seohost
pytanie zadane 10 września 2016 w Turystyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 10 września 2016 przez użytkownika

Pałac w Białowieży 

Zbudowano go w 1894 roku. Pałac kazał sobie zbudować car Aleksander III. Posiadał on wówczas dwa piętra. W 1915 roku pałac zajęły niemieckie oddziały, a potem mieściły się tu biura administracyjne, Państwowa Szkoła dla Leśniczych. W czasie II wojny światowej pałac pełnił funkcję szpitala wojennego oraz sztabu do walki z partyzantką. Po wojnie w czasach PRL – u pałac został rozebrany. Obecnie w jego miejscu stoi nowy budynek, w którym mieści się Muzeum Przyrodnicze, hotel oraz dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego. W otoczeniu znajduje się również Park Pałacowy. 
 

Pałac Branickich w Chroszczy 

Zbudowano go w 1771 roku w stylu Mieszkał tu Jan Klemens Branicki. Pałac znajdował się na sztucznej wyspie w kształcie rombu. Wkomponowany był on w park, przez który przepływała rzeka Horodnianka. Dlatego też w parku znajdowało się wiele mostków. Prócz nich stały tu również rzeźby. Po 1915 roku w pałacu mieścił się szpital, lecz popadał on później w ruinę. Obecnie mieści się w nim Muzeum Wnętrz Pałacowych. 


 

Pałac Ossolińskich w Rudce 

Zbudowano go w 1763 roku w stylu neobarokowym. Pałac powstał na miejscu wcześniej istniejącego dworu, a wybudował go Aleksander Maciej Ossoliński. Posiada ona wtedy jedynie parter i poddasze. Jako ostatni mieszkał tu Wiktor Maksymilian Ossoliński, potem majątek ten trafił w ręce rodziny Potockich. Oni to dalej rozbudowywali pałac. Pałac bardzo ucierpiał w czasie II wojny światowej. Po niej zaś pałac odbudowano. Obecnie mieści się w nim Zespół Szkół Rolniczych. 

...