dhosting
pytanie zadane 12 października 2016 w Turystyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 12 października 2016 przez użytkownika

Jeżeli rolnik prowadzący nawet najmniejsze gospodarstwo i chce dodatkowo wynajmować pokoje turystom, może otworzyć właśnie gospodarstwo agroturystyczne. Dodatkowym atutem takie rozwiązania jest to, że jeśli spełni kilka wymogów nie będzie on musiał od tego płacić podatku. 

Ale by zacząć prowadzić gospodarstwo agroturystyczne na początek należy zgłosić się do ewidencji podmiotów prowadzących usługi hotelarskie, czyli np. do urzędu gminy, w której nasze gospodarstwo się znajduje lub ma się znajdować. Tam wypełniamy i składamy wniosek nieodpłatnie, ale już za wydanie zaświadczenia będziemy musieli zapłacić około 17 zł. 

Wspomniałam na początku o tym, że nie będziemy musieli płacić podatku. By tak się stało pokoje musimy wynajmować turystom, których liczba nie może przekraczać 5 pokoi i muszą znajdować się one w budynku mieszkalnym, który należy do gospodarstwa rolnego i jest położony na terenie wiejskim. 

Jeżeli chcemy prowadzić większe gospodarstwo agroturystyczne i mieć do wynajęcia np. 10 pokoi, to również możemy je prowadzić, ale będziemy musieli od tego odprowadzać podatek dochodowy. Możemy go opłacać od rzeczywiście osiągniętego dochodu wg skali podatkowej lub możemy opłacać PIT w formie ryczałtu albo karty podatkowej. 

Jeśli chcemy, prócz wynajmowania pokoi, dodatkowo wydawać posiłki dla turystów to podlegają one opodatkowaniu VAT w wysokości 8%. Natomiast jeśli działalność nasza będzie prowadzona na niewielką skalę i nie przekroczy ona 150 000 zł (za poprzedni rok) to możemy zostać zwolnieniu z podatku. 

Na koniec warto wspomnieć, że jako właściciele gospodarstwa agroturystycznego nie mamy obowiązku meldowania gości i prowadzenia ksiąg meldunkowych. 

...