pytanie zadane 20 grudnia 2016 w Turystyka przez użytkownika

dawna cela w muzeum w łodzi

1 odpowiedź

odpowiedź 20 grudnia 2016 przez użytkownika

W Łodzi przy ulicy Gdańskiej znajduje się niezwykłe muzeum. Zwiedzanie jego wnętrz można podzielić na kilka wystaw. W pierwszej z nich znajdziemy eksponaty dotyczące Więzienia Przy Długiej (parter), w kolejnej Drogi Do Niepodległej (parter), dalej Legenda Powstania Styczniowego (piętro) oraz Tradycja Obchodów Święta Niepodległości (piętro). Warto zaznaczyć, iż dwie ostatnie wymienione wystawy to wystawy czasowe. Wymienione wyżej nazwy wystaw to również ich tematyka. Zanim jednak przybliżę Wam moje refleksje z tego miejsca, napiszę kilka ważnych informacji organizacyjnych. Muzeum Tradycji Niepodległościowych czynne jest cały tydzień, prócz piątku w godzinach od 9 do 18, ale dokładniejsze dane znajdziecie na stronie muzeum.

Zwiedzanie zaczynałam od pierwszej wystawy poświęconej więzieniu, które w latach 1885 - 1953 mieściło się w tym budynku. Jeśli się tak dokładnie przyjrzeć na datę , to jeszcze nie tak całkiem dawno (bo zaledwie 60 lat temu) przebywały tu jeszcze więzione osoby. Trafiały do niego między innymi członkowie różnych partii, których oskarżało się o przestępstwa państwowe; przetrzymywano tu również więźniów lewicowych. W czasie II wojny światowej mieściło się tu więzienie policyjne dla kobiet i to właśnie o nich, o ich przeżyciach w tym trudnym czasie możemy poczytać podczas zwiedzania tej wystawy. Notatki z codziennych zajęć, listy do rodziny, grypsy i inne zapiski na przeróżnych przedmiotach możemy czytać tu do dziś. Kobiety, które znalazły się tu, karane były głównie za przestępstwa polityczne takie jak: przynależność do związków, partii, tajnych organizacji, a także za sabotaż, posiadanie broni, pomoc Żydom itp. Stąd najczęściej przewożone były do obozów koncentracyjnych. Po wojnie nadal trafiały tu kobiety, które sprzeciwiały się lub nie zgadzały się z nową rzeczywistością w Polsce.

dokumenty z więzienia w łodzi

Listy, karty pocztowe wysyłane do rodziny i bliskich przez więzione kobiety, klucz od drzwi więziennych.

zapisaki z celi

Grypsy pisane na kawałkach materiałów.

Przechodząc dalej w kierunku zwiedzania, napotykamy na dzieje naszego kraju podczas dążenia do odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wystawa poświęcona jest okresowi od 1791 do 1921. Zwiedzając ową wystawę, możemy dokładnie poznać historię oraz nazwiska bohaterów, którzy walczyli, by wyzwolić Polskę. Znajdziemy tu także Konstytucję 3 Maja, czyli najważniejszą ustawę rządową.

mundur niepodległościowy


Dalej kierujemy się na piętro Muzeum Tradycji Niepodległościowych, by zapoznać się z wystawą dotyczącą Legendy Powstania Styczniowego. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla nas, tym bardziej, że w tym roku przypada 150. rocznica wybuchu powstania. Oglądając wystawę, można odnieść wrażenie cofnięcia się w czasie i przeżywania go na nowo. Na wystawie zaprezentowane są m.in. miejsca bitew, fotografie, dokumenty, plakaty, czasopisma, medale oraz wiele, wiele innych cennych i wartościowych przedmiotów pochodzących z tamtego okresu.

daty ważne dla polski i orzeł

pomnik piłsudskiego
Ostatnią wystawą prezentowaną w tym muzeum jest pomieszczenie poświęcone Tradycji Obchodzenia Święta Niepodległości. W związku z tym świętem, w tym roku również przyda rocznica, 94. rocznica odzyskania niepodległości. Tu obejrzymy plakaty, artykuły z gazet lokalnych poświęconych tym, jak kiedyś obchodzono to święto. Cała wystawa jest wzbogacona również o materiały zdjęciowe z tychże uroczystości.

...