seohost
pytanie zadane 17 lipca 2015 w Różne przez użytkownika anonimowy
Jeśli nie z węgla to z czego?

1 odpowiedź

odpowiedź 17 lipca 2015 przez użytkownika

Asfaltu nie produkuje się z węgla. Asfalt produkowany jest głównie z ropy naftowej

W jego skład wchodzą złoża bitumiczne oraz skały bitumiczne, czyli m.in. wapienie, piaskowce. Są to składniki asfaltu naturalnego, który jednak jest zbyt twardy, by móc być stosowany samodzielnie. Dlatego jest on dodatkiem do asfaltu ponaftowego, który dzieli się na:

- asfalt drogowy - wykorzystywany, jak sama nazwa wskazuje, do robienia nawierzchni drogowych, czyli ulic (przykład na zdjęciu poniżej),

- asfalt izolacyjny - używany do wytwarzania mas do produkcji m.in. papy, lepików, kitów, emulsji.

asfalt

Najwięcej asfaltu naturalnego występuje w takich krajach jak: Wenezuela, Albania, Trynidad. 

Co ciekawe w latach międzywojennych na asfalt mówiło się smołowiec. Dziś mianem asfaltu określa się mieszaninę lepiszczy naturalnych lub pochodzących z ropy naftowej, gdzie określenia tego używa się w Polsce i USA. 
W Europie Zachodniej i Rosji asfaltem nazywa się mieszaninę lepiszcza, a właściwie bitumu z kruszywem. 

...