seohost
pytanie zadane 9 grudnia 2016 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 9 grudnia 2016 przez użytkownika

Niegdyś uczyliśmy się najpierw wszystkich liter, potem sylab, wyrazów i dopiero całych zdań. Jednak skupiając się na tym, nie skupialiśmy się na zrozumieniu czytanego tekstu. Nauka liter jest dla dziecka łatwa, ale nie jest ona zupełnie do niczego potrzebna. 

Obecnie w nauce czytania stosuje się metodę sylabową lub globalną, z czego ta pierwsza, zdaniem wielu nauczycieli i pedagogów, jest bardziej skuteczna. By zacząć naukę czytania metodą sylabową, zaczynamy od wprowadzenia samogłosek ustnych (a, e, i, o, u, a potem ó, y) i utrwalamy je w trakcie zabaw. Gdy dziecko już będzie znało te samogłoski, przechodzimy do sylab, tworząc proste połączenia np. ma, me, mi itd., la, le, li itd. Pamiętajmy tylko o tym, że dziecko musi opanować pierwsze sylaby (np. z literą M) i dopiero potem uczyć się nowych (np. z literką L). Sylaby muszą być napisane drukowanymi literami!

sylaby

Przykładem zabawy może być pokazywanie dziecku samogłoski lub sylaby, odczytanie jej głośno i poproszenie dziecka o jej powtórzenie. Przy samogłoskach wizualizujmy ich kształt. Innym rodzajem zabawy będzie wyszukiwanie w tekście poznanych samogłosek lub sylab. 

W późniejszym etapie można kupić specjalne książeczki sylabowe i próbować czytać z dzieckiem opowiadania, które są w nich opisane. W takich książeczkach dany wyraz napisany jest w dwóch kolorach (czarnym i czerwonym) i podzielony dzięki temu na sylaby. Dziecka znając sylaby, szybciej czyta i składa zdania, a poza tym czyta tekst ze zrozumieniem. 


Czytanie związane jest z rozwojem mózgu, który następuje około 4 roku życia człowieka. Jest to proces związany z wytworzeniem się odpowiednich połączeń nerwowych między oczami a obiema półkulami mózgowymi. Wytworzenie się takich dróg nerwowych jest potrzebne do podjęcia przez umysł prób analizowania i składowanie informacji, które potrzebne są w nauce czytania. 

Oczywiście jedne dzieci będą uczyły się wolniej, a inne szybciej. Jedni lepiej nauczą się czytać za pomocą dźwięków i przypisanych do nich symboli, z których potem układa się słowa i zdania (metoda foniczna), zaś inni przyswajają sobie lepiej całe wyrazy od razu. Dziecko i tak wybierze własne tempo uczenia się. 


Jeśli chodzi o metodę sylabową, można też narysować dziecku np. taką gąsienicę:

czytanie sylab zabawa

Dziecko ma za zadanie pokolorować dane sylaby na jeden kolor, a następnie je przeczytać. 

Można też spróbować trudniejszej wersji, gdzie dziecko maluje na odpowiednie kolory sylaby kończące się daną literką:

kolorowanie sylab

...