pytanie zadane 2 września 2015 w Fauna i flora przez użytkownika Gość
Czy są jakieś owady, które żyją również zimą przy niskich temperaturach?

1 odpowiedź

odpowiedź 3 września 2015 przez użytkownika

Oczywiście, istnieją takie owady. Są one bardziej aktywne właśnie między grudniem a marcem. Zjawisko to nazywa się krioentomofauną. W naszym kraju zimą aktywne są takie owady jak:

- pośnieżek zimowy - osiąga on 3 - 4 mm długości. Porusza się biegając lub skacząc nawet przez 20 - 30 cm. Z tego powodu w wielu krajach nazywa się go pchłą śnieżną. Jego ulubiona temperatura to 00C. Żywi się mchem i szczątkami martwych owadów.

- ponowiec - bezskrzydła muchówka. Spaceruje po śniegu na długich nogach. Chronią się one pod śniegiem, w glebie, ściółce lub zakamarkach kory i spróchniałych drzewach.

- piędzik przedzimek - moty z rzędu miernikowcowatych. Można je spotkać w zakamarkach kory lub mchu.  Żywią się pąkami liści i kwiatami drzew owocowych.

- omomiłek szary - osiąga długość około 2 cm i należy do rodziny chrząszczy. Lubi towarzystwo łąk i brzegi lasów. Żywią się drobnymi bezkręgowcami.

- zimień chłodolub - można go spotkać podczas słonecznych dni zimy. Podobny jest do miniaturowego komara, gdyż ma zaledwie 0,5 cm długości. Żywi się szczątkami organicznymi. 

...