pytanie zadane 23 listopada 2016 w Turystyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 23 listopada 2016 przez użytkownika

Hasima jest wyspą, która znajduje się na Morzu Wschodniochińskim i należy do Japonii. Jest to może nie tyle co martwa, jak opuszczona wyspa, zwana też Wyspą Graniczną czy Wyspą - Okrętem Wojennym. 

Przed końcem XIX wieku wyspa była siedliskiem dla ptaków i tymczasowym miejscem przebywania rybaków, którzy nie wracali do domów podczas złej pogody. W 1887 roku pojawili się na Hasimie pierwsi osadnicy i odkryli na niej pokłady węgla kamiennego. W latach 30. znajdowała się na niej już kopalnia oraz fabryka sprzętu zbrojeniowego. W czasie II wojny światowej wiele osób pracujących przy wydobywaniu węgla zmarło z powodu ciężkich warunków pracy. 

Wyspa Hasima przeżywała również czasy swojej świetności i wówczas mieściło się na niej 30 budynków mieszkalnych, 2 szpitale, 25 sklepów, szkoła, 2 baseny i cmentarz. Wówczas wyspę zamieszkiwało 5259 osób i była to wtedy najbardziej zaludniona wyspa na świecie. Lata 70. przyniosły klęskę dla wyspy, ponieważ zaczęto sprowadzać ropę naftową i węgiel stał się niepotrzebny i zamknięto kopalnię. Wystarczyło kilka tygodni, by wyspa opustoszała. Od 2008 roku wyspa jest wpisana na listę UNESCO

Wyspa ma powierzchnię 0,063 km2 i podłużny kształt. Obecnie znajduje się na niej 0,48 km betonowego falochronu, betonowe bloki i opuszczona kopalnia węgla. Wyspę można zwiedzać, ale tylko w bezpiecznych, wyznaczonych miejscach.

...