lh
pytanie zadane 10 września 2016 w Turystyka przez użytkownika

3 odpowiedzi

odpowiedź 10 września 2016 przez użytkownika

Pałac w Antoninie 

Zbudowany został w 1822 roku w stylu myśliwskim. Fundatorem był Antoni Radziwiłł. Jest to pałac w pełni drewniany o kształcie greckiego krzyża z trzema piętrami. W czasie II wojny światowej pałac należał do Adolfa Hitlera. Dookoła pałacu rozciąga się park utworzony w stylu angielskim wraz ze stawem. Obecnie mieści się w nim hotel. 
 

Pałac w Brodnicy 

Zbudowany został w 1822 roku w stylu myśliwskim. Fundatorem był Antoni Radziwiłł. Jest to pałac w pełni drewniany o kształcie greckiego krzyża z trzema piętrami. W czasie II wojny światowej pałac należał do Adolfa Hitlera. Dookoła pałacu rozciąga się park utworzony w stylu angielskim wraz ze stawem. Obecnie mieści się w nim hotel. 


 

Pałac w Ciążeniu 

Wybudowano go w 1758 roku w stylu późnobarokowym. Powstał specjalnie dla biskupa Teodora Czartoryskiego. Spotykali się w nim biskupi, dlatego też nazywa się go Pałacem Biskupim. Kolejnym właścicielem został pułkownik Wacław Gutakowski. Pałac otoczony jest parkiem utworzonym w stylu francuskim. Po II wojnie światowej służył jako Uniwersytet. Obecnie znajduje się w nim oddział Biblioteki Uniwersyteckiej z Poznania oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wraz z pokojami hotelowymi. 


 

Pałac w Czaczu 

Wzniesiono go w 1650 roku w stylu wczesnobarokowym. Mieszkał tu kasztelan Wojciech Gajewski. W kolejnych latach pałac został spalony, a w jego miejscu wzniesiono nowy. Wybudował go Wiktor Szołdrski w XIX wieku i nadał mu charakter klasycystyczny. Obecny wygląd to efekt przebudowy w 1911 roku, którą przeprowadził Jan Żółtowski. Obecnie w pałacu znajduje się szkoła oraz mieszkania. 


 

Pałac w Czerniejewie 

Zbudowano go w 1771 roku w stylu późnobarokowym. Zbudował go Jan Lipski, który prócz pałacu wybudował jeszcze wozownię, stajnię oraz dwa budynki gospodarcze. W kolejnych latach pałac często przebudowywano i nadano mu w końcu styl neoklasyczny. Wokół pałacu utworzono park krajobrazowy w stylu ogrodów francuskich i angielskich, a w nim stawy oraz lipowe alejki. W parku znajdowała się również bażanciarnia. W czasie II wojny światowej przebywali tu Niemcy. Po wojnie działał tu Dom Dziecka. Obecnie mieści się w nim hotel. 


 

Pałac w Dobrzycy 

Zbudowano go w 1798 roku w stylu klasycystycznym. Pałac stoi wśród parku utworzonemu w stylu angielskim. Pałac ten należał do generała Augustyna Gorzeńskiego. Później pałac przeszedł w ręce rodziny Turno. W kolejnych latach rezydencja ta często zmieniała właścicieli. W czasie II wojny światowej na początku pałac był wykorzystywany jako punkt zborny dla wywożonych do generalnego Gubernatorstwa, z później znajdował się w nim magazyn zboża. Po wojnie pomieszczenia pałacu były zamieszkiwane przez tutejszą ludność, a w roku później (1952) utworzono tu Dom Kultury wraz z Biblioteką. Obecnie znajduje się w nim oddział Muzeum Narodowe w Poznaniu. 


 

Pałac w Gułtowach 

Zbudowano go w 1779 roku w stylu klasycystycznym. Był to pałac Ignacego Bnińskiego. W jego wnętrzach znajdowała się duża sala balowa, pomieszczenia reprezentacyjne oraz mieszkalno – sypialne. Pałac otoczony jest przez park, w którym znajduje się oficyna, stajnia, wozownia oraz domek ogrodnika wraz ze szklarnią. Jednym z ostatnich właścicieli pałacu był Adolf Bninski. Po II wojnie światowej pałac zniszczono. Odrestaurowano go później, gdy pałąc był we władaniu PGR – ów. W kolejnych latach został on przekazany Uniwersytetowi Poznańskiemu przez córkę Adolfa Bnińskiego. Obecnie w pałacu znajduje się Dom Pracy Twórczej. 


