pytanie zadane 10 września 2016 w Turystyka przez użytkownika

3 odpowiedzi

odpowiedź 10 września 2016 przez użytkownika

Pałac w Barzynie 

Zbudowano go w 1693 roku w stylu barokowym. Był siedzibą rodziny von Bodecków. Po nich pałac należał do rodziny Landwehry, potem do von Sanden, braci Frankensteinów, małżeństwa von der Groeben. Po II wojnie światowej pałac przejęły tutejsze PGR – y i działało w nim przedszkole, biura i mieszkania. Obecnie pałac należy do prywatnej osoby. 

Pałac w Drogoszach 

Wzniesiono go w 1710 roku w stylu barokowym. Mieszkał tu ród von Donhoff. Pałac ten był długi na 100 metrów, posiadał 365 okien oraz 52 pokoje. W pałacu jak i w jego otoczeniu mieściła się m.in.: oranżeria, kaplica, pokoje gościnne oraz teatr. W parku krajobrazowym znajdowały się stawy, mostki, kładki oraz dwie wyspy. W kolejnych latach, po śmierci właściciela, pałac często zmieniał najemców. Po II wojnie światowej pałac należał do Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego. Obecnie należy do prywatnego właściciela. 

Pałac w Drulitach 

Zbudowano go w 1853 roku w stylu neoklasycystycznym. Mieszkała w nim rodzina Krahmerów. Pałac leży w otoczeniu parku krajobrazowego. Po II wojnie światowej pałac przeszedł na własność PGR – ów. Obecnie jest on własnością prywatną. 

Pałac w Elblągu 

Zbudowany w 1810 roku w stylu neogotyckim był własnością Augusta Abbega. Działał tu zajazd o nazwie „Ptasi Śpiew”. Później pałac należał do miasta, które kontynuowało tradycję. W parku utworzono liczne kładki, mostki i punkty widokowe. Po II wojnie światowej pałac należał do Lasów Państwowych. Obecnie jest on siedzibą Nadleśnictwa Elbląg. 
 

Pałac w Galinach 

Zbudowano go w 1589 roku w stylu renesansowym. Był on własnością barona Bothona zu Eulenburga. Pałac był obiektem obronnym, posiadał fosę oraz zwodzony most. W budynkach gospodarczych mieściła się stajnia, wozownia, dom ogrodnika, które otaczał park krajobrazowy utworzony na styl angielski. Później wzniesiono wieżę z zegarem oraz postawiono kuźnię. Po II wojnie światowej znajdował się tu obiekt kolonijny, później należał do prywatnych osób. Obecnie mieści się w nim hotel oraz stadnina koni. 

Pałac w Glitajnach 

Zbudowano go w XIX wieku w stylu klasycystycznym. Miał on kształt prostokąta i był jednopiętrowy. Należał on do rodziny von Eulenburgów. Później majątek ten przejęła rodzina Roherów, a później rodzina Bormannów. Po zakończeniu II wojny światowej w pomieszczeniach pałacu mieściła się szkoła. Obecnie pałac popada w ruinę i jest w prywatnych rękach. 

Pałac w Gładyszach 

Wzniesiono go w XVIII wieku w styli barokowym. Wybudowała go rodzina Dohnów. W budynkach gospodarczych utworzono stajnię wraz z wozownią oraz kuchnię. Dookoła pałacu znajdował się park, a w nim ludowa chata, gdzie znajdowała się bawialnia, domek myśliwski oraz herbaciarnia. Po II wojnie światowej pałac przejęły PGR – y. Obecnie pałac jest w ruinie.

Pałac w Jarkowie 

Zbudowano go w XIX wieku w stylu Czasem określa się go mianem dworu. Zbudowany został na kształt litery T. Był on własnością Erwina Engelbrechta. Po II wojnie światowej należał on do państwa. W skład obiektu wchodzi pałac, ale również par wraz ze stawami. Obecnie mieści się w nim prywatna rezydencja.  

odpowiedź 10 września 2016 przez użytkownika

Pałac w Jegławkach 

Zbudowany został w 1848 roku w stylu neogotyckim. Była to pierwotnie rezydencja rodziny Siegfriedów. Prócz parku, który otaczał pałac, był również las. Rodzina posiadał także dwie szklarnie, wiatrak, stawy, stajnię oraz ziemię z uprawą buraków cukrowych i ziemniaków. Pałac przejął PGR po II wojnie światowej i stworzył tu przedszkole i biura. Obecnie pałac należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. 

Pałac w Judytach 

Wzniesiono go w 1862 roku w stylu neogotyckim. Pałac ma kształt prostokąta i posiada dwa piętra. Należał on do rodziny von Lesgewangów, a później do von Kunheimów. W budynkach gospodarczych znajdowała się stadnina koni. Obecnie pałac należy do prywatnej osoby. 

