pytanie zadane 9 września 2016 w Turystyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 9 września 2016 przez użytkownika

Zamek w Białymstoku 

Powstał XVI wieku. Nazywa się go również Zamkiem Branickich, Wersalem Podlasia, Wersalem Północy i Polskim Wersalem. Styl – późnobarokowy. Zamek wystawiono na polecenie Piotra Wiesiołowskiego. Posiadał on wtedy dwa piętra, fosę i umocnienia ziemne. Po wojnie ze Szwedami zamek przeszedł we władanie rodziny Branickich. Za ich panowania nieco przekształcono baszty, postawiono kolumnadę jońską oraz wiele rzeźb. W wieku XVIII dobudowano trzecią kondygnację zamku, dobudowano skrzydła boczne, wnętrzom nadano rokokowego stylu oraz jeszcze przybyło rzeźb i obrazów wielkich malarzy. Na takim dworze często gościli wielcy, znani artyści, poeci oraz ludzie nauki. W 1754 roku założono tu pierwszą w Polsce Wojskową Szkołę Budownictwa i Inżynierii. W późniejszym czasie działała tu również Szkoła Akuszeryjna oraz Szkoła Akademicka Zgromadzenia Białostockiego. Czasy świetności jednak nie trwały długo. Zamek rozgrabili wojska rosyjskie w czasie zaboru rosyjskiego. W zamku utworzono Instytut Dobrze Urodzonych Panien. W wieku XX zamek nie ucierpiał wiele. W dobrym stanie przetrwał I wojnę światową, gdzie mieścił się w nim szpital polowy. Natomiast został on w większości zburzony pod koniec 1944 roku. Dopiero w latach 1946 – 1960 podjęto się jego odbudowania. Jeszcze do dziś trwają prace rekonstrukcyjne ogrodów barokowych. Obecnie w zamku mieści się Uniwersytet Medyczny. 


Zamek w Tykocinie 

Powstał w XV wieku. Położony jest nad rzeką Narwią. Pierwszą budowlę wzniósł Jan Gasztołd. W 1542 roku wygasł ród Gasztołdów, a zamek przejął Zygmunt I Stary, a potem jego syn Zygmunt II August. On to rozbudował zamek. Nie była to rezydencja, a jedynie miejsce do przechowywania armat, prywatny skarbiec oraz biblioteka. Po śmierci Zygmunta Augusta zamek, za poleceniem król Zygmunta III Wazy, rozbudowano. Po potopie szwedzkim i zwycięstwie naszych wojsk, zamek został przekazany Stefanowi Czarnieckiemu, który więził na nim jeńców. Później należał on do rodziny Branickich. Zamek rozebrano w czasie I wojny światowej. Cegły posłużyły do budowy drogi. Zamek zrekonstruowano w latach 1961 – 1963. Obecnie znajduje się w nim centrum hotelowo – turystyczne. Co roku na terenie zamku odbywają się cykliczne bitwy historyczne rekonstruujące oblężenie twierdzy w Tykocinie, zaś od 2012 roku odbywa się święto „Gęsina na św. Marcina”. 
 

...