pytanie zadane 9 września 2016 w Turystyka przez użytkownika

2 odpowiedzi

odpowiedź 9 września 2016 przez użytkownika

Zamek w Barcianach 

Pochodzi z XIV wieku, był to zamek krzyżacki w stylu gotyckim. Wzniósł go wielki mistrz Winrych von Kniprode. Zamek miał kształt prostokąta ze skrzydłem wschodnim i bramą wjazdową. Później dostawiono również okrągłą basztę oraz spichlerz. Do końca II wojny światowej zamek był w rękach prywatnych właścicieli, zaś po wojnie przejęły go PRG-y, które w pomieszczeniach ulokowały biura i magazyny. Obecnie jest on w rękach prywatnego inwestora, który chce otworzyć w nim hotel. 


Zamek w Działdowie 

Był to zamek krzyżacki zbudowany w latach 1344 – 1391. Pierwotnie miał kształt kwadratu, był otoczony murem i fosą. Obok zamku przepływała rzeka Działdówka. Z zamku zachowało się jedno skrzydło tzw. Dom Duży z refektarzem i kaplicą. Niegdyś na terenie zamku znajdował się również browar, folusz i młyn. Rezydował tu prokurator zakonny, a później wójt. W XVII wieku przebudowano go na style renesansowy. Został uszkodzony podczas II wojny światowej. Obecnie jest siedzibą Urzędu Miasta. 


Zamek w Ełku 

Leży na półwyspie Jeziora Ełckiego. Początkowo był to drewniany zamek wybudowany przez Ulricha von Jungingena. Z lądem łączyły go dwa zwodzone mosty. Mimo dogodnego położenia zniszczono go w 1410 roku. Potem został oblężony przez polskie oddziały. Odbudowano go w 1497 roku; wtedy też wzniesiono dwie wieże i warownię. Zamek w późniejszym czasie był siedzibą Powiatowej Komisji Sprawiedliwości, Sądu Powiatowego, Urzędu Sprawiedliwości, Sądu Grodzkiego oraz więzienia. Ostatnie z nich zamknięto w 1970 roku. Obecnie zamek jest własnością prywatnego przedsiębiorcy, który chce tu otworzyć hotel. 


Zamek w Giżycku 

Leży nad brzegiem Kanału Giżyckiego. Obecnie należy do własności hotelu St. Bruno. Wzniósł go zakon krzyżacki w XIV wieku. Był to zamek krzyżacki prokuratorski. Pełnił on rolę sądowniczą, dowódczą i administracyjną. Zamek został zniszczony w 1366 roku przez Litwinów. Około 1400 roku odnowiono go i nadano mu gotycki styl, zaś w 1614 roku na styl renesansowy i był to wówczas dwór myśliwski. Opuszczono go po II wojnie światowej. W latach 60. XX wieku po remoncie znajdował się w nim hotel. Obecnie jest odbudowywany. 


Zamek w Kętrzynie 

Gotycki zamek z II połowy XIV wieku. Pierwotny kształt zamku to kwadrat z murem obronnym, trzema basztami, bramą, refektarzem, kaplicą i mieszkaniami prokuratora. Prócz tego na zamku znajdowały się takie pomieszczenia jak: kuchnia, browar, młyn, piekarnia, spichlerz, zbrojownia, kaplica i więzienie. Był to zamek krzyżacki. Później zamek należał do Władysława Jagiełły, ale nie na długo. Przed II wojną światową mieścił się w nim Urząd Finansowy oraz mieszkania urzędników. Pod koniec wojny wojska radzieckie spaliły część zamku oraz mniszyli miasto. Odbudową zamku zajęto się w latach 1964 – 1966. Wykonał to Wojewódzki Konserwator Zabytków z Olsztyna. Obecnie mieści się w nim Biblioteka Miejska i Muzeum Regionalne, zaś piwnice są własnością bractwa rycerskiego. 


Zamek w Lidzbarku Warmińskim 

Zamek wybudowano w XIV wieku w stylu gotyckim. Był on siedzibą biskupów warmińskich. Zamek miał kształt czworoboku oraz otoczony był dwukondygnacyjnymi krużgankami. Posiadał fosę i dodatkowe mury obronne. Tuż obok niego przepływają dwie rzeki: Łyna i Symsarna. W 1442 roku dobudowano do zamku wysoką wieżę, gdy zamkiem rządził biskup Watzenrode. Obecnie zamek służy jako muzeum. Jest udostępnione do zwiedzania. Można w nim oglądać zbiory sztuki gotyckiej, portrety oraz elementy dawnego wyposażenia sal zamkowych. 


Zamek w Nidzicy 

Zbudowano go w XIV wieku w stylu gotyckim. Mieszkał w nim krzyżacki prokurator. W 1414 roku zamek został oblężony przez polskie rycerstwo, a kilka lat później przejął go Związek Pruski, potem wojska czeskie. W 1517 roku zamek rozbudowano i umocniono. Dwa wieku później zamek zniszczyły wojska francuskie. Później mieścił się w nim sąd i więzienie. Po II wojnie światowej zamek zniszczyły wojska radzieckie i odtąd pozostawał w ruinie. Odbudowę rozpoczęto w 1961 roku, po czym przekazano go na cele kulturalne. Obecnie mieści się w nim Muzeum Ziemi Nidzickiej, Nidzicki Ośrodek Kultury, Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej, Galeria Autorska Hieronima Surpskiego, pracownia rzeźby i biblioteka. 


