pytanie zadane w Motoryzacja przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź przez użytkownika
Rok Załoga Osiągnięcia

1956
1957
1957
1964
1964
1964
1964
A. Abłamiowicz
A. Abłamowicz
L. Natkaniec
L. Natkaniec
L. Natkaniec
A. Abłamiowicz
L. Natkaniec
Rekord świata
- wysokość 7084 m
- odległość w odwodzie zamkniętym 2884 km
- prędkość w obwodzie zamkniętym 317 km/h
- prędkość na bazie 839 km/h
- prędkość w obwodzie zamkniętym 500 km: 739 km/h
- prędkość w obwodzie zamkniętym 100 km:715 km/h
- odległość w obwodzie zamkniętym 5100 km 
1977 K. Lenartowicz
E. Popiołek
W. Świadek
Srebrny medal w Lataniu precyzyjnym
1978 W. Świadek
A. Korzeniowski
Srebrny medal w Rajdowych Mistrzostwach Świata
1980 W. Świadek
A. Korzeniowski
K. Lenartowicz
M. Wajda
Złoty medal drużynowo
1981 K. lenartowicz
E. Popiołek
Srebrny i brązowy medal indywidualnie
Srebrny medal drużynowo
1982 K. Lenartowicz Złoty medal indywidualnie
1983 K. Lenartowicz
J. Baran
Złoty i srebrny medal indywidualnie
Złoty medal drużynowo
1983 S. Makne
I. Cieślak
I miejsce
1984 K. Lenartowicz
W. Świadek
Złoty i brązowy medal indywidualnie
Złoty medal drużynowo
1984 W. Świadek
A. Korzeniowski
Srebrny medal dla drużyny
1985 W. Nycz
J. Darocha
Złoty i brązowy medal indywidualnie
Złoty medal drużynowo
1986 K. Lenartowicz
J. Darocha
W. Nycz
M. Wieczorek
Złoty i brązowy medal dla załogi
Złoty medal drużynowo

...