Pałac w Łabędniku 

Zbudowano go w XVII wieku w stylu neobarokowym. Pałac zbudowany jest na planie prostokąta i posiada dwa i pół piętra. W jego otoczeniu do dziś znajduje się staw oraz pamiątkowy kamień. Mieszkała w nim rodzina von der Groeben. Pod koniec II wojny światowej pałac został przejęty przez wojska radzieckie. Po wojnie działały tu biura PGR – u. Obecnie pałac należy do prywatnej osoby. 

Pałac w Łężanach 

Wzniesiono go w 1911 roku w stylu neobarokowym. Był on własnością rodziny von Fischer – Lossainem. Szlachcic o tym nazwisku, tak naprawdę nazywał się Reinhold. W jego pałacu znajdowała się sala balowa, biblioteka oraz 27 pokoi. Wokół pałacu znajdował się ogród oraz jezioro Legińskie. Kształt pałacu to prostokąt. Pałac ten przetrwał w dobrym stanie II wojnę światową, a po niej w murach pałacu działał Fundusz Wczasów Pracowniczych. Potem w pałacu znajdowała się Akademia Rolniczo – Techniczna, siedziba posła SLD Tadeusza Matyjkowskiego. Obecnie pałac jest własnością Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. 

Pałac w Łojdach 

Pałac zbudowano w 1877 roku w stylu neoklasycystycznym. Pałac wybudowała rodzina von Negenbornów. Wcześniej w tym miejscu stał dwór, w którym mieszkała rodzina Myślętów. Pałac jest otoczony parkiem, w którym znajduje się również staw. Po II wojnie światowej mieściły się tu biura i mieszkania, a całym budynkiem zarządzał PGR. Obecnie pałac należy do prywatnej osoby. 

Pałac w Masunach 

Zbudowano go w 1910 roku w stylu neobarokowym. Wybudował go ród von Gamp – Massaunemów. Pałac ma kształt prostokąta i posiada dwa piętra. Rodzina ta posiadała również cztery folwarki, gorzelnię, mleczarnię oraz cegielnię. Po II wojnie światowej pałac należał do własności państwa. Znajdowało się w nim przedszkole, biura i mieszkania. Obecnie pałac należy do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Pałac w Morągu 

Zbudowano go w 1562 roku w stylu barokowym. Mieszkał tu ród zu Dohna. Rodzina ta pochodziła z Saksonii i należeli oni do zakonu krzyżackiego. Posiadała ona wiele wsi m.in.: Wilczęta, Karwiny oraz Słobity. Pałac, który został wystawiony w Morągu, nazywany był przez jego właścicieli Zameczkiem Dohnów. Niestety w kolejnych lalach pałac spłonął, ale go odbudowano na kształcie podkowy z trzema piętrami. Zbudowano tu również zegary słoneczne i utworzono park. W czasie II wojny światowej pałac przejęło wojsko radzieckie. Obecnie w pałacu mieszczą się oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 

Pałac w Nakomiadach 

Wzniesiono go w 1664 roku w stylu barokowym przez rodzinę Hoverbecków. Pałac ten był sukcesywni, co kilka lat, rozbudowywany. Miał on kształt prostokąta i posiadał dwa piętra. Po 136 latach urzędowania tej rodziny w pałacu, nabył go Friedrich Redecker. Utworzyli oni park wokół pałacu, założyli liczne sady, uprawiali pola z burakami cukrowymi oraz prowadzili stajnię. Kilka lat później pałac znów zmienia właściciela, którym zostaje Paul Gerhard Goertz. Po II wojnie światowej pałac należał do PGR – ów i utworzono w nim szkołę, świetlicę, przedszkole oraz pracownicze mieszkania. Pałac był odwiedzany przez Eberharda von Rodeckera corocznie. Przeprowadzał on w pałacu małe remonty, lecz palca nie został nigdy do końca wyremontowany. Obecnie pałac należy do rodziny z Warszawy, która utrzymywała kontakt z rodziną Rodecków i przebudowywała pałac według ich planów i zaleceń. W chwili obecnej istnieją plany utworzenia tu pola golfowego, hotelu i Spa. 

Pałac Archiprezbitera w Olsztynie 

Wybudowano go w 1771 roku w stylu neobarokowym. Pałac ma kształt prostokąta i jest dwupiętrowy. Wzniósł go Munter z Kalnika i przeznaczony był on jako rezydencja olsztyńskiego archiprezbitera. W kolejnych latach pałac przebudowano na pałac biskupi. Obecnie w pałacu znajduje się siedziba arcybiskupa seniora Archidiecezji warmińskiej. 

odpowiedź 10 września 2016 przez użytkownika

Pałac w Osiece 

Zbudowano go w 1861 roku w stylu włoskim. Określa się go również mianem Białego Księcia. Pierwszym właścicielem pałacu był prawdopodobnie O. V. Printz. Palac otoczony jest parkiem, w którym znajdują się trzy stawy. Po II wojnie światowej w pałacu mieściła się szkoła wraz z mieszkaniami. Obecnie należy on do prywatnego właściciela i został zaadoptowany na hotel. 

