pytanie zadane 9 września 2016 w Turystyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 9 września 2016 przez użytkownika

Zamek w Ciechanowie 

Powstał w XIV wieku. Wzniósł go książę mazowiecki Siemowit III. Zamek nie stał jeszcze pół wieku jak strawił go pożar, lecz szybko go odbudowano. Po panowaniu ostatniego księcia mazowieckiego Janusza III zamek przeszedł w ręce królowej Bony i został przebudowany na renesansową rezydencję. Ponownie go zniszczono podczas potopu szwedzkiego. Obecnie od 2004 roku jest on własnością Chorągwi Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej. Kształt zamku to prostokąt z dwoma okrągłymi basztami. Niedaleko niego przepływa rzeka Łydynia. 


Zamek w Czersku 

Powstał na przełomie XIV i XV wieku. Był siedzibą książąt mazowieckich. Mieszkał w nim książę Konrad mazowiecki. Później od 1547 roku należał on do królowej Bony. Zamek ucierpiał podczas potopu szwedzkiego. Dopiero starosta czerski Franciszek Bieliński podjął się próby jego wyremontowania i umieszczenia w nim sądu grodzkiego i ziemskiego wraz z archiwum. Nie udało mu się jednak tego zrobić i zamek zaczął popadać w ruinę. Obecnie można go zwiedzać. 


Zamek w Iłży 

Powstał w latach 1326 – 1347. Inicjatorem był biskup krakowski Jan Grota. Pierwszą wystawił on okrągłą wieżę oraz budynek, a następnie dobudował mur i bramę. Dalej zamek rozbudował biskup Florian z Mokrska. Wybudował basztę, kamienny most oraz kaplicę. Potem jeszcze czterokrotnie go przebudowywano i tyle samo razy zmieniał właścicieli. Zamek ucierpiał podczas II wojny światowej, gdyż trafił w niego niemiecki pocisk artyleryjski. Częściową renowację przeprowadził Stanisław Medeksza w latach 70. XX wieku. Obecnie można zwiedzać ruiny zamku. 


Zamek w Liwie 

Powstał w XV wieku. Początkowo służył jako strażnica graniczna. Budowę zlecił książę mazowiecki Janusz I Starszy. Stoi on na sztucznym wzniesieniu. Pierwotny kształt zamku to kwadrat. Kolejną właścicielką zamku była Anna Mazowiecka, która podniosła mury zamku oraz nadbudowała jedną kondygnację. Kolejną przebudowę przeprowadziła Bona Sforza. Przebudowała ona w bramę w wieżę. Upadek zamku nastąpił wraz z najazdem na niego wojsk szwedzkich. Podczas II wojny światowej Niemcy zainteresowali się zamkiem i postanowili go odbudować i zrekonstruować wieżę. Jednak zamek pod koniec wojny i tak ucierpiał. Po wojnie zabezpieczono go jako trwałą ruinę. W 1963 roku powstało tu Muzeum – Zbrojownia. 


Zamek w Płocku 

Powstał w XV wieku. Styl – gotyk. Wzniósł go Kazimierz Wielki. Znajduje się on na Wzgórzu Tumskim, na wiślanej skarpie u podnóża Wisły. Teren ten najbardziej rozwinął się za panowania Władysława Hermana, który to wybudował romańską katedrę. Później Bolesław II mazowiecki postawił tu wieżę – donżon. Kazimierz Wielki postawił dookoła zamku podwójny mur oraz dwie wieże – Szlachecką (początkowo Wysoka) i Zegarową (pełniącą rolę dzwonnicy katedralnej). Zamek został częściowo zniszczony, poprzez obsunięcie się skarpy w 1532 roku. Władcy opuścili część zamku i oddali ją opactwie benedyktynów. 


Zamek w Pułtusku 

Powstał w XV wieku. Styl – renesans. Wzniósł go biskup płocki Florian Laskary. Początkowo był to drewniany gród. Kolejny biskup Paweł Giżycki polecił otoczyc murem zamek. W kolejnych wiekach wzmocniono mury oraz wybudowano most arkadowy. Potop szwedzki bardzo zniszczył zamek, ale odbudowano go na styl barokowy. Zamek spłonął pod koniec II wojny światowej. Odbudowywano go przez 15 lat po czym został przeznaczony na Dom Polonii. 


Zamek w Szreńsku 

Powstał w XVI wieku. Wzniósł go Feliks Szreński. Styl – późnogotycki. Był wielokrotnie plądrowany i niszczony m.in. prze wojska szwedzkie i rosyjskie. Przetrwał do II wojny światowej, a później go upaństwowiono. Mieściła się w nim szkoła. W 1948 roku spłonął i nie został już odbudowany. Obecnie pozostaje w ruinie. 


 

Zamek w Szydłowcu 

Powstał w latach 1470 – 1480. Wcześniej w tym miejscu stał gród. Zamek ten był rezydencją Szydłowieckich, Radziwiłłów oraz księżnej Anny Sapieżyny. Styl – gotycko – renesansowy. Zamek w świetle różnych epok przechodził z rąk do rąk, często go rozbudowywano, przebudowywano, często był niszczony i okradany. W czasie II wojny światowej zamek pełnił rolę tymczasowego więzienia dla osadzonych czekających na transport do Treblinki. Po wojnie rozpoczęły się na nim prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne. W 1963 roku otwarto tu Dom Kultury oraz Bibliotekę Publiczną. W 1975 roku swoją działalność rozpoczęło Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, które wówczas było pierwszą taką placówką w Europie. 

...