 

Pałac w Jarocinie 

Wzniesiono go w 1848 roku w stylu neogotyckim. Należał on do rodziny Radolińskich. Pałac otaczał piękny ogród wraz z tarasem. Wnętrza pałacu zawierały m.in.: bibliotekę, bogato zdobione hole, salony, oranżerię, buduar, salę wielką, łazienkę, kuchnię, garderobę, pokoje pracy, jadalnie i pokoje dla pokojówek. Nazwy pokoi wzięły się od ich kolorów. Pałac zniszczono podczas II wojny światowej, gdy przejęła go Armia Czerwona. Po wojnie mieścił się tu m.in.: Ośrodek Szkolenia Bibliotekarzy, Szkoła Podstawowa, Szkoła Muzyczna i Biblioteka Publiczna. Obecnie pałac niszczeje.

odpowiedź 10 września 2016 przez użytkownika

Pałac w Kołczakowie 

Wzniesiono go w XIX wieku w stylu klasycystycznym. Był to pałac rodziny Stablewskich. W późniejszych latach mieszkał tu Władysław Reymont. Pałac otoczony jest parkiem, w którym wybudowano oficynę i inne użyteczne budynki. Obecnie jest on siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury. 
 

Pałac w Konarzewie 

Zbudowano go w 1689 roku w stylu barokowym. Mieszkała tu Jędrzej Radomicki. Kolejnym właścicielem był Franciszek Ksawery Działyński, a później rodzina Dzieduszkich i Czartoryskich. Po II wojnie światowej pałac należał do Skarbu Państwa. W ostatnich latach pałac zwrócono spadkobiercom Romana Jacka Czartoryskiego. Obecnie jest zaniedbany. 


 

Pałac w Kruszewie 

Zbudowano go w XVIII wieku w stylu neorenesansowym. Był on własnością rodziny hrabiów Świniarskich. Pałac otoczony jest parkiem, w którym znajduje się staw. W XX wieku pałac przeszedł w ręce zakonnic Misjonarzy Świętej Rodziny i znajduje się w nim seminarium. W czasie II wojny światowej mieścił się w nim Dom Matki i Dziecka, a po wojnie ośrodek zdrowia, sanatorium i szpital psychiatryczny. Obecnie jest własnością firmy Absolut s.c. 


 

Pałac w Lesznie 

Zbudowano go w XVI wieku w stylu barokowym dla rodziny Leszczyńskich. Pałac z wyglądu był podobny raczej do zamku, przed którym rozlegał się ogród. Kilka lat później pałac spłonął. Odbudował go następny właściciel Aleksander Józef Sułkowski. Pałac służył różnym celom: jako lazaret dla rosyjskiego wojska, Królewskie Gimnazjum czy Sąd. Obecnie mieści się w nim Oddział Zamiejscowy Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 


 

Pałac w Lewkowie 

Zbudowano go w 1786 roku w stylu klasycystycznym. Pałac ma kształt prostokąta i posiada dwa piętra. Mieszkał tu sędzia Wojciech Lipski wraz z żoną. Po II wojnie światowej mieściło się w nim Muzeum Wnętrz Pałacowych i działa ono do dziś. We wnętrzach można zwiedzić Salon Krajobrazowy, dekoracje malarskie, malowidła ścienne, Salon Egipski oraz zabytkowe meble. W jednym ze skrzydeł pałacu obecnie mieści się również przedszkole. 
 


 

Pałac w Miłosławiu 

Wzniesiono go w XIX wieku w stylu neorenesansowym. Mieszkała tu początkowo rodzina Mielżyńskich, a później Kościelskich. Mieściło się tu Muzeum Galerii Obrazów. Pod koniec wojny pałac spalono, jedna potem go odrestaurowano. Obecnie mieści się w nim Gimnazjum. 


 

Pałac w Mystkach 

Zbudowano go w XIX wieku w stylu renesansowym. Jego właścicielem była rodzina Karśnickich. W kolejnych latach właściciele często się zmieniali, aż przed wojną zakupili go Karłowscy. Po II wojnie światowej pałac przejęły PGR – y. Obecnie pałac popada w ruinę. 
 


 

Pałac w Niechanowie 

Zbudowano go w 1785 roku w stylu klasycystycznym. Ma kształt prostokąta i składa się z dwóch pięter. Mieszkała tu rodzina Żółtowskich. Po II wojnie światowej pałac przeszedł gruntowny remont. Obecnie jest to siedziba Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy. 
 

odpowiedź 10 września 2016 przez użytkownika

Pałac w Porażynie 

Zbudowano go w 1880 roku. Mieszkała w nim rodzina Franza Heinricha von Beyme. Była to właściwie willa – pałac otoczona parkiem. Pałac był dwukrotnie przebudowywany. Kolejnym właścicielem był Kazimierz Sosnkowski. Po II wojnie światowej w pałacu mieścił się ośrodek kształcenia leśniczych. Obecnie mieści się w nim Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy. 


