pytanie zadane 4 września 2015 w Geografia przez użytkownika anonimowy
Jaki jest jego główny budulec?

1 odpowiedź

odpowiedź 7 września 2015 przez użytkownika

Głównym budulcem Ziemi jest bridgmanit. 

Naukowcy i geolodzy odkryli niedawno, że jest on głównym składnikiem dolnego płaszcza Ziemi. Znajduje się on na głębokości od 670 - 2900 km. Jest on bardzo dobrze ukryty przed ludzkim wzrokiem. Ogólnie na początku nadano mu nazwę: krzemian o strukturze perowskitu. Badania nad nowym pierwiastkiem zajęły badaczom, aż 5 lat!

Patronem minerału został Percy Bridgman (laureat Nagrody Nobla w 1946 roku) i stąd wzięła się nazwa owego budulca. 

...