pytanie zadane 9 września 2016 w Turystyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 9 września 2016 przez użytkownika

Zamek w Baranowie Sandomierskim 

Powstał w latach 1591 – 1606. Wzniósł go ród Leszczyńskich. Styl – późny renesans. Zamek ten, ze względu na podobieństwo, nazywany jest często Małym Wawelem. Pierwotnie stał tu rycerski dwór obronny rodziny Baranowskich. Rodzina Leszczyńskich nadała mu prostokątny kształt. Kolejnymi właścicielami tej posiadłości był Dymitr Jerzy Wiśniowiecki, książę Józef Karol Lubomirski, Józef Potocki czy Jan Kraśnicki. Ostatnim jego właścicielem był Roman Dolański. Dużo po II wojnie światowej, a dokładnie w 1968 roku, zamek przekazano Kopalniom i Zakładom Przetwórczym Siarki „Siarkopol” z Tarnobrzegu. Do 1995 roku istniało tam muzeum Zagłębia Siarkowego. Obecnie zamek należy do Agencji Rozwoju Przemysłu. Można go zwiedzać. 


Zamek w Birczy 

Powstał prawdopodobnie w XVIII wieku. Był to początkowo dwór obronny rodziny Bireckich. Później stał się własnością rodziny Humnickich, którzy gruntownie przebudowują zamek i nadają mu prostokątny kształt. Od 1841 roku zamek jest własnością rodziny Kowalskich. Po II wojnie światowej zamek częściowo rozebrano, a potem przeszedł w ręce państwa. Działała w nim szkoła podstawowa, internat. Obecnie zamek popada w ruinę. 


Zamek Kamieniec 

Powstał w XIV wieku. Styl – gotyk, a później renesans. Mieszkał na nim Klemens Kamieniecki (Moskarzewski). W ciągu wielu wieków zamek był często rozbudowywany, przebudowywany i zmieniany. Równie często zmieniali się jego właściciele. Obecnie zachowały się jedynie fragmenty zamku, budynki mieszkalne i kaplica. 


Zamek w Krasiczynie 

Powstał na przełomie XVI i XVII wieku. Wzniósł go Stanisław Krasicki. Styl – renesansowo – manierystyczny. Zamek posiada cztery wieże, które noszą nazwy: Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka. Zamek ma kształt prostokąta i jest otoczony murem. Za panowania rodzin Krasickich na zamku powstały krużganki, kolejne baszty oraz kaplica. Kolejnym właścicielem został Jan Tarła. Za jego panowania na Krasiczyn najechały wojska rosyjskie i Kozacy, którzy zniszczyli zamek i go ograbili. W latach 30. XIX wieku zamek kupił Leon Sapieha i w ich rękach był do 1939 roku. Za ich panowania posadzono tu wiele drzew, po narodzinach każdego z dzieci. W czasie II wojny światowej zamek zostawał ograbiany. Po wojnie zamek był siedzibą Technikum Leśnego, a później Agencji Rozwoju Przemysłu. Obecnie mieści się tu hotel wraz z restauracją. Zamek można zwiedzać. 


Zamek w Lesku 

Powstał w 1538 roku. Styl – późnogotycki. Pierwszym jego właścicielem był Piotr Kmita Sobieński. Kolejni jego właściciele to rodzina Stadnickich. Rodzina ta przebudowywała zamek trzykrotnie. Potem zamek został przekazany w posagu Józefowi Ossolińskiemu. W 1785 roku zamek spłonął. Ruiny zostały przekazane rodzinie Krasickich, którzy mieli je w rękach do 1939 roku. Starali się je odbudować i zajęło im to 38 lat. W czasie I jak II wojny światowej zamek ucierpiał, ulokowali się w nim niemieccy żołnierze. Po wojnie mieściły się tu magazyny i przedszkole. Potem własność zamku przeszła na ręce kopalni KWK „Makoszowy” z Zabrza. Obecnie mieści się w nim pensjonat. 


Zamek w Łańcucie 

Powstał w XVI wieku przez rodzinę Pileckich. Rozbudowała go rodzina Stadnickich. Jednak największą rozbudową zajęła się rodzina Lubomirskich, stąd też nazywa się go często Zamkiem Lubomirskich. Później zamek przejęła rodzina Potockich. Nie byli oni prześladowani w czasie II wojny światowej, a na zamku swoją siedzibę miał sztab Wermachtu. Dzięki temu zamek nie ucierpiał. Po wojnie otwarto tu muzeum. Organizowano tu również Dni Muzyki Kameralnej, obecnie Festiwal Muzyki. Zamek był tłem do filmów: „Trędowata”, „Hrabina Cosel” oraz „Pałac”. 


Zamek Kazimierzowski w Przemyślu 

Powstał po 1340 roku. Wzniósł go Kazimierz Wielki, ale początek budowy rozpoczął Bolesław Chrobry. Styl – gotyk. Kształt zamku to czworobok zwieńczony okrągłymi basztami. Na zamku mieściła się niegdyś zbrojownia. W kolejnych latach zamek wzmocniono. Obecnie zamek podlega pracom remontowym. 


Zamek w Rzeszowie 

Powstał w latach 1902 – 1906. Wcześniej w jego miejscu stał zamek Lubomirskich. Fundatorem zamku był Mikołaj Spytek Ligęza. Za panowania Lubomirskich zamek często był zajmowany przez wrogie wojska co doprowadzało do zniszczeń. Kilka wieków później zamek przejęły władze austriackie i umieściły w nim sądy (obwodowy i kryminalny) oraz więzienia. Podczas II wojny światowej zamek był miejscem kaźni dla tysięcy Polaków. Czasy powojenne nie były dużo lepsze. Za Stalina na zamku odbywały się tortury i egzekucje członków ruchu oporu oraz działaczy antykomunistycznych. Zamek przestał pełnić tę okrutną rolę dopiero w 1981 roku. Obecnie mieści się w nim sąd okręgowy. 


Zamek w Tarnobrzegu 

Powstał w XV wieku i początkowo był dworem obronnym. Przejęła go rodzina Tarnowskich, która go przebudowała. W 1830 roku zamek ponownie przebudowano i utworzono w nim rezydencję – muzeum. Nadano mu styl neogotyckim. W XIX wieku wokół zamku utworzono park krajobrazowy. Do 2007 roku mieściło się w nim Technikum Rolnicze. Obecnie mieści się w nim Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, a całość zamku nosi nazwę KTS Zamek Tarnobrzeg. 

...