. Prigogine
1978 P.L. Kapica
A.A. Penzias
R.W. Wilson
P. Mitchell
1979 S.L. Glashow
A. Salam
S. Weinberg
H.C. Brown
G. Wittig
1980 J.W. Cronin
V.L. Fitch
P. Berg
W. Gilbert
F. Sanger
1981 N. Bloenbergen
A.L. Schawlow
K.M. Siegbahn
K. Fukui
R. Hoffmann
1982 K.G. Wilson A. Klug
1983 S. Chandrasekhar
W.A. Fowler
H. Taube
1984 C. Rubbia
S. van der Meer
R.B.Merrifield
1985 K. von Klitzing H. Haumpton
J. Karle
1986 E. Ruska
G. Binning
H. Rohrer
D.R. Herschbach
Y. Tsch Lee
J. Ch. Polanyi
1987 J.G. Bednorz
K.A. Muller
D. Cram
Ch. Pedersen
J.M. Lehn

 


Rok           
Medycyna    Literatura
1975 D. Baltimore
R. Dulbecco
H.M. Temin
E. Montale
1976 B.S. Blumberg
D.C. Gajdusek
S. Bellow
1977 R. Yalow
A.V/ Schally
R.V. Guillemin
V. Aleixandre y Merlo
1978 D. Nathans
H.O. Smith
W. Arber
I.B. Singer
1979 A.M. Cormack
G.N. Hounsfield
O. Elitis
1980 B. Benacerraf
J. Dausset
G. Snell
Cz. Miłosz
1981 R.W. Sperry
T.N. Wiesel
D.H. Hubel
E. Canetti
1982 S.K. Bergstrom
B.I. Samuelsson
J. Vane
 
G. Garcia Marquez
1983 B. McClintock W. Golding
1984 N.K. Jerne
G.J. Kochler
C. Milstein
J. Seifert
1985 M. Brown
J. Goldenstein
C. Simon
1986 S. Cohen
R. Levi-Montakini
W. Soyinka
1987 S. Tonegawa I. Brodski


Pokojowe nagrody Nobla otrzymali:

1975 - A.D.Sacharow
1976 - B. Williams i M. Corrigan
1977 - Amnesty International
1978 - M. Begin i A. Sadat
1979 - Matka Teresa
1980 - A. Perez Esquivel
1981 - Urząd wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych Uchodźców
1982 - A. Garcia Rolbes i A. Myrdal
1983 - L. Wałęsa
1984 - D. Tutu
1985 - Międzynarodowy Ruch Lekarzy Przeciw Wojnie Jądrowej
1986 - E. Wiesel
1987 - O.A. Sanchez

odpowiedź 9 stycznia 2019 przez użytkownika

Warto również wymienić Polaków, którzy Nagrodę Nobla otrzymali. Wśród nich są:

Imię i nazwisko Rok wręczenia nagrody Dziedzina
Maria Skłodowska-Curie z mężem 1903 fizyka
Henryk Sienkiewicz 1905 literatura
Maria Skłodowska-Curie 1911 chemia
Władysław Reymont 1924 literatura
Czesław Miłosz 1980 literatura
Lech Wałęsa 1993 Pokojowa Nagroda
Józef Rotblat 1995 Pokojowa Nagroda
Wisława Szymborska 1996 literatura

...