dhosting
pytanie zadane 9 września 2016 w Turystyka przez użytkownika

2 odpowiedzi

odpowiedź 9 września 2016 przez użytkownika

Jaskinia Chata Pustelnika 

Znajduje się w Ojcowskim Parku Narodowym i nazywa się ją również Jaskinią Zamieszkałą Dużą. Jej długość wynosi 25 metrów. Tuż obok jaskini znajduje się chata pustelnika, którą w 1962 roku wybudował Brat Bogumił. Postawił on tu również krzyż, figurę Matki Boskiej oraz loterię duchową. Chodzi w niej o to, by przed wejściem do jaskini odmówić wylosowaną za pomocą żetonów modlitwę. 


Jaskinia Maszycka 

Położona jest na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, niedaleko wsi Maszyce. Całkowita długość jaskini wynosi 35 metrów. Jaskinia rozsławiona została poprzez znaleziska archeologiczne, jakimi były m.in. wyroby z kości i rogów renifera. 


Jaskinia Ciemna 

Znajduje się w Ojcowskim Parku Narodowym niedaleko wsi Smardzowice. Jaskinia ta, jak sama nazwa wskazuje, nie posiada oświetlenia, dlatego też jej zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem. Jaskinia ma długość 230 metrów. W owej jaskini pierwsze ślady człowieka, który założył tu swoje siedlisko zwane Oborzyskiem, pochodzą sprzed 125 tysięcy lat. 

Prócz niego stoi tu również wieża widokowa. Zwiedzając jaskinię można spotkać mieszkające tu nietoperze, ćmy, pająki i białe wije. Do zwiedzania należy się zaopatrzyć w ciepłe ubranie, gdyż wewnątrz temperatura wynosi 8 stopni C. 

Jaskinia Dziura 

Jaskinia ta leży w Tatrach Zachodnich na terenie Zakopanego. Jej długość wynosi 175 metrów. Znajduje się tu jedna duża komora. Na jej końcu (na stropie) znajduje się drugi otwór wyjściowy. 

We wnętrzu jaskini spotkać można butwiejące liście, glinę oraz gruz. Jest ona udostępniona do samodzielnego zwiedzania, ale by to zrobić należy się ciepło ubrać, gdyż wewnątrz temperatura wynosi nawet do -6 stopni C. Zwiedzając ją można napotkać chrząszcze. 


Jaskinia Dziurawy Kamień 

Mała jaskinia położona w Jeleniej Górze. Jej długość wynosi 20 metrów i jest ona najdłuższą taką jaskinią (szczelinową), która utworzyła się na skałach granitowych. Jaskinię tą można samodzielnie zwiedzać i nie jest potrzebne do tego celu żadne oświetlenie. We wnętrzu znajduje się korytarz, który następnie przechodzi w czterometrowy komin. 


Jaskinia Groty Mechowskie 

Jaskinia znajdująca się we wsi Mechowo niedaleko Pucka. Jej długość wynosi 65 metrów, a odkryto ją w 1818 roku. Jaskinię można zwiedzać i posiada ona oświetlenie. We wnętrzu jaskini znajdują się otwory, skalne kolumny i komory. 


Jaskinia Groty Nagórzyckie 

Groty te leżą w Tomaszowie Mazowieckim i są one pozostałościami po podziemnej kopalni piasku. Miejsce to można zwiedzać. W ich wnętrzu turyści przechadzają się korytarzami, wnękami, zaułkami i salami. Największa z sal, Sala Królewska ma długość 30 metrów. 


Jaskinia Niedźwiedzia 

Jaskinia znajdująca się w Sudetach, niedaleko wsi Kletno. Jest ona najdłuższą jaskinią w tym masywie górskim. Jej długość to 4100 metrów. Została on odkryta dość późno, gdyż dopiero w 1966 roku. Nazwa jaskini wzięła się od odkrycia w namuliskach jaskini szczątków niedźwiedzia jaskiniowego. Atrakcję dla zwiedzających jaskinię turystów, stanowią nacieki w jej wnętrzu. 


Jaskinia Raptawicka

Położona jest w Tatrach, a dokładniej w Dolinie Kościeliskiej. Jej długość to 536 metrów. Odkryto ją w 1887 roku przez Jana Gwalberta Pawlikowskiego. We wnętrzu jaskini znajduje się drabina, po której schodzi się do komory głównej. Prócz tego znajduję się tu korytarze, dwie studzienki oraz kapliczka. Jaskinia ta jest udostępniona do zwiedzania i można ją zwiedzać samodzielnie. 


Jaskinia Łokietka 

Leży na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, a dokładniej w Dolinie Sąspowskiej. Jej długość to 320 metrów. Nazwa jaskini wzięła się od legendy, która mówi o tym, że niegdyś schronił się tu Władysław Łokietek. Znajdują się tu korytarze, Sala Rycerska, Sypialnia (największa sala w jaskini) oraz Kuchnia. Obecnie jaskinię można zwiedzać, gdyż została ona do tego specjalnie przygotowana (oświetlenie, drewniane schody). 


Jaskinia Malinowska 

Jaskinia ta leży w Beskidzie Śląskim w górze Malinów. Jej długość wynosi 230,5 metra. O jaskini pierwsze wzmianki pochodzą już z 1850 roku, gdzie odkrył ją Ludwik Zejszner. Zwiedzając jej wnętrze idzie się wąskimi korytarzami, szczelinami, krętymi kominkami i dociera się do sal, z których największą jest Galeria. Jaskinia jest udostępniona do zwiedzania, ale raczej dla zaawansowanych grotołazów ze specjalistycznym sprzętem alpinistycznym. Natomiast odcinek głównego korytarza mogą zwiedzać wszyscy. 


Jaskinia Mroźna

Jaskinia znajdująca się w Tatrach, a dokładniej w Dolinie Kościeliskiej. Jej długość to 773 metry. Mroźną odkryli w 1934 roku Stefan Zwoliński oraz Tadeusz Zahorski. Nazwa wzięła się od panujących w wnętrzach jaskini temperaturach, które wynoszą średnio 6 stopni C. Jaskinia składa się z korytarza sztucznego, Cmentarzyska Nacieków, Zwaliska, Białego Chodnika, Sabałowego Jeziorka oraz Wielkiej Komory. 


Jaskinia Nietoperzowa 

Położona w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie. Jej długość wynosi 306 metrów. Nazwa jaskini wzięła się od mieszkających tu niegdyś nietoperzy. Jako pierwszy jaskinię zwiedził, a później ją opisał A. Grafowski w 1841 roku. Wewnątrz jaskini znajduje się wodospad naciekowy, kotły wirowe, liczne komory i korytarze. Z ciekawostek należy wymienić to, że jaskinia była scenerią w takich filmach jak „Legenda o św. Mikołaju” oraz „Ogniem i mieczem”. 


Jaskinia Obłazkowa

Jaskinia położona a Tatrach w Dolinie Kościeliskiej. Długość jaskini to 201 metrów. Jako pierwszy opisał ją w 1887 roku Jan Gwalbert Pawlikowski. Wnętrze jaskini zajmują komory, liczne korytarze oraz odnogi. Jaskinię tę można zwiedzać samodzielnie. Łączy się ona z jaskinią Mylną i razem tworzą odcinek 1835 metrów. 


Jaskinia Radochowska 

Leży w Sudetach Wschodnich niedaleko wsi Radochów. Stąd też taka nazwa jaskini. Jej długość liczy sobie 265 metrów. O jaskini słyszano już po raz pierwszy w 1757 roku. We wnętrzu znajdują się korytarze, powstałe ze szczelin i pęknięć, nacieki, draperie oraz sale i komory. Jaskinię obecnie można zwiedzać. Do wnętrza prowadzą trzy wejścia. 


Jaskinia Raj 

Jaskinia ta leży w Górach Świętokrzyskich i jest ona elementem rezerwatu przyrody „Jaskinia Raj”. Jej długość wynosi 240 metrów. Odkryto ją w 1963 roku. Jaskinia posiada wiele nacieków, korytarzy, chodników i komór. Obok jaskini znajduje się muzeum, kawiarnia i kasa biletowa. Jaskinię można zwiedzać z przewodnikiem w małych grupach. 


Jaskinia Smocza Jama 

W Polsce znajdują się dwie jaskinie o tej samej nazwie, jedna w Krakowie , druga w Tatrach. Jaskinia ta znajduje się w Krakowie na terenie Wawelu. Niegdyś mieszkał tu smok wawelski. Jej długość wynosi 276 metrