pytanie zadane 20 września 2016 w Motoryzacja przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 20 września 2016 przez użytkownika

Opony samochodowe w sezonie, w którym ich nie używamy należy przechowywać według pewnych reguł, zasad, tak by mogły nam służyć wtedy kiedy będą potrzebne. Opony można również dać na przechowanie serwisantowi, jeśli nie mamy w domu miejsca na ich przechowywanie. 

Ważną częścią opony jest guma, która jest mało odporna na starzenie i pęka, gdy jej dobrze nie zakonserwujemy. Dlatego też opony samochodowe należy przechowywać w pomieszczeniu przewietrzanym, suchym, w którym panuje temperatura od 10 do 25oC. Do pomieszczenia takiego nie mogą bezpośrednio wpadać promienie słoneczne oraz nie może ono być narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne. 

W pomieszczeniu, w którym przechowujemy opony nie mogą znajdować się żadne środki chemiczne, a jeśli nie mamy możliwości ich przestawienia to odsuńmy je na odpowiednią odległość. Takimi środkami są rozpuszczalniki czy substancje ropopochodne. 

Jest jeszcze jedna kwestia. Opony z obręczą przechowujemy inaczej niż te bez niej. 

- Opony z obręczą nigdy nie składujemy w pozycji pionowej. Takie opony albo się wiesza, albo układa w stos jedną na drugiej. 

- Opony bez obręczy natomiast nie wieszamy i nie układamy w stos, jedna na drugiej, ale przechowujemy w pozycji pionowej, czyli jedna obok drugiej i obracamy je co 4 tygodnie. 

...