pytanie zadane 10 września 2016 w Turystyka przez użytkownika

4 odpowiedzi

odpowiedź 10 września 2016 przez użytkownika

Pałac Lipnicki w Bielsku – Białej 

Zbudowano go w 1596 roku w stylu późno klasycystycznym. Wybudował go Piotr Komorowski, ówczesny starosta. Pałac ten był siedzibą starostów lipnickich oraz był budowlą obronną. W późniejszych latach pałac przeszedł w ręce arcyksięcia Albrechta Habsburga, który to nadał pałacowi obecny styl. To on utworzył park przypałacowy. Kilka lat później Albrecht podarował pałac na cele Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Wiedniu. Zgromadzenie to również przebudowało pałac na kształt prostokąta oraz dobudowało kaplicę. W kolejnych latach działał tu ośrodek wychowawczo – naukowy dla dziewcząt, który przekształcono w gimnazjum. Zakon prowadził również szkołę. Po Ii wojnie światowej pałac służył jako Liceum, a potem Gimnazjum Zgromadzenia. Obecnie działa tu klasztor Zgromadzenia Córek Bożej Miłości oraz dom opieki dla upośledzonych dzieci i kobiet. 
 

Pałac w Brynku 

Wybudowano go w 1829 roku w stylu eklektycznym. Pałac wystawił Bernard von Rosenthal. Cały pałac był wkomponowany w park krajobrazowy. Prócz tego znajdowały się tu jeszcze: ogród botaniczny, budynki gospodarcze oraz kaplica. W kolejnych latach pałac kupił hrabia Hugo von Donnersmarck. Obecnie pałac jest siedzibą internatu Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych. 
 

Pałac w Brzeźnicy 

Pałac wybudowano w 1645 roku w stylu barokowym. Ma on kształt prostokąta. Jego właścicielką była Małgorzata Dzierżanowska, właścicielka wsi. Otacza go park. We wnętrzach pałacu znajduje się sień przelotowa, sklepienia kolebkowo – krzyżowe, klatka schodowa. Obecnie pałac jest w stanie ruiny. 
 

Pałac w Chałupkach 

Zbudowano go w XIV wieku w stylu barokowym. Wcześniej na jego miejscu istniał gród, który wybudował w 1247 roku rycerz Henryk z Baruthu. Pałac ten nazywa się również zamkiem Bogumiński, gdyż kiedyś istniała tu wieś Bogumin. Pałac położony jest jedynie 300 metrów od granicy z Czechami. Niegdyś pałac miał funkcję obronną, wokół niego znajdowała się fosa oraz most. Mieszkali w nim książęta raciborscy i opawscy, potem pałac wielokrotnie zmieniał właścicieli. Obecnie jest on hotelem oraz domem przyjęć. 
 

Pałac Kotulińskich w Czechowicach – Dziedzicach 

Został wybudowany w XVIII wieku w stylu rokokowym. Właścicielem pałacu był Franciszek Karol Kotuliński. Kolejnymi właścicielami został rodzina Renadów, która utworzyła ogród pełen pięknych kwiatów oraz sad owocowy. Ostatnimi właścicielami pałacu była rodzina Zipserów. Ona natomiast utworzyła tu ogród zimowy. Po II wojnie światowej działała tu Szkoła Rolnicza. Obecnie pałac należy do firmy Polplast i utworzono w nim hotel. 
 

Pałac w Czerwięcicach 

Pochodzi on z 1892 roku i zbudowano go w stylu neorenesansowym. Należał on do Wiktora von Wrochema. Prócz okazałego pałacu znajdował się tu także park oraz ogród kwiatowy. W czasie II wojny światowej pałac pełnił funkcję mieszkalną dla sztabu niemieckiego. Obecnie jest on w prywatnych rękach. 
 

Pałac w Jastrzębiu – Zdroju 

Zbudowano go w XVIII wieku w stylu klasycystycznym. Później przebudowano go na styl barokowy. Pałac jest postawiony na planie prostokąta i posiada dwa piętra. Wybudowali go Samuel Ilgner oraz Wilhelm Pusch. Kolejną właścicielką była Elżbieta Siódmiok. Po II wojnie światowej znajdowała się w nim szkoła podstawowa oraz biura. Obecnie w pałacu mieści się hotel i restauracja. 
 

