seohost
pytanie zadane 16 lipca 2015 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy
Ile dokładnie lat liczy sobie nasza planeta?

1 odpowiedź

odpowiedź 17 lipca 2015 przez użytkownika

Według różnych jej pomiarów i badań, planeta Ziemia liczy sobie około 4,6 miliardów lat. A dokładniej ziemia ma 4 467 000 000 lat czyli 32,5% wieku Wszechświata.

Ziemia geologicznie jest stosunkowo młoda, gdyż jedynie niektóre skały na jej powierzchni mają więcej niż 1,5 mln lat. Reszta jest dużo młodsza.

Ogólnie to jeszcze niedawno wiek Ziemi liczono od początków obecnej cywilizacji.

Początkowo stosowano metody szacunkowe, które oparte były na określeniu czasu tworzenia się osadów morskich i lądowych, lecz niemożliwe było określenie wieku skał tymi metodami. Dokonano tego dopiero po odkryciu pierwiastków promieniotwórczych w 1897 roku przez Marię Curie-Skłodowską. Atomy pierwiastków są nietrwałe, gdyż ulegają rozpadowi przetwarzając się w lżejsze pierwiastki. W wyniku skomplikowanych przemian uranu na ołów i hel można obliczyć w jakim czasie dokonał się ten proces. 

wiek Ziemi

...