pytanie zadane 9 września 2016 w Turystyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 9 września 2016 przez użytkownika

Zamek w Darłowie 

W 1352 roku rozpoczęto jego budowę. Zamek należał wtedy do Bogusława V. Jest to jedyny zamek gotycki, położony nad morzem. W latach 1449 – 1459 właścicielem stał się Eryk Pomorski. Później zamek był własnością rodu Oldenburgów z Danii, po nich rodu Hohenzollernów i służył jako koszary wojskowe. Do 1930 roku zamek zmieniał i funkcję i właścicieli. Podczas II wojny światowej zamek nie uległ poważnym zniszczeniom, a zaraz po niej otwarto w nim Muzeum Regionalne. Wyremontowane w latach 1971 – 1988 muzeum zostało ponownie otwarte dla zwiedzających. Znajduje się w nim wysoka wieża z wąskim wejściem, wystawa ptaków, wystawa morska, kolekcja sztuki wschodniej, historyczna dotycząca Darłowa. 
 

Zamek w Krągu 

Położony nad jeziorem Zamkowym, został wybudowany w 1495 roku – warownia. Potem dobudowano wieżę mieszkalną i fosę. Zrobił to Adam Podewils. W XVI wieku na miejscu wieży wystawiono renesansową rezydencję. Pod koniec II wojny światowej zamek uległ zniszczeniom i podpaleniom. W pozostałej części mieściło się nadleśnictwo i szkoła. Obecnie właścicielem jest prywatna osoba. Mieści się w nim hotel Podewils. 


Zamek w Pęzinie 

Położony nad Krępielą zamek wzniesiono na przełomie XIV i XV wieku. Zrobili to joannici. Postawili zamek na sztucznym wzniesieniu, miał on kształt czworoboku. Otoczony był murem obronnym. Obok postawiono również wieżę ostatecznej obrony, czyli stołp. W roku 1492 zamek był własnością rodziny Borków. Dobudowano dodatkowe, trzykondygnacyjne skrzydło mieszkalne, a całej budowli nadano charakter renesansowej rezydencji. Kolejnymi właścicielami, od 1680 roku, była rodzina Puttkamerów. Oni również dobudowali skrzydło do zamku i nadali mu neogotyckiego stylu. Stan zamku znacznie pogorszył się po II wojnie światowej, gdy przejęły go PGR-y. Obecnie jego właścicielem jest osoba prywatna, działa tu centrum konferencyjne. 


Zamek w Swobnicy 

Zamek wybudowano w XIII wieku przez joannitów. Leży on nad Jeziorem Grodziskim. Początkowo była to siedziba komandorii. Zamek miał kształt prostokąta. Posiadał wieżę i mury obronne. Nabrał on barokowego stylu, gdy właścicielką stała się żona elektora brandenburskiego, Dorota. Po II wojnie światowej zamek przeszedł w ręce PGR-ów i mieściły się w nim biura oraz spichrze. Obecnie właścicielem zamku jest rodzina van Leendert. 


Zamek w Szczecinie 

Zbudowano go w 1346 roku na miejscu wcześniejszego grodu słowiańskiego. Budowlę rozpoczął Barnim III. Obok zamku wystawił kaplicę oraz duży dom z wieżą. W kolejnych latach nadano zamkowi renesansowego stylu. Potem przebudowano go jeszcze nie raz, jak i nie raz zmieniał on właścicieli. W 1948 roku na ruinach zamku rozpoczęły się prace archeologiczne. W latach 1958 – 1980 zamek odbudowano i zrekonstruowano. Zamek obecnie należy do Zarządu Województwa Zachodniopomorskieo, który to zarząd na nim rezyduje. Prócz tego w zamku znajdują się: centrum kulturalne z sala koncertową, salami wystawowymi, kinem, teatrem i kabaretem oraz sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, a także dwie restauracje. 


Zamek w Świdwinie 

Położony jest nad rzeką Regą. Był to niegdyś zamek gotycki, ale przebudowano go na klasycystyczny w XVIII wieku. Wznieśli go margrabiowie brandenburscy. W 1384 roku zamek sprzedano Krzyżakom, którzy rozbudowali go. Później właścicielami budowli byli: Fryderyk II oraz joannici. Po II wojnie światowej zamek zniszczono i podpalono. Odbudowano go dopiero w latach 1962 – 1968. Obecnie mieści się w nim ośrodek kultury. 


Zamek w Tucznie 

Leży między Jeziorem Zamkowym a Jeziorem Tuczno. Początki jego budowy pochodzą prawdopodobnie z roku 1130. W 1296 roku zdobyty został przez Hasso von Wedla. Ród ten nadał całości gotyckiego stylu i rozbudował go. W kolejnych latach otoczono go fosą. Po najazdach Krzyżaków przeszedł on w ich ręce i pozostał do 1411 roku. Powrócił on do rodu Wedlów w latach 1542 – 1581. Potem jeszcze czterokrotnie zmieniał właścicieli. Zniszczono go w czasie wojny. Odbudowano go w latach 1966 – 1976 nadając mu renesansowo – barokowy charakter. Obecnie mieści się w nim Dom Pracy Twórczej. 

...