pytanie zadane 9 listopada 2016 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy
Jakie trzeba mieć predyspozycje, jakie warunki trzeba spełnić, by pracować na wysokościach?

1 odpowiedź

odpowiedź 9 listopada 2016 przez użytkownika

Prace wysokościowe nie są łatwe, ponieważ prócz ciężkich warunków pracy, do jakich należy odpowiednie utrzymanie się w danej pozycji, należy jeszcze dokładne wykonanie zadania. Dlatego też do tego typu prac należy mieć specjalistyczne przygotowania. 

Osoba, która chce pracować na wysokościach musi posiadać pewne cechy psychiczne, ale również specjalne uprawnienia. Są to m.in.: badania neurologiczne, laryngologiczne i okulistyczne. Czasem też pracodawcy chcą osoby z doświadczeniem, choć nie jest ona zawsze wymagane. Koniecznym przed podjęciem pracy na wysokości jest odbycie kursu zakończonego egzaminem, szkoleń oraz przygotowania przedmedycznego. Pracownicy tacy prócz tych ww wymogów muszą ponadto mieć przygotowanie alpinistyczne. Przez pojęcie pracy na wysokościach rozumie się pracę na powierzchni znajdującej się co najmniej metr od poziomu podłoża. 

Przed każdą pracą wysokościową, po ustaleniu wszystkich parametrów usługi, powinien powstać jeszcze Plan BIOZ, czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Prócz tego powinna być wyznaczona tzw. osoba dołowa, czyli taka pozostająca na ziemi i pilnująca bezpieczeństwa z dołu. 

Osoby chcące pracować na wysokościach muszą się również liczyć i być odporne na zmienne warunki atmosferyczne, posiadać certyfikowany sprzęt i wyposażenie alpinistyczne mające wszystkie normy i certyfikaty, by dbać o bezpieczeństwo. 

...