Pałac w Prośnie 

Wybudowano go w 1610 roku w stylu neogotyckim. Położony był w otoczeniu parku, który utworzyła, podobnie jak pałac, rodzina von Eulenburgów. Prócz pałacu postawiono tu również jeszcze inne zabudowania, takie jak: stajnia, spichlerz i kuźnia. W czasie II wojny światowej majątek przejęli Rosjanie, a pałac zdewastowali. Po wojnie pałac przeszedł w ręce PGR – ów. Obecnie pałac popada w ruinę. 

Pałac w Rodelach 

Wybudowano go w 1861 roku w stylu eklektycznym. Mieszkała tu rodzina von Alvensleben. Pałac otoczony był pięknym parkiem krajobrazowym, miał kształt prostokąta i posiadał dwa piętra. W parku znajdował się również cmentarz i budynki gospodarcze. Po II wojnie światowej pałac służył jako mieszkania i biura pracownicze PGR – ów. Obecnie jest prywatną własnością. 

Pałac w Sędławkach 

Zbudowany został w XIX wieku w stylu klasycystycznym. Pałac był siedzibą tutejszego gospodarstwa, które otaczał park. Sam budynek miał kształt prostokata i posiada dwa piętra. Mieszkała w nim rodzina Puttlich. Kolejnymi właścicielami tego majątku była rodzina Jahn. Po II wojnie światowej pałac należał do państwa. Obecnie właścicielem jest prywatna osoba. 

Pałac w Siejniku 

Pałac wybudowano w 1840 roku. Inicjatorką budowy była Elise Zimmermann. Kolejnym właścicielem został Karol Schielke, a potem Bank Drezdeński. Potem jeszcze kilkukrotnie pałac zmieniał właścicieli. Po II wojnie światowej działał tu Zootechniczny Zakład Doświadczalny. Obecnie pałac ma prywatnego właściciela, który otworzył w nim hotel. 

Pałac w Słobitach 

Zbudowany został w XVIII wieku w stylu barokowym. Początkowo była to siedziba rodu Dohnów. Pałac otoczony był ogrodem, posiadał staw i mostek. Miał kształt litery H i posiadał trzy piętra. W czasie II wojny światowej pałac spalono i już nigdy go nie odbudowano. Obecnie jest on w stanie trwałej ruiny. 
 

Pałac w Smolajnach 

Wybudowano go w 1741 roku w stylu barokowym. Pałac funkcjonował jako rezydencja warmińskich biskupów. Inicjatorem budowy był biskup Adam Stanisław Grabowski. W kolejnych latach pałac przeszedł w ręce ostatniego z biskupów Ignacego Krasickiego. To on utworzył tu cos na wzór ogrodów angielskich, zbudował oficynę, kaplicę oraz zwierzyniec, gdzie hodował jelenie. Nie ucierpiał podczas II wojny światowej. Po niej pałac podlegał pod PGR – y i mieściła się tam Dwuletnia Szkoła Rachunkowości Rolnej. Obecnie działa tu Zespół Szkół Rolniczych. 

Pałac w Sorkwitach 

Zbudowany został w 1850 roku w stylu angielskiego neogotyku. Do pałacu przynależał również park krajobrazowy, a całość była własnością rodziny von Mirbachów, a później rodu von Paleskie. Pałac ten był tak duży, że przypominał zamek, a w dodatku posiadał również warowną wieżę. Jego kształt to litera U. W roztaczającym się dookoła parku znajduje się również jezioro Lampackie, a wokół niego alejki, winnica i cmentarz. Pałac ucierpiał podczas I wojny światowej, gdzie został, prawie cały, spalony. Właściciel Juliusz von Mirbach, przepisał cały ten majątek baronowi Bernardowi von Paleske, który odbudował pałac. II wojnę światową pałac przetrwał bez większych szkód, a po niej przeszedł we władanie PGR – ów. Utworzono w nim przedszkole, biura i mieszkania. Obecnie pałac kupiła prywatna osoba. 
 


Pałac w Sztynorcie 

Zbudowano go w 1554 roku. Był on siedzibą rodziny von Lehndorff, lecz wniosła go Maria Eleonora von Donhoff. Pałac miał dwa piętra, a w jego wnętrzu znajdowały się dębowe schody. Cały pałac otoczony był parkiem krajobrazowym, alejami dębowymi oraz parterami kwiatowymi. Znajdował się tu również zegar słoneczny. W pałacu organizowano spotkania, przedstawienia teatralne. W czasie II wojny światowej pałac należał do władz III Rzeszy, a po niej pełnił funkcję stołówki PGR – owskiej. Obecnie pałac należy do firmy deweloperskiej Alterco. 

Pałac w Tolko 

Wzniesiono go w XVII wieku w stylu barokowym. Był on z początku siedzibą rodziny von Tettau. W XIX wieku przeprowadzono przebudowę pałacu na styl neobarokowy. Utworzono również park krajobrazowy oraz zbudowano domek ogrodnika. Po II wojnie światowej pałac należał do PGR – ów i służył jako biura i mieszkania. Obecnie należy on do prywatnej osoby. 
 

...