pytanie zadane 9 września 2016 w Turystyka przez użytkownika

2 odpowiedzi

odpowiedź 9 września 2016 przez użytkownika

Zamek w Bydlinie 

Powstał w XIV wieku. Wzniesiono go na wzniesieniu, gdzie ustawiono wieżę – warownię. Pierwszym właścicielem zamku była rodzina Niemierzy. W XVI wieku zamek przeszedł na własność rodziny Bonerów, a później Firlejów. Często zmieniał właścicieli. Zamek pełnił również funkcję kościoła, zboru ariańskiego, kościoła katolickiego. Z czasem zamek niszczał i popadał w ruinę. Do dziś zachowały się resztki murów i fosy. 


Zamek w Czorsztynie 

Powstał w XIV wieku. Styl – gotyk. Położony jest on w dolinie Dunajca na wzniesieniu. Właścicielem zamku od początku był Piotr Wydżga. W kolejnych latach rozbudował go Kazimierz Wielki. W latach 1629 – 1643 dobudowano basztę przez Jana Baranowskiego, którą nazwano od jego nazwiska. Po II wojnie światowej zamek poddano pracom badawczym i konserwatorskim. Obecnie zamek należy do Pienińskiego Parku Narodowego. 


Zamek w Dębnie 

Powstał w latach 1470 – 1480. Styl – późnogotycki. Zamek wzniósł kanclerz wielki koronny Jakub z Dębna. W roku 1586 zamek przebudowano na styl renesansowy, a zrobił to Franciszek Wesselini z Węgier. W roku 1772 zamek przejęła rodzina Tarłów. Ona też dobudowała północne skrzydło do już istniejącego zamku. Pod względem architektonicznym zamek ten niewiele się zmienił od dawnych czasów. Nadal ma on kształt nieregularnego czworoboku i posiada dwa piętra. Obecnie od roku 1978 mieści się w nim Muzeum Okręgowe. 


Zamek w Dobczycach 

Powstał na początku XIV wieku, kiedy to wybudowano pierwszą warownię. Położony jest on nad Jeziorem Dobczyckim na wzgórzu Raba. W jego skład wchodził zamek górny i dolny. Przebywał w nim król Władysław Jagiełło wraz z żoną Jadwigą. Następnymi właścicielami zamku była rodzina Lubomirskich, która przebudowała zamek na styl renesansowy. Dobudowano wtedy również zegar na wieży, wzniesiono kaplicę oraz postawiono fontannę. W owym czasie, rok 1620, zamek składał się z 70 pomieszczeń i posiadał 3 wieże. Zamek zaczął podupadać dopiero w 1702 roku podczas najazdu Szwedów. W wieku XIX zaczęto go rozbierać, a dopiero w 1960 roku rozpoczęły się tu prace wykopaliskowe. Obecnie działa tu muzeum PTTK. 


Zamek w Korzkwi 

Powstał w XIV wieku, a wybudował go Jan z Syrokomli. Początkowo stała tu sama wieża, która pełniła funkcję zarówno obronną, jak i mieszkalną. Potem zamek często zmieniał właścicieli. Popadł w ruinę pod koniec XIX wieku. Od roku 1997 zamek jest odbudowywany przez architekta Jerzego Donimirskiego. Służy on również jako hotel. 


Zamek na Wawelu w Krakowie 

Powstawał etapami zaczynając od XIII wieku, a kończąc na wieku XVII. Ciągle go rozbudowywano i odnawiano. Dzięki temu Kraków stał się stolicą Polski. Zamek wybudowano w stylu romańskim. Posiadał on wieżę obronną postawioną na tzw. Kurzej Stopce. W pomieszczeniach mieściły się liczne budynki sakralne. Za panowania Władysława I Łokietka zbudowano tzw. Wieżę Łokietka, jednak najbardziej zamek zmienił się wtedy, gdy królem został Kazimierz III Wielki. Dobudowano wtedy kaplicę, krużganki, a wnętrza udekorowano malowidłami ściennymi. W roku 1499 zamek został zniszczony przez pożar. Zamek odbudował dopiero Zygmunt i król Aleksander Jagiellończyk. Nadali mu styl renesansowy. Jednak zamek znów został spalony w 1536 roku. Kolejną odbudową zajął się król Zygmunt III Waza. Zamkowi nadał stylu barokowego z elementami rzymskimi. Wybudował także, słynną dziś, Wieżę Zygmunta III Wazy oraz wzniósł Wieżę Sobieskiego. Zamek niszczał w czasie potopu szwedzkiego, gdy okupowały go wrogie wojska. O stan zamku zadbał wtedy Jan III Sobieski. Potem jeszcze nie raz zamek niszczał w pożarach i zawsze go odbudowywano. Nadawano mu styl klasycystyczny, neogotycki. W późniejszym czasie zamek służył jako koszary wojsk austriackich. Potem jeszcze wielu jego właścicieli odbudowywało i ulepszało zamek. W czasie II wojny światowej zamek pełnił rolę biur oraz mieszkań generalnego gubernatora Hansa Franka. Po zakończeniu wojny na zamku nastąpiły prace konserwatorskie, które przywróciły mu renesansowy i barokowy styl. Otwarto tu oddział Państwowych Zbiorów Sztuki, Archiwum Państwowe miasta Krakowa. Obecnie zamek pełni rolę Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki. Udostępniony jest on do zwiedzania. Znajdują się tam różne wystawy czasowe oraz stałe. 


