pytanie zadane 9 września 2016 w Turystyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 9 września 2016 przez użytkownika

Zamek w Bodzentynie 

Powstał w II połowie XIV wieku z inicjatywy biskupa krakowskiego Floriana z Mokrska. Zamek był czworokątny i posiadał wieżę, fosę i mury miejskie. Na przełomie XV i XVI wieku zamek rozbudowano o nowe skrzydło w stylu gotyckim. Przebudowy dokonał Zbigniew Oleśnicki oraz później Fryderyk Jagiellończyk, który wybudował skrzydło mieszkalne z wieżyczkami, latrynami i klatką schodową. W 1572 roku Franciszek Krasiński nadał zamkowi renesansowego stylu. Ponadto zbudował kaplicę zamkową i krużganki. Zamek został opuszczony w 1814 roku i od tamtego czasu popada w ruinę. Obecnie mury zamku są zabezpieczone, a on sam stanowi trwałą ruinę. 


Zamek w Chęcinach 

Powstał na przełomie XIII i XIV wieku. Rządził na nim początkowo Jan Muskat, który organizował na nim zjazdy możnowładców i rycerstwa małopolskiego i wielkopolskiego. Później władzę na zamku objął Kazimierz Wielki. Rozbudował go na swoją królewską fortecę. Zamek później przez długi czas używano jako więzienie stanu. Zamek, ostatni jego mieszkańcy, opuścili w 1707 roku za czasów okupacji szwedzkiej. Mury zamku służyły wtedy pobliskim mieszkańcom jako materiał budowlany. Po I wojnie światowej zamek zabezpieczono jako trwałą ruinę. Od 2013 roku trwają na nim prace archeologiczne. 


Zamek w Modliszewicach 

Powstał w XVI wieku. Był to początkowo dwór obronny w stylu renesansowym. Jego budowę sfinansował Andrzej Dunin - Modliszewskiego. Jego drugim właścicielem był biskup Jan Lipski. Później zamek przejęło małżeństwo Humięckich, a po nich Małachowskich, Tarnowskich. Zamek zaczął podupadać po jego opuszczeniu w XIX wieku. Od lat 1985 zamek sukcesywnie odbudowywano, a w kolejnych latach prowadzono badania archeologiczne. Obecnie zamek należy do Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego


Zamek w Sandomierzu 

Powstał w XII wieku i był to początkowo gród Henryka Sandomierskiego. Znajdowała się tam fosa, most oraz murowana romańska siedziba książęca. Potem właścicielem został król Kazimierz Wielki, który wybudował murowany zamek obronny. Po nim władał na zamku Kazimierz Jagiellończyk, a następnie Zygmunt I Stary. Zmienił on styl zamku na renesansowy. Kolejnej rozbudowy dokonał Zygmunt August. Wybudował on wieżę, mur o nową bramę. Zamek ucierpiał podczas potopu szwedzkiego. Jego odbudową zajął się Jan III Sobieski. Po 3 rozbiorze Polski zamek przekształcono w więzienie i siedzibę sądu kryminalnego. Funkcję więzienną przestał on pełnić w 1959 roku. Obecnie mieści się w nim Muzeum Okręgowe. 


Zamek w Szydłowie 

Wzniósł go król Kazimierz Wielki w XIV wieku. W kolejnych wiekach nastąpiły jego przebudowy. Zamek był podpalony, a później także zniszczony przez wojska szwedzkie w czasie potopu szwedzkiego. Zamek odnowił Józef Załuski w 1723 roku, a już w XVIII wieku opuścili go ostatni jego mieszkańcy. Pomieszczenia potem wykorzystywane były jako stajnia przez okolicznych mieszkańców. W 1927 roku zabezpieczono istniejące ruiny zamku, zaś w 1946 zrekonstruowano zamkowe mury. W wieku XV wzniesiono tu budynek zwany Skarbczykiem, który znajduje się tu do dziś. 


Zamek w Stopnicy 

Powstał w 1350 roku i wzniósł go król Kazimierz Wielki. Niegdyś był on siedzibą zboru kalwińskiego. W jego skład wchodziła gotycka kamienica, kaplica, krużganki i murowana piwnica. Zniszczono go w czasie potopu szwedzkiego. W 1661 roku Jan Klemens Branicki odbudował go na styl włoski. Przed II wojną światową mieściła się tu siedziba starostwa powiatowego i gimnazjum, lecz pod koniec wojny zamek całkowicie spłonął. W latach 30. XX wieku podjęto się odbudowania zamku, zaś w 2011 roku oddano go do użytku. Obecnie mieści się w nim Gminny Ośrodek Kultury. 

...