seohost
pytanie zadane 17 lipca 2015 w Informatyka przez użytkownika anonimowy
Pojawia mi się ten błąd, gdy chce uruchomić konkretny plik .doc w Wordzie. Tak jakby ten plik był uszkodzony.

System którego używam to Windows XP + Office 2007

1 odpowiedź

odpowiedź 17 lipca 2015 przez użytkownika

Błąd ten może wyskakiwać, gdy chcesz otworzyć plik tekstowy lub jakiś niekompatybilny z pakietem Microsoft Office.

Problem można rozwiązać na dwa sposoby, poprzez modyfikację rejestru systemu (czego nie polecam niedoświadczonym użytkownikom) lub użycie specjalnego fixa (poprawki), którą można ściągnąć ze strony producenta bezpośrednio tutaj.

Sposób ręczny:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  • 32-bitowe wersje systemu Windows:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Text Converters\Import\MSWord6.wpc

  • 64-bitowe wersje systemu Windows:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Shared Tools\Text Converters\Import\MSWord6.wpc

 3. W menu Edycja kliknij polecenie Usuń.
 4. Kliknij przycisk Tak.
 5. Zakończ Edytor rejestru.
...