 

Pałac w Przysiece 

Zbudowano go w XVIII wieku w stylu klasycystycznym. Pierwszymi jego właścicielami była prawdopodobnie rodzina Awdańców. Później pałac często zmieniał właścicieli, którymi byli m.in. masoni. Po II wojnie światowej pałac należał do państwa. Obecnie mieszkają w nim rodziny. 


 

Pałac w Racocie 

Zbudowano go w XVIII wieku w stylu klasycystycznym. Czasem określało się go mianem dworu, który należał do rodu Broniszów. Stały tu jeszcze, prócz pałacu, oficyny, stajnia z wozownią, budynki gospodarcze oraz budynek gorzelni. Z biegiem lat pałac rozbudowano i utworzono park w stylu angielskim. Kolejnym właścicielem był Wilhelm Orański. W 1921 roku mieściła się tu rezydencja prezydentów RP. Utworzono tu również Państwową Stadninę Koni. Obecnie mieści się tu Ośrodek Szkoleniowo – Rekreacyjny. 


 

Pałac w Rogalinie 

Wzniesiono go w XVIII wieku w stylu barokowo – klasycystycznym. Znajduje się tu pałac, park, wozownia, mauzoleum oraz kościół. Pałac wybudowała rodzina Raczyńskich. Obecnie mieści się w nim oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu.


 

Pałac w Rokosowie 

Zbudowano go w 1900 roku w stylu romantycznego neogotyku. Mieszkała w nim rodzina Mycielskich. Pałac posiadał również ogród zimowy, piętrowa kaplica oraz park. Inspiracją do wybudowania takiego pałacu był angielski neogotyk oraz florenckie rezydencje. Kolejnym właścicielem pałacu stał się Adam Czartoryski. Obecnie mieści się tam Ośrodek Integracji Europejskiej. 


 

Pałac w Śmiełowie 

Wzniesiono go w 1797 roku w stylu klasycyzmu. Był on własnością rodziny Gorzeńskich. Pałac miał kształt prostokąta i był jednopiętrowy. We wnętrzach znajdował się salon, a pod nim w piwnicach mieściła się loża masońska. W otoczeniu znajdował się park, stajnia z wozownią oraz ogród. Kolejnym właścicielem pałacu był Franciszek Chełkowski. Po II wojnie światowej znajdowały się w nim mieszkania i szkoła. Obecnie mieści się tu Muzeum. 

 

Pałac w Rozbitku 

Zbudowano go w 1856 roku w stylu neogotyckim. Należał on do Georga von Reiche. Pałac miał kształt prostokąta i posiadał dwa piętra. We wnętrzach pałacu znajdowały się pokoje gościnne, pomieszczenia dla służby, salon, jadalnia, zaś w otoczeniu staw, gorzelnia, spichlerz, stajnia i wozownia. Obecnie mieści się w nim Ośrodek Spotkań i Pracy Twórczej Artystów. 


 

Pałac w Turwi 

Zbudowano go w 1760 roku w stylu barokowym. Należał on do rodziny Chłapowskich. Dookoła pałacu znajdował się park krajobrazowy. Prócz pałacu z innych budowli, stała tu jeszcze kaplica wybudowana w stylu angielskiego neogotyku. Obecnie w pałacu mieści się Stacja Badawcza Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. 


 

Pałac we Wrześni 

Zbudowano go w 1870 roku. Mieszkał tu hrabia Edward Poniński. Pałac stoi w parku krajobrazowym. Po II wojnie światowej mieściła się tu Powiatowa Męska Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego. Obecnie pałac służy jako restauracja „Pałac na Opieszynie”. 


 

Pałac w Zakrzewie 

Zbudowano go w 1879 roku. Należał on do Stanisława Janta – Połczyńskiego. Do pałacu należał również park. Po II wojnie światowej pałac należał do PGR – ów. Kilka lat później potomkowie Janta – Połczyńskich chcieli odzyskać majątek, lecz z marnym skutkiem. Obecnie pałac powoli popada w ruinę. 


 

Pałac w Żabiczynie 

Zbudowano go w 1879 roku. Należał on do Stanisława Janta – Połczyńskiego. Do pałacu należał również park. Po II wojnie światowej pałac należał do PGR – ów. Kilka lat później potomkowie Janta – Połczyńskich chcieli odzyskać majątek, lecz z marnym skutkiem. Obecnie pałac powoli popada w ruinę. 

...