seohost
pytanie zadane 10 października 2016 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 10 października 2016 przez użytkownika

Węgiel ze względu na typy dzieli się pod względem naturalnych cech jego przydatności technologicznej. I tak mamy:

Typ węgla Wyróżnik Przydatność węgla dla urządzeń grzewczych o małej mocy
płomienny 31,1 - 31,2 niespiekający, do wszystkich kotłów i palenisk
gazowo-płomienny 32,1
32,2
znacznie spiekający, do wszystkich kotłów i palenisk
słabo spiekający, do kotłów z paleniskami retortowymi drugiej generacji
gazowy 33 słabo spiekający,  do kotłów z paleniskami retortowymi drugiej generacji
gazowo-koksowy 34,1 - 34,2 słabo spiekający, do produkcji koksu
ortokoksowy 35,1 - 35,2A - 35,2B średnio lub silnie spiekający, do produkcji koksu
metakoksowy 35 średnio lub silnie spiekający, do produkcji koksu
semikoksowy 37,1 - 37,2 niespiekający, do wszystkich typów kotłów i palenisk
chudy 38 niespiekający, do wszystkich typów kotłów i palenisk
antracytowy 41 niespiekający, wymaga stosowania specjalnych palenisk
antracyt 42 niespiekający, wymaga stosowania specjalnych palenisk
metaantracyt 43 niespiekający, wymaga stosowania specjalnych palenisk

Sortymenty węgla kamiennego zależą od ziaren węgla i ma to również znaczenie technologiczne.

- SORTYMENT - Wymiar ziarna Wymiar ziarna Najwyższa zawartość nadziarna w % Najwyższa zawartość podziarna w %
grupa nazwa symbol górny w mm dolny w mm - -
grube kęsy
kostka I
kostka II
kostka
orzech I
orzech II
orzech
Ks
Ko I
Ko II
Ko
O I
O II
O
-
200
125
200
80
50
80
125
125
63
63
40
25
25
-
5
5
5
5
5
5
 
5
6
8
8
8
8
10
średnie groszek I
groszek II
groszek
Gk I
Gk II
Gk
31,5
20
31,5
16
8
8
5
5
5
10
10
10
miałowe miał I
miał II
M I
M II
31,5
20-10
 
0
0
5
5
-
-

Podział na klasy węgla dzieli się ze względu na: wartość opałową w stanie roboczym Qir, zawartość popiołu w węglu Ar oraz zawartość siarki w węglu Str. Klasę węgla oznacza się za pomocą trzyczłonowego symbolu np. klasa 28-07-06 co oznacza węgiel o zawartości opałowej 28 kJ/kg, zawartości popiołu 7% i siarki 0,6%. Natomiast klasa węgla 19-14-11 oznacza węgiel o wartości opałowej 19 kJ/kg, zawartości popiołu 14% i siarki 1,1%. 

komentarz 29 lutego 2020 przez użytkownika anonimowy
Obecnie to tylko ekogroszek, jest on najbardziej ekologiczny jeśli w ogóle można go nazwać ekologicznym ;)

Miałami i innymi odpadami nie warto palić, bo słaba jakośc energetyczna no i dużo smogu emitują.
...