pytanie zadane 2 listopada 2016 w Turystyka przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 3 listopada 2016 przez użytkownika

Azymut to kąt zawarty między północą, a kierunkiem wyznaczanym przez nas i liczony jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wyraża się go w stopniach, w mierze kątowej. Jest on przydatny w geodezji, astronomii lub w turystyce do orientacji przestrzennej. 

Można wyróżnić 4 rodzaje azymutu:

- Azymut magnetyczny - kąt między północą magnetyczną a punktem poziomym; można go wyznaczać również z pomocą busoli, gdy znajdujemy się na otwartym terenie. 

busola wyznaczanie azymutu

- Azymut geograficzny - kąt między północą częścią południka geograficznego a punktem poziomym; wyrażać go można również z pomocą żyrokompasu.

żyrokompas wygląd

- Azymut topograficzny - kąt między północnym kierunkiem siatki kilometrowej na mapie topograficznej a punktem poziomym. 

- Azymut kartograficzny - kąt między północnym południkiem kartograficznym a punktem poziomym; można go obliczyć za pomocą kątomierza na mapie lub różnic współrzędnych

kątomierz i mapa do wyznaczania azymutu

Poruszając się w terenie można chodzić na azymut, czyli podążać w kierunku wyznaczonym przed ten kąt, co pozwala nam trafić do wyznaczonego celu. Chodzenie na azymut czy też marsz na azymut stosuje się wyłącznie na krótkich dystansach. Natomiast by wyznaczyć azymut potrzebujemy kompasu z podziałką i mapy. 

kompas i mapa do wyznaczania azymutu

...