Zamek w Przegorzałach 

Powstał w czasie II wojny światowej, a dokładnie w 1942 roku. Wzniósł go baron Otto von Wachter. Prócz zamku wzniósł on jeszcze obok wartownię oraz budynek garażowo – wartowniczy. Gdy von Wachter wyjechał do Lwowa, budynek przejął Hienrich Himmler i utworzył w nim sanatorium dla esesmanów. Pod koniec wojny zamek został przejęty przez Armię Czerwoną. Po wojnie zamieszkała tu rodzina Bohuszów. Później zamek należał do Instytutu Badawczego Leśnictwa. Obecnie znajdują się tu instytucje Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prócz tego mieści się tu restauracja, kawiarnia i tarasy widokowe. 


Zamek w Niedzicy 

Powstał w XIV wieku. Wzniósł go węgierski kolonizator Rykolf Berzevici ze Strążek. Zamek położony został nad brzegiem Zbiornika Czorsztyńskiego. Nazywa się go Zamek Dunajec. Posiadłość ta dość często zmieniała właścicieli. Po II wojnie światowej na zamku trwały prace restauracyjne. Utworzono tu m.in.: dom pracy twórczej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Muzeum Wnętrz i Historii Regionu Spiskiego oraz stację sejsmologiczną Zakładu Geofizyki PAN. Zamek był też tłem do wielu filmów np. „Zemsta”, „Mazepa”, „Janosik” czy „Wakacje z duchami”. Obecnie zamek pełni zarówno funkcję muzealną, jak i hotelowo – gastronomiczną. 


Zamek w Niepołomicach 

Powstał w XIV wieku. Styl – gotycki z późniejszą przebudową na styl renesansowy. Nazywa się go „drugim Wawelem”. Wybudował go król Kazimierz Wielki. Posiadał trzy wieże. Rozbudowę prowadzili również: Władysław II Jagiełło, Zygmunt I Stary oraz Zygmunt II August. Z czasem powstały tu również ogrody włoskie. Podczas potopu szwedzkiego w zamku urządzono magazyny żywności, koszary czy funkcje mieszkaniowe. Po II wojnie światowej zamek popadał w ruinę. Do prac remontowych przystąpiono dopiero w 1991 roku. Zajęła się tym Gmina Niepołomice. Obecnie można go zwiedzać. Znajduje się w nim hotel wraz z centrum konferencyjnym. We wnętrzach znajduje się również Muzeum Przyrodnicze oraz siedziba chóru Towarzystwa Miłośników Muzyki i Śpiewu "Cantata". 


Zamek w Nowym Sączu 

Powstał w latach 1350 – 1360. Wybudował go król Kazimierz Wielki. Zamek leży nad rzekami: Dunajec i Kamienica. Otoczony był niegdyś fosą oraz murem z bramą. Początkowo był siedzibą kasztelani, urzędu grodzkiego oraz starostwa grodowego. Zamek ucierpiał podczas potopu szwedzkiego, gdzie niszczyły go pożary. W późniejszych czasach nieco odremontowały go władze austriackie, które zaadoptowały go częściowo na koszary i magazyny wojskowe oraz więzienie. Przed II wojną światową otwarto tu Muzeum Ziemi Sądeckiej. W czasie jej trwania Niemcy usytuowali tu koszary oraz skład amunicji. Zamek zniszczył wybuch w 1945 roku. W kolejnych latach odremontowano jedynie Basztę Kowalską oraz fragmenty murów. 