Zamek w Olsztynku 

Wybudował go Gunter von Hohenstein w latach 1349 – 1366. Miała to być siedziba burgrabiego, który miał ściągać należności podatkowe. Miał on kształt czworokąta z wieżą i murami obwodowymi. Zamek został zdobyty przez mieszczan w 1410 roku i odtąd rządził na nim Władysław Jagiełło. Cztery lata później zniszczyli go Tatarzy. Odbudowano go dopiero w latach 1847 – 1849 i nadano mu styl neogotyku. W tym czasie mieściło się w nim gimnazjum. Po II wojnie światowej z zamku pozostały tylko piwnice oraz budynek szkolny. Obecnie mieści się w nim Zespół Szkół. 


Zamek w Ostródzie 

Początki zamku sięgają początków XIV wieku. Budowla należała wówczas do komtura dzierzgońskiego. Kolejną budowlę załączoną do zamku wzniósł Gunter von Hohenstein w latach 1350 – 1370. Zamek był otoczony fosą i murem oraz posiadał zwodzony most. Na terenie zamku znajdowała się kuźnia, młyn, browar, stajnie, szopy i spichrze. Zamek zniszczono i zeszpecono w XIX i początku XX wieku. II wojna światowa również się na nim odcisnęła i zamek został spalony. Jego odbudowę rozpoczęto dopiero w 1974 roku. Obecnie mieści się w nim centrum kultury, galeria, biblioteka i muzeum. 


Zamek w Pasłęku 

Zamek ten wybudowali Krzyżacy w XIV wieku. W jego skład początkowo wchodziło tylko jedno skrzydło oraz dwie wieże. Rezydował tu prokurator krzyżacki. Drugie skrzydło zamku dobudowano dopiero w 1454 roku. W wieku XVI dobudowano jeszcze dwa skrzydła przez co zamek zyskał kształt czworoboku. Zamek wytrzymał oblężenie wojsk szwedzkich w 1659 roku. Przed II wojną światową mieściło się tu więzienie oraz sąd, a pod jej koniec zamek spalono. Lata 50. i 60. to odbudowa zamku i przeznaczenie go na cele administracyjno – kulturalne. Obecnie znajduje się w nim Rada Miejska, biblioteka, Izba Historyczna, kino i świetlica. 


Zamek w Reszlu 

Leżący nad rzeką Sajną zamek wybudowano w latach 1350 – 1401. Był on wtedy własnością biskupów warmińskich. Miał on kształt czworoboku, posiadał wieże i okienka strzelnicze. W wieku XIV rozbudowano bramę wjazdową. Na przełomie XIV i XV wieku wzniesiono nowy budynek mieszkalny. W jego piwnicach znajdowały się magazyny i składy żywności. Do 1462 roku zamkiem rządził starosta krzyżacki. Po nim zamek przejął Pawłowi Legendorfowi. Po I rozbiorze Polski na zamku mieściło się więzienie, a w latach 20. XIX wieku kościół ewangelicki. Obecnie mieści się tu Muzeum Warmii i Mazur, a także hotel i restauracja. 


Zamek w Rynie 

Zamek położony jest między dwoma jeziorami: Ryńskim i Ołów. Wybudował go Zakon Krzyżacki w 1377 roku. W 1393 roku rozpoczęto prace budowlane z inicjatywy Konrada von Wallenroda. Po bitwie pod Grunwaldem nadano mu kształt czworokąta i nadano mu styl gotycki. Zamek spalono w podczas potopu szwedzkiego. W wieku XIX przeszedł na własność prywatną. Po II wojnie światowej zaadoptowano go na dom kultury, muzeum i urząd miasta. Obecnie mieści się tu hotel ZAMEK RYN.


Zamek w Szymbarku 

Pochodzi z XIV wieku. Początkowo wzniesiono mury zewnętrzne, osiem baszt, bramę, fosę i zwodzony most. Równocześnie stawiano drewniane domy mieszkalne. W czasie wojny 13 – letniej trwały tu zacięte walki między wojskami polskimi a Krzyżakami. W wyniku walk zamek doszczętnie spłonął. Po wojnie zamek odbudowano, wzniesiono nowe baszty oraz podwyższono mury obronne. Właściciele zamku często się zmieniali w kolejnych latach. Do końca II wojny światowej zamek był w rękach rodziny von Finckenstein. Oni to urządzili tu park w stylu romantycznym, oranżerię, a samemu zamkowi nadali barokowego stylu. Obecnie zamek znajduje się w ruinie i jest w prywatnych rękach. 

odpowiedź 9 września 2016 przez użytkownika

Zamek w Węgorzewie 

Na początku był on siedzibą Galindów, którzy w tym miejscu mieli swój gród. Zniszczyli go Krzyżacy około 1335 roku. Nową, murowaną warownię wybudował Werner von Tettinger w 1398 roku. Miał on wówczas kształt pięcioboku. Posiadała trzy wieże o kształcie cylindrycznym, zaś czwarta wieża miała łącznika komunikacyjnego. Po wojnie 13-letniej zamek przejęli bracia von Tettau. W 1656 roku przebudowano go na rezydencję barokową o charakterze militarnym. Wykonano też przekop oraz wybito nowe okna. W roku 1807 zamek pełnił rolę szpitala dla żołnierz, a 10 lat później mieścił się tu sąd. Pod koniec II wojny światowej zamek spaliła Armia Czerwona. Odbudowano go jednak z przeznaczeniem na bibliotekę i Urząd Stanu Cywilnego. Obecnie jest on własnością Leszka Szumełdy i działa w nim hotel. Mogą go zwiedzać również turyści. 

...