dhosting
pytanie zadane 28 grudnia 2016 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy
Za co, komu i kiedy przyznano nagrody Nobla w latach 1975-87?

2 odpowiedzi

odpowiedź 28 grudnia 2016 przez użytkownika

Zdobywców Nagród Nobla w latach 1975-1987 przedstawię w poniższej tabeli. 


Rok           
Fizyka Chemia Medycyna    Literatura Pokojowa
1975 A. Bohr
B. Mottelson
J. Rainwater
J.W. Cornforth
V. Prelog
D. Baltimore
R. Dulbecco
H.M. Temin
E. Montale A.D.Sacharow
1976 B. Richter
S. Ting
W.N. Lipscomb B.S. Blumberg
D.C. Gajdusek
S. Bellow B. Williams
M. Corrigan
1977 Ph. Andreson
N.P. Mott
J.H. Van Vleck
I. Prigogine R. Yalow
A.V/ Schally
R.V. Guillemin
V. Aleixandre y Merlo Amnesty International
1978 P.L. Kapica
A.A. Penzias
R.W. Wilson
P. Mitchell D. Nathans
H.O. Smith
W. Arber
I.B. Singer M. Begin
A. Sadat
1979 S.L. Glashow
A. Salam
S. Weinberg
H.C. Brown
G. Wittig
A.M. Cormack
G.N. Hounsfield
O. Elitis Matka Teresa
1980 J.W. Cronin
V.L. Fitch
P. Berg
W. Gilbert
F. Sanger
B. Benacerraf
J. Dausset
G. Snell
Cz. Miłosz A. Perez Esquivel
1981 N. Bloenbergen
A.L. Schawlow
K.M. Siegbahn
K. Fukui
R. Hoffmann
R.W. Sperry
T.N. Wiesel
D.H. Hubel
E. Canetti Urząd wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych Uchodźców
1982 K.G. Wilson A. Klug S.K. Bergstrom
B.I. Samuelsson
J. Vane
 
G. Garcia Marquez A. Garcia Rolbes
A. Myrdal
1983 S. Chandrasekhar
W.A. Fowler
H. Taube B. McClintock W. Golding L. Wałęsa
1984 C. Rubbia
S. van der Meer
R.B.Merrifield N.K. Jerne
G.J. Kochler
C. Milstein
J. Seifert D. Tutu
1985 K. von Klitzing H. Haumpton
J. Karle
M. Brown
J. Goldenstein
C. Simon Międzynarodowy Ruch Lekarzy Przeciw Wojnie Jądrowej
 
1986 E. Ruska
G. Binning
H. Rohrer
D.R. Herschbach
Y. Tsch Lee
J. Ch. Polanyi
S. Cohen
R. Levi-Montakini
W. Soyinka E. Wiesel
1987 J.G. Bednorz
K.A. Muller
D. Cram
Ch. Pedersen
J.M. Lehn
S. Tonegawa I. Brodski O.A. Sanchez

odpowiedź 9 stycznia 2019 przez użytkownika

Warto również wymienić Polaków, którzy Nagrodę Nobla otrzymali. Wśród nich są:

Imię i nazwisko Rok wręczenia nagrody Dziedzina
Maria Skłodowska-Curie z mężem 1903 fizyka
Henryk Sienkiewicz 1905 literatura
Maria Skłodowska-Curie 1911 chemia
Władysław Reymont 1924 literatura
Czesław Miłosz 1980 literatura
Lech Wałęsa 1993 Pokojowa Nagroda
Józef Rotblat 1995 Pokojowa Nagroda
Wisława Szymborska 1996 literatura

...