Pałac w Kamieńcu 

Zbudowano go w XVI wieku w stylu renesansowym. Wystawiła go rodzina Kokorzów, która pochodziła ze śląska. W kolejnych latach pałac przejął Karol Józef Strachwitz, który zmienił styl pałacu na neorenesansowy. Kolejni właściciele to rodzina Stolbergów. Oni również dokonali zmian w pałacu, które zachowały się do dziś. Znajdowała się tu wieża zwana Mysią Wieżą i kaplica pałacowa Narodzenia Bożego. Obecnie w pałacu mieści się Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny dla dzieci. 
 

Pałac Goldsteinów w Katowicach 

Zbudowano go w 1872 roku w stylu neorenesansowym. Należał on do Abrahama i Josefa Goldsteinów. Pałac ten nazywano również Willą lub Pałacem Przemysłowców. Jest on bogato zdobiony sztukaterią i kamieniem. Wnętrza kryją zabytkową klatkę schodową oraz dekorowany złotem hall. Prócz tego znajdują się tu marmury, piaskowce oraz zdobione sale. Goldsteinowie sprzedali swój majątek Izbie Przemysłowo – Handlowej. Później mieściło się tu Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej i kino. W kolejnych latach mieściła się tu restauracji, dom maklerski czy Pałac Big Bank. Obecnie mieście się tu Urząd Stanu Cywilnego. 
 

Pałac w Załężu 

Zbudowany został w 1887 roku w stylu neoklasycystycznym. Wcześniej na jego miejscu stał drewniany budynek. Mieściła się tu dyrekcja Spółki Akcyjnej Spadkobierców Georga von Giesche. Zaś po II wojnie światowej działał tu Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, potem przedszkole. Obecnie działa w nim prywatny szpital. 
 

Pałac w Kłobucku 

Zbudowano go w 1795 roku w stylu neogotyckim. Postawił go Christian von Haugwitz, mistrz pruski. Kolejnym jego właścicielem był Benedykt Lemański, potem Guido Henckel von Donnersmarck oraz Aleksander Michajłowicz Romanow. Pałac też był siedzibą Szkoły Leśników oraz Domu Mody Elegancja. Obecnie jest on własnością prywatną. 
 

Pałac w Kochcicach 

Zbudowano go w 1909 roku w stylu neobarokowym. Wybudował go Franciszek von Ballestrem, ale mieszkał tu jego syn Ludwik Karol. Utworzył on wokół pałacu park w stylu angielskim oraz francuskim. Prócz tego wybudował on gorzelnię i stajnię. W kolejnych latach pałac przejęli radzieccy żołnierze. W czasach PRL – u działa tu ośrodek kolonijny. Obecnie mieści się tu Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji. 

odpowiedź 10 września 2016 przez użytkownika

Pałac w Wodzisławiu Śląskim – Kokoszycach 

Zbudowano go w 1822 roku. Postawił go Wilhelm Franz von Zawadzki. Mieszkali w nim właściciele wsi Kokoszyce. Utworzyli oni tu park z bogatymi gatunkami drzew i krzewów. Dopiero w kilka lat później odremontowano go i utworzono w nim Dom Rekolekcyjny. Co ciekawe przebywał tu Karol Wojtyła, późniejszy papież. Obecnie działa tu również Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej. 
 

Pałac w Kończycach Wielkich 

Wybudowano go w XV wieku w stylu baroku francuskiego. Wybudował go Mikołaj Wilczek, a prócz pałacu utworzył również kaplicę pw. Opatrzności Bożej. Następnie pałac przeszedł w ręce hrabiego Larischa. W otoczeniu pałacu znajdował się park oraz sztuczny staw. Po II wojnie światowej pałac skonfiskowano i utworzono w nim Dom Dziecka. Obecnie pałac nie ma właściciela i jest wystawiony na sprzedaż. 
 

Pałac w Koszęcinie 

Zbudowano go w 1609 roku w stylu klasycystycznym. Miejscowość, jak również pałac należał początkowo do rodziny Kochcickich. Kolejnym właścicielem był Adolf zu Hohenlohe Ingelfingen. On też dobudował tu kaplicę przypałacową. Po II wojnie światowej pałac zniszczony został przez żołnierzy radzieckich. Obecnie mieście się tu Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „ Śląsk”. 
 