Zamek w Oświęcimiu 

Powstał w latach 1177 – 1179. Umieszczony jest nad rzeką Sołą. W jego skład wchodzi wczesnogotycka wieża obronna, a sam zamek wybudowany jest na planie prostokąta i posiada dwie kondygnacje. Zamek najbardziej ucierpiał podczas potopu szwedzkiego. W czasie II wojny światowej swoją siedzibę maiły tu niemieckie władze okupacyjne. Obecnie zamek należy do Urzędu Miejskiego.


Zamek w Ojcowie 

Powstał w II połowie XIV wieku. Wzniósł go Kazimierz Wielki. Wybudowano je w systemie Orlich Gniazd. Zamek należy do terytorium Ojcowskiego Parku Narodowego. W roku 1536 zamek przeszedł w ręce królowej Bony Sforzy, a ona przekazała go Mokołajowi Płazie, ten natomiast Piotrowi Myszkowskiemu, a potem Aleksandrowi Myszkowskiemu. Odbudował go Mikołaj Koryciński nadając mu styl gotycki. Potem jeszcze wielokrotnie zamek zmieniał właścicieli. Zaś w latach 80. XX wieku odrestaurowano wieżę. Obecnie mieści się w niej ekspozycja poświęcona historii zamku. 


Zamek w Łobzowie 

Powstał w XVI wieku. Za inicjatora budowy uznaje się Kazimierza Wielkiego. Zamek ten pełnił funkcję rezydencji królewskiej. Kolejni właściciele – Stefan Batory i Anna Jagiellonka, przekształcili zamek w manierystyczny pałac. Na terenie zamku powstał ogród, folwark oraz stawy. Zygmunt III, który kolejno przejął zamek, zmienił jego styl na barokowy. Zamek zniszczyły wojska szwedzkie w 1655 roku. Wyremontował go Jan III Sobieski i ustawił w nim swoje trofea wojenne. W późniejszych czasach mieściła się tu Szkoła Kadetów utworzona przez Austriaków, a później Szkoła Podchorążych. Po II wojnie światowej zamek przekształcono na oddział Politechniki Krakowskiej. Tak jest do dziś. Mieszczą się tam wydziały Architektury oraz Fizyki, Informatyki i Matematyki. 

odpowiedź 9 września 2016 przez użytkownika

Zamek Pieskowa Skała 

Powstał w I połowie XIV wieku, a wybudował go Kazimierz III Wielki. Pieskowa Skała to osada we wsi Sułoszowa leżąca w Dolinie Prądnika na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Zamek został wzniesiony na tzw. Orlich Gniazdach, a nieopodal niego stoi Maczuga Herkulesa. Mieszkała tu rodzina Szafrańców, która nadał zamkowi barokowego charakteru. Szybko jednak on się zmienił na renesans za sprawą kolejnego właściciela Michała Zebrzydowskiego. Zamek spalił się w 1718 roku. Odbudową zajęła się rodzina Wielopolskich. Potem jeszcze kilkukrotnie zamek zmieniał właścicieli. Po II wojnie światowej zamek przeszedł w ręce państwa i stał się Oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Zamek był też tłem w takich filmach jak: "Janosik" i "Stawka większa niż życie". 


Zamek w Rabsztynie 

Powstał prawdopodobnie w XIII wieku. Wybudował go Kazimierz Wielki. Później przeszedł on w ręce Spytka Melsztyńskiego. Kolejne lata to kolejni nowi właściciele zamku, którzy rozbudowywali i przebudowywali go na swój sposób. Prócz zamku dolnego, dobudowano górny oraz utworzono fosę. Zamek zniszczyły wojska szwedzkie, a część wysadzili poszukiwacze skarbów. Obecnie odbywają się tu coroczne turnieje rycerskie. 


Zamek w Rożnowie 

Powstawał w XIV wieku (zamek górny) i XVI wieku (zamek dolny). Był to średniowieczny zamek rycerski. Całość wznosi się na wzgórzu nad Dunajcem. Styl – gotycki. Zamek wybudowali ojcowie Piotr i Klemens Rożena i początkowo działał tam zakon. Ma on kształt prostokąta. W roku 1409 zamek przeszedł w ręce Piotra Kurowskiego, a kilka lat później w ręce Zawiszy Czarnego z Grabowa. Wiek XVII przyniósł niestety klęskę zamkowi, gdyż zaczął on podupadać i już nigdy go nie odrestaurowano. Obecnie można zwiedzać jedynie ruiny zamku. 


