pytanie zadane 29 listopada 2016 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy
Jakie są jego osiągnięcia?

1 odpowiedź

odpowiedź 9 grudnia 2016 przez użytkownika

Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) to projekt wielu naukowców i inżynierów z całego świata, którzy połączyli siły w CERN-ie, czyli w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, która mieści się niedaleko Genewy. LHC to największy na świecie akcelerator cząstek, największa maszyna na świecie. Mieści się on pod ziemią na głębokości 50-175 m i ma kształt torusa, czyli koła/pierścienia. Jego długość wynosi 27 km. 

LHC rejestruje wyniki zderzeń za pomocą detektorów cząstek elementarnych. I poznanie tych cząstek jest głównym celem tej maszyny. Naukowcy chcą badać i poprzez badania potwierdzać lub obalać istnienie np. ciemnej materii czy wyższych wymiarów. Ma on również odpowiedzieć na pytanie jak powstał wszechświat. 

Dzięki Zderzaczowi Hadronów udało się już osiągnąć/zbadać/odkryć m.in.:

- dwie nowe cząsteczki z rodziny barionów: Eb'- i Eb*-. Ich właściwości mogą doprowadzić do wyjaśnienia asymetryczności między materią i antymaterią;

- bozon Higgsa, który pomoże lepiej zrozumieć budowę wszechświata;

- hadrony egzotyczne (tetrakwarków);

- plazma kwarkowo-glutonowa.

...