pytanie zadane 9 września 2016 w Turystyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 9 września 2016 przez użytkownika

Zamek w Bytowie 

Powstał na przełomie XIV – XV wieku. Styl – gotyk. Zamek wybudowali Krzyżacy. Miał on kształt prostokąta, trzy okrągłe i jedną kwadratową wieżę. Obok ustawiono również trzypiętrowy dom mieszkalny, w którym znajdowały się najważniejsze pomieszczenia – refektarz, kaplica, mieszkanie prokuratora, zaś w piwnicach znajdowały się magazyny. Całość zamku otaczała fosa ze zwodzonym mostem. Po bitwie pod Grunwaldem zamek przejął Władysław Jagiełło. W XV wieku zamek należał do rodu Gryfitów. Oni wybudowali tzw. Dom Książęcy, w którym później umieszczono piekarnię i browar. Zamek spłonął w czasie wojny polsko – szwedzkiej, ale częściowo odbudował go Fryderyk Wilhelm I. W XIX wieku mieściło się tu więzienie i sąd. Zamek odbudowano w całości dopiero w 1990 roku i utworzono w nim Muzeum Zachodniokaszubskie, hotel z restauracją oraz bibliotekę. 


Zamek w Człuchowie 

Powstał w 1340 roku. Wzniósł go Zakon Krzyżacki. Zdobyty przez wojska królewskie podczas wojny trzynastoletniej. Rezydował na nim starosta królewski wraz ze swoją załogą. Przekazano go władzom pruskim po I rozbiorze Polski. Był to okres niekorzystny dla zamku. Wywożono wówczas ołtarz z kaplicy, obniżono lustro wody, a nawet nakazano rozebrać zamek. Składał się on wówczas z Zamku Wysokiego, wieży, dziedzińca i trzech przedzamczy. Niedaleko niego leżało Jezioro Człuchowskie. Zamek posiadał aż 11 bram i 9 baszt. Obecnie jest on poddawany pracom remontowym, po by udostępniać go zwiedzającym. 


Zamek w Gniewie 

Powstał w 1290 roku. Wzniósł go Zakon Krzyżacki. W kolejnym XIV i XV wieku zamek rozbudowano. Pierwsza budowa zamku trwała 40 lat. W latach 1466 – 1472 zamek pełnił rolę siedziby starostów polskich, z których pierwszym z nich został Jakub Kostka. Kolejnym został Jan Sobieski, który potem został królem. Wtedy to również zbudował na podzamczu barokowy budynek dla swojej żony. Zamek odebrali Prusacy w 1772 roku. Służył on wtedy jako spichlerz. Zamek zniszczył później pożar w 1921 roku. W czasie II wojny światowej zamek traktowany był jako więzienie dla Polaków. Zaczęto go odbudowywać dopiero w latach 1968 – 1974. Obecnie zamek należy do firmy Polmlek. Odbywają się na nim turnieje rycerskie i inne plenerowe imprezy. 


Zamek w Kwidzynie 

Powstał w XIV wieku. Zamek wielokrotnie przebudowywano i rozbudowywano. Zamek miał kształt kwadratu i cztery wieże oraz dzwonnicę. Obecnie mieści się tu Muzeum. Można w nim zwiedzać dzieła sztuki, znaleziska archeologiczne, zbiory etnograficzne oraz zbiory przyrodnicze. 


Zamek Krzyżacki w Malborku 

Zamek ten uznany jest za pomnik historii i wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Wybudowano go nad rzeką Nogat w okresie od XIII do XV wieku. W początkowych latach swoją siedzibę mieli tu wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego. Następnie była tu rezydencja królów Polski, a potem zamek dewastowano, rekonstruowano i odbudowywano, by przywrócić mu jak najbardziej pierwotny wygląd. 

Obecnie mieści się nim siedziba Muzeum Zamkowego, w którego skład wchodzi Zamek Wysoki, Średni i Niski. Wszystkie trzy zamki udostępnione są do zwiedzania turystom, a w czasie letnim na ich terenie organizowane są pokazy walk rycerskich, dawnego życia na zamku oraz wiele innych atrakcji. 

...