dhosting
pytanie zadane 28 grudnia 2016 w Motoryzacja przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 28 grudnia 2016 przez użytkownika

Liczbę pasażerów przedstawię w poniższej tabeli. Uwzględnię w niej dany rok oraz państwo z jakiego lot wystartował. Liczba pasażerów będzie podana w mln osób * km. 

Państwo 1938 1950
Australia 69,3 1 268,7
Belgia 18,1 234,9
Bułgaria - 6,0
Czechosłowacja 21,7 46,1
Dania 5,6 148,2
Finlandia 3,4 26,8
Francja 73,4 1 118,0
Grecja 2,4 67,2
Hiszpania 11,3 181,5
Holandia 59,8 772,1
India 1,3 375,6
Japonia 29,9 11,7
Jugosławia 2,0 31,4
Kanada 18,0 857,1
Norwegia 2,4 162,3
Polska 9,4 30,5
RFN - -
Rumunia 3,5 14,1
USA 857,9 16 444,8
Szwajcaria 13,6 147,2
Szwecja 13,9 222,5
W. Brytania 86,0 1 277,9
Węgry - 10,5
Włochy 81,9 185
ZSRR 1 000 1 200

Państwo 1960 1984
Australia 3 008 23 652
Belgia 1 264 5 652
Bułgaria 88,6 3 057
Czechosłowacja 390 1 985
Dania 602 3 000
Finlandia 228 2 616
Francja 5 229 38 472
Grecja 289 5 328
Hiszpania 782 17 460
Holandia 2 672 16 068
India 1 115 14 856
Japonia 1 051 61 416
Jugosławia 103 4 901
Kanada 4 267 31 224
Norwegia 685 6 432
Polska 109 2 552
RFN 1 284 24 276
Rumunia 85,7 2 652
USA 65 542 447 096
Szwajcaria 1 138 12 060
Szwecja 1 012 5 100
W. Brytania 7 279 45 048
Węgry 57,2 1 239
Włochy 1 339 13 644
ZSRR 12 111 183 981
 
...