lh
pytanie zadane 17 lipca 2015 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 17 lipca 2015 przez użytkownika

Rzeki pochodzą ze źródła. Źródłem tym może być potok lub kilka potoków, ale także bagno, jezioro czy lodowiec oraz deszcze i wody pochodzące z podziemi np. z jaskiń. Rzeka płynie sobie swoim korytem docierając do innej, większej rzeki lub do morza. Czasem zdarza się, że rzeka zanim dotrze do morza, wysycha. Wyjątek stanowi rzeka Onyx, znajdująca się na Antarktydzie, gdzie morze jest jej źródłem, a nie celem. 

Na Ziemi występuje następujący podział rzek na rzeki:

- małe, które osiągają długość 100-200 km i dorzecze 100 - 10 000 km2,

- średnie, które osiągają długość 200-500 km i dorzecze 10 000 - 100 000 km2,

- duże, które osiągają długość 500-2 500 km i dorzecze 0,1 - 1 mln km2,

- wielkie, które osiągają długość powyżej 2 500 km i dorzecze ponad 1 mln km2​​​​​​​.

rzeka skrwa

Rzeki mogą dzielić się również na te, które są stałe, czyli takie które płyną cały czas i zasilane są deszczem, roztopami czy wodami podziemnymi; okresowe rzeki, czyli takie pojawiające się np. po ulewnym deszczu i znajdują się one głównie tam, gdzie występuje pora sucha i deszczowa; oraz rzeki efemeryczne, czyli takie, w których woda pojawia się rzadko i nieregularnie, woda w nich płynie krótko i rzadko, takie rzeki można spotkać na suchych obszarach. 

   ____________________________________________________________________

Najdłuższymi rzekami na świecie są rzeki:

1. Nil

delta nilu

2. Amazonka

dorzecze amazonki

...