Pałac Czeczów w Kozach 

Pałac ten wybudowano w XVIII wieku w stylu neoklasycystycznym. Pałac wybudowała rodzina Jordanów. Następnymi właścicielami stała się rodzina Czeczów. Po II wojnie światowej pałac pełnił różne funkcje m.in.: jako apteka, sala porodowa czy świetlica. Znajduje się tu również kaplica dworska oraz park. W owym parku rośnie jeden z najstarszych platanów w Polsce. Obecnie mieści się w nim Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz, sala ślubów i biblioteka. 
 

Pałac w Kruszynie 

Zbudowany został w 1630 roku w stylu wczesnobarokowym. Ma on kształt zbliżonego kwadratu i dwa piętra. Pałac wybudował Kacper Denhoff. Prócz pałacu utworzył on jeszcze park, któremu nadał francuski styl oraz budynek teatralny i oranżerię. Kolejnymi właścicielami pałacu była rodzina Kraśnickich, potem kolejno Martinich, Podczackich, Lubomirskich. Pałac został zniszczony i zdewastowany podczas II wojny światowej, a także potem gdy istniał tu Dom Dziecka. Pałac w kolejnych latach był niszczony i ograbiany. Obecnie pałac należy do prywatnej osoby. 
 

Pałac w Krzyżanowicach 

Pałac został wybudowany w 1700 roku w stylu neogotyckim. Wystawił go hrabia Jan Bernard Praschma. Kolejnym jego właścicielem był Karol von Wengerski, potem rodzina Lichnowskich. Za ich panowania w pałacu często odbywały się koncerty z udziałem wielkich artystów. Obecnie mieści się w nim Zgromadzenie Franciszkanek. 
 

Pałac w Modzurowie 

Pałac ten wybudowano w 1864 roku w stylu neogotyckim. Mieszkała w nim rodzina von Konig. Obok pałacu utworzono park krajobrazowy, gdzie rosną egzotyczne odmiany drzew. Spacerując po parku można spotkać kapliczkę oraz mauzoleum, niestety w ruinie. Obecnie w budynku pałacu mieści się Stacja Hodowli Roślin. 
 

Pałac Donnersmarcków w Nakle Śląskim 

Pałac ten wybudowano w 1856 roku w stylu neogotyckim. Wystawił go Hugo von Donnersmarck wraz z synem Łazarzem IV. Pałac otoczony jest parkiem krajobrazowym. Po II wojnie światowej w pałacu mieściła się Szkoła Rolnicza. Jeszcze kilka lat temu mieściła się tu Galeria „Barwy Śląska”. Obecnie podlega on pod Starostwo z Tarnowskich Gór. 
 

Pałac Hegenscheidtów w Ornotowicach 

Wybudowano go w XIX wieku w stylu neorenesansowym. Należał on do rodziny Hegenscheidtów. Po II wojnie światowej umieszczono tu szkołę rolniczą wraz z internatem. Obecnie pałac należy do osoby prywatnej. 
 

Pałac w Promnicach 

Pałac ten wybudowano w 1766 roku w stylu angielskiego neogotyku. Właścicielami jego była rodzina Promnitzów. Miał on charakter dworku myśliwskiego. Kilka lat później pałac spłonął, ale odbudowano go i dostawiono dodatkowe wieżyczki. Do pałacu zjeżdżali się goście, którzy uczestniczyli w polowaniach w Puszczy Pszczyńskiej. Później majątek ten przejęła rodzina Hochbergów. Potem trafił w ręce Lasów Państwowych. Obecnie mieści się w nim hotel wraz z restauracją. 
 

Pałac w Zebrzydowicach 

Wybudowano go w XVI wieku, początkowo w stylu gotyckim. Później przebudowano go na styl barokowy. Tuż obok niego płynie rzeka Piotrówka. Pierwszymi jego właścicielami była rodzina Mikeszów. Sprzedała ona jednak go Janowi Burzejowi. On natomiast sprzedał go Pawłowi z Kornic, a on Jerzemu Liszce. Z biegiem kolejny lat pałac bardzo często zmieniał właścicieli. Ostatnim jego właścicielem był hrabia Jan Henryk. W czasie II wojny światowej pałac uległ szeregowi zniszczeń, lecz po niej był sukcesywnie odbudowywany. Obecnie mieści się w nim Gminny Ośrodek Kultury i Punkt Informacji Turystycznej. 
 

Pałac w Pławniowicach 

Wybudowano go w 1885 roku w stylu neomanieryzmu niderlandzkiego i romantyzmu eklektycznego. Zbudowano go na kształcie litery U z dwoma piętrami. Pałac znany jest przede wszystkim jako Pałac Ballestremów, gdyż to oni jako pierwsi byli mieszkańcami tego pałacu, a wybudował go Franciszek II Ballestrem. W otoczeniu pałacu znajduje się również kaplica, oficyna, stajnia z wozownią oraz park krajobrazowy. Po II wojnie światowej pałac przejęła Armia Czerwona. Pałac niszczał i był dewastowany. Po wojnie pałac był siedzibą parafii z własnym kościołem i plebanią. Obecnie należy on do Ośrodka Edukacyjno – Formacyjnego Diecezji Gliwickiej. 
 

Pałac w Pogrzebieniu 

Zbudowany został w XIX wieku w stylu neorenesansowym. Posiadłość ta należała do rodziny Larischów. Kolejnymi jego właścicielami była rodzina Baildonów, potem Jadwiga Voigt, która pałac odsprzedała Spółce „Ślązak”. W latach około wojennych pałac był miejscem urzędowania zakonu Salezjanów. W czasie II wojny światowej mieścił się tu obóz przejściowy dla reemigrantów niemieckich, a później obóz dla polskiej ludności, który z czasem przekształcono w obóz dla dzieci. Obecnie mieści się w nim klasztor sióstr Salezjanek. 
 

Pałac w Rzuchowie 

Zbudowano go w 1888 roku. Jego twórcą był Heinrich Himmler. Kolejnym właścicielem stał się Joachim von Klutzow. Po II wojnie światowej mieścił się tu Dom Dziecka. Wokół pałacu znajduje się park krajobrazowy z egzotycznymi okazami drzew i krzewów. Obecnie w ruinie. 

odpowiedź 10 września 2016 przez użytkownika

Pałac Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich 

Zbudowano go w XVI wieku w stylu neogotyckim. Z początku stał tu dwór, którego właścicielami była rodzina Mieroszewskich. Później należał on do rodu Schwellengrobelów, aż w końcu do rodziny Rheinbabenów. To właśnie oni zmienili wystrój pałacu. Pałac ten nazywano wówczas Zameczkiem. Znajduje się tu rozległy park oraz staw. Po II wojnie światowej pałac należał do kopalni „Michał”. Obecnie podlega on pod kopalnię „Siemianowice” i znajduje się w nim Klub Technika. 
 

Pałac w Siemianowicach Śląskich 

Wybudowano go w XVII wieku w stylu barokowym. Pałac ten określa się też mianem Pałacu Donnersmarcków, Pałacem Mieroszewskich.Początkowo mieszkała tu właśnie rodzina Mieroszewskich, którzy sprzedali go rodzinie von Grandonów, oni natomiast przekazali go rodzinie von Neydingów, a Ci z kolei von Donnersmarcków. Oni przebudowali pałac i nadali mu klasycystyczny styl. Później pałac często zmieniał właścicieli. Obecnie należy do Grupy Saternus. 
 

Pałac w Strzybniku 

Został on wystawiony w XIX wieku w stylu neoklasycystycznym. Pierwszą jego właścicielką była Jadwiga Zofia von Drechsler. Obok pałacu powstała również kuźnia, stajnia, gorzelnia i młyn. Po II wojnie światowej pałac podlegał pod PGR – y. Obecnie jest w ruinie. 
 

Pałac w Świerklańcu 

Zbudowano go w 1906 roku w stylu francuskiego neobaroku. Pałac ten określa się również mianem Pałacu Kawalera lub Domu Kawalera. Jego właścicielami była rodzina Donnersmarcków. Po II wojnie światowej pałac służył jako ośrodek szkoleniowy dla górnictwa. Obecnie działa tu hotel. 
 

Pałac w Świętochłowicach 

Wybudowano go w 1859 roku w stylu neorenesansowym. Miał on kształt prostokąta praz dwa piętra. Określano go również mianem Pałacyk, który służył jako dom urzędników kopalń i hut szczególnie dla rodziny Donnersmarcków. W czasie II wojny światowej szczególnie używany był tu schron, który istnieje do dziś. Obecnie działa tu zakład krawiecki. 
 

Pałac w Rybnej 

Zbudowano go w 1796 roku w stylu późnobarokowym. Początkowo mieszkała w nim rodzina Warkoczów i stąd też nazwa Pałac Warkoczów, której czasem się używa. Kolejnymi właścicielami była rodzina Chrząszczewskich, a potem Kosickich. Przed II wojną światową mieściła się tu Związek Strzelecki, w czasie wojny pałac należał do rodziny von Donnersmarck. Potem znajdowały się tu mieszkania. W następnych latach pałac był siedzibą Domu Pracy Twórczej. Obecnie mieści się tu hotel wraz z restauracją. 
 

Pałac w Tworkowie 

Zbudowano go w XVI wieku w stylu neorenesansowym. Pałac miał kształt podkowy i posiadał dwa piętra. Wybudował go Kasper Wiskot von Wodnik. Po nim pałac został przejęty przez sędzię ziemskiego księstwa opolsko – raciborskiego. Kolejnym właścicielem była rodzina Lassota, później Lichnowski i jeszcze inni, często zmieniający się, właściciele. Pałac spłonął w pożarze w 1931 roku i nigdy później już go nie odbudowano. Obecnie pałac jest w stanie ruiny. 
 

Pałac w Tychach 

Zbudowano go w 1685 roku w stylu barokowym. Służył on książętom pszczyńskim jako dworek myśliwski. Przebywali w nim książęta z rodziny Promnitzów. Oprócz pałacu wokół znajdował się park browarniany. Jeszcze do niedawna mieściła się tu siedziba Browary Restauracje Spiż. Obecnie pałac jest własnością firmy Synergia. 
 

Pałac w Wojnowicach 

Pałac został wzniesiony w XIX wieku w stylu neobarokowo – klasycystycznym. Położony jest w otoczeniu parku z rzadkimi okazami drzew i krzewów. Pałac wystawiła rodzina Kuh, a mieszkał w niej profesor Carl Johann Kuh, który był właścicielem wielu kopalń w okolicy. Pałac w czasie II wojny światowej należał do rodziny von Banck. Po wojnie pałac należał do PGR – ów i mieścił się tu szpital. Obecnie mieści się tu dom przyjęć wraz z restauracją, Muzeum Horroru, Muzeum Dawnej Wsi oraz park. 
 

Pałac w Rybniku 

Wzniesiony został w XIII wieku w stylu barokowo - klasycystycznym. Początkowo była to siedziba Piastów Śląskich. Otworzono tu szkołę dla szlachetnie urodzonych panien. Pałac zmieniał swoich właścicieli, a jednym z ostatnich był Fryderyk Wilhelm II, który otworzył tu przytułek dla żołnierzy oraz Dom Inwalidów. Pałac dziś postawiony jest na kształt podkowy i posiada dwa piętra. Obecnie mieści się w nim Sąd Rejonowy. 
 

Pałac w Krowiarkach 

Zbudowano go w 1826 roku w stylu secesyjnym. Swoją siedzibę miały: rodzina Strachwitzów, Gaschinów oraz Donnersmarcków. Przy pałacu znajduje się park. W czasie II wojny światowej rezydował tu Hans Graf von Henckel – Gaschin. Dlatego też pałac przetrwał całą wojnę i nie został naruszony. Po wojnie działała tu Szkoła Aktywu Politycznego, Dom Dziecka oraz Przedszkole. W kolejnych latach mieścił się tu Szpital Rehabilitacyjno – Ortopedyczny. W pałacu znajdowała się zabytkowa sień, sala balowa, sala jadalna, sala mauretańska, łazienka, a w jego otoczeniu kościół, stajnia, wozownia oraz mauzoleum. Obecnie od 2007 roku pałac stał się własnością firmy Kalydna. 
 

Pałac w Żywcu 

Wybudowano go około 1893 roku w stylu klasycystycznym. We wnętrzach pałacu mieściła się sala balowa, sala lustrzana a na zewnątrz balkony. Mieszkała tu rodzina Habsburgów. Po II wojnie światowej działa tu szkoła, a później Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych. Jeszcze do 2012 roku mieszkała tu księżna Maria Krystyna Altenburg, córka arcyksięcia Karola Olbrachta. 

odpowiedź 10 września 2016 przez użytkownika

Pałac w Rybnej 

Zbudowano go w 1796 roku w stylu późnobarokowym. Początkowo mieszkała w nim rodzina Warkoczów i stąd też nazwa Pałac Warkoczów, której czasem się używa. Kolejnymi właścicielami była rodzina Chrząszczewskich, a potem Kosickich. Przed II wojną światową mieściła się tu Związek Strzelecki, w czasie wojny pałac należał do rodziny von Donnersmarck. Potem znajdowały się tu mieszkania. W następnych latach pałac był siedzibą Domu Pracy Twórczej. Obecnie mieści się tu hotel wraz z restauracją. 
 

Pałac w Tworkowie 

Zbudowano go w XVI wieku w stylu neorenesansowym. Pałac miał kształt podkowy i posiadał dwa piętra. Wybudował go Kasper Wiskot von Wodnik. Po nim pałac został przejęty przez sędzię ziemskiego księstwa opolsko – raciborskiego. Kolejnym właścicielem była rodzina Lassota, później Lichnowski i jeszcze inni, często zmieniający się, właściciele. Pałac spłonął w pożarze w 1931 roku i nigdy później już go nie odbudowano. Obecnie pałac jest w stanie ruiny. 
 

Pałac w Tychach 

Zbudowano go w 1685 roku w stylu barokowym. Służył on książętom pszczyńskim jako dworek myśliwski. Przebywali w nim książęta z rodziny Promnitzów. Oprócz pałacu wokół znajdował się park browarniany. Jeszcze do niedawna mieściła się tu siedziba Browary Restauracje Spiż. Obecnie pałac jest własnością firmy Synergia. 
 

Pałac w Wojnowicach 

Pałac został wzniesiony w XIX wieku w stylu neobarokowo – klasycystycznym. Położony jest w otoczeniu parku z rzadkimi okazami drzew i krzewów. Pałac wystawiła rodzina Kuh, a mieszkał w niej profesor Carl Johann Kuh, który był właścicielem wielu kopalń w okolicy. Pałac w czasie II wojny światowej należał do rodziny von Banck. Po wojnie pałac należał do PGR – ów i mieścił się tu szpital. Obecnie mieści się tu dom przyjęć wraz z restauracją, Muzeum Horroru, Muzeum Dawnej Wsi oraz park. 
 

Pałac w Rybniku 

Wzniesiony został w XIII wieku w stylu barokowo - klasycystycznym. Początkowo była to siedziba Piastów Śląskich. Otworzono tu szkołę dla szlachetnie urodzonych panien. Pałac zmieniał swoich właścicieli, a jednym z ostatnich był Fryderyk Wilhelm II, który otworzył tu przytułek dla żołnierzy oraz Dom Inwalidów. Pałac dziś postawiony jest na kształt podkowy i posiada dwa piętra. Obecnie mieści się w nim Sąd Rejonowy. 
 

Pałac w Krowiarkach 

Zbudowano go w 1826 roku w stylu secesyjnym. Swoją siedzibę miały: rodzina Strachwitzów, Gaschinów oraz Donnersmarcków. Przy pałacu znajduje się park. W czasie II wojny światowej rezydował tu Hans Graf von Henckel – Gaschin. Dlatego też pałac przetrwał całą wojnę i nie został naruszony. Po wojnie działała tu Szkoła Aktywu Politycznego, Dom Dziecka oraz Przedszkole. W kolejnych latach mieścił się tu Szpital Rehabilitacyjno – Ortopedyczny. W pałacu znajdowała się zabytkowa sień, sala balowa, sala jadalna, sala mauretańska, łazienka, a w jego otoczeniu kościół, stajnia, wozownia oraz mauzoleum. Obecnie od 2007 roku pałac stał się własnością firmy Kalydna. 
 

Pałac w Żywcu 

Wybudowano go około 1893 roku w stylu klasycystycznym. We wnętrzach pałacu mieściła się sala balowa, sala lustrzana a na zewnątrz balkony. Mieszkała tu rodzina Habsburgów. Po II wojnie światowej działa tu szkoła, a później Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych. Jeszcze do 2012 roku mieszkała tu księżna Maria Krystyna Altenburg, córka arcyksięcia Karola Olbrachta. 

...