seohost
pytanie zadane 4 września 2015 w Geografia przez użytkownika anonimowy
Jaki jest jego główny budulec?

1 odpowiedź

odpowiedź 7 września 2015 przez użytkownika

Głównym budulcem, składnikiem Ziemi jest bridgmanit. Jest to minerał pochodzący z rodziny krzemianów. Bridgmanit stanowi około 93% dolnego płaszcza Ziemi. 

Naukowcy i geolodzy odkryli go całkiem niedawno, bo dopiero w 2014 roku w meteorycie Tenham. Jest on głównym składnikiem dolnego płaszcza Ziemi. Znajduje się on na głębokości od 670 - 2900 km. Bridgmanit jest bardzo dobrze ukryty przed ludzkim wzrokiem. Badania nad nowym pierwiastkiem zajęły badaczom, aż 5 lat! 

Ogólnie na początku jego odkrycia nadano mu nazwę: krzemian o strukturze perowskitu. Jego nazwa właściwa, do dziś znana i używana, wzięła się od nazwiska Percy'ego Bridgman'a - laureata Nagrody Nobla z dziedziny fizyki z roku 1946. 

...