Zamek w Suchej Beskidzkiej 

Powstał w latach 1554 – 1580. Wzniósł go Kasper Suski. W roku 1608 zamek przejęła rodzina Komorowskich, którzy znacznie rozbudowali zamek. Jego układ zachował się do dziś. Kolejna rozbudowa nastąpiła wraz z kolejną właścicielką, którą była Anna Wielopolska. Dobudowała ona dwie wieże i wyremontowała wnętrze zamku. Następny właściciel to Aleksander Branicki, który zamek kupił w 1843 roku. On również chciał zmodernizować zamek, ale strawił go pożar. Ostatnimi właścicielami przed II wojną światową była rodzina Tarnowskich, zaś w czasie wojny zamek służył jako szpital dla żołnierzy. Po wojnie służył on jako: gimnazjum, internat, liceum, fabryka mebli, magazyn GS. Obecnie mieści się w nim miejski ośrodek kultury, hotel i restauracja. 


Zamek Tenczyn 

Powstał w 1308 roku na polecenie Władysława Łokietka. Pierwsza powstała wieża, zwana Nawojową Wieżą. To dlatego, że wybudował ją Nawój z Morawicy, zaś sam zamek wybudował jego syn Jędrzej. Jędrzej jako pierwszy przejął nazwisko Tęczyński i zamieszkał na zamku, który rozbudował i wybudował w nim kaplicę. Zamek najbardziej ucierpiał podczas potopu szwedzkiego. Od tamtego czasu, aż do wybuchu II wojny światowej, podlegał pod rodzinę Potockich. Po niej popadał w coraz większą ruinę. Obecnie należy do władz gminy, ale potomkowie Potockich chcą go odzyskać. 


Zamek Tropsztyn 

Powstał w początkach XIII wieku. Wzniósł go ród Ośmiorogów. Kolejny właściciel to Piotr Kmita, rodzina Robkowskich, rodzina Gabańskich, ród Łyczków i ród Zborowskich. Zamek popadał w ruinę już w 1608 roku, a w 1863 roku przeprowadzono na nim wykopaliska archeologiczne. Kolejny właściciel zamku to Andrzej Benesz, który kupił go w 1970 roku. W 1993 roku przeprowadzono remont zamku połączony z jego rekonstrukcją i udostępniono go do zwiedzania. 


Zamek w Wiśniczu 

Powstał w II połowie XIV wieku. Wzniósł go Jan Kmita. Rozbudową zamku zajął się Piotr Kmita w 1516 roku. Po nim na zamku rządziła rodzina Stadnickich, a później Lubomirskich. Wtedy nastąpiła rozbudowa zamku. Zmieniono styl na barokowy oraz go umocniono. Kolejni właściciele to: Sanguszkowie, Potoccy i Zamoyscy. Po II wojnie światowej zamek przejęło państwo i prowadzono w nim prace renowacyjne. Obecnie mieści się w nim Muzeum Ziemi Wiśnickiej. 


Zamek Lipowiec 

Powstał prawdopodobnie w XIII wieku i wybudował go Jan Prandota. Początkowo był to drewniany zamek, który zaczęto murować dopiero w początkach XIV wieku. Kolejnym właścicielem stał się Jan Muskata w 1294 roku. To on podjął się rozbudowy miast i zamków na swoim terenie. Zamek pełnił różne funkcje w tym funkcję obronną czy funkcję twierdzy granicznej. Kolejne lata to kolejne rozbudowy zamku w zależności od jego funkcji. Wykonano w nim tarasy ze strzelnicami, wykopano fosę, zbudowano most. Budynki gospodarcze oraz bramy z furtą. XV wieku to funkcja strażnicza, rezydencjonalna oraz więzienna zamku. Później zamek był niszczony, odbudowywany, często zmieniał właścicieli przez co popadał w ruinę. Dopiero w latach 50. XX wieku podjęto decyzję o pracach archeologicznych w celu ustalenia zamku jako trwałej ruiny. Obecnie można je zwiedzać. 


Zamek w Zatorze 

Powstał w XV wieku. Był on siedzibą książąt zatorskich, a później starostów. W roku 1778 kupili go Duninowie i zajęli się jego przebudową. Później jeszcze czterokrotnie zamek zmieniał właścicieli. Ostatni z nich, rodzina Potockich, nadali mu styl romantycznego neogotyku. Po II wojnie światowej właściciele zostali pozbawieni zamku przez władze PRL. Rok później stał się on siedzibą Instytutu Zootechniki Rybackiego Zakładu Doświadczalnego. Dopiero w 2013 roku zamek znów odzyskała rodzina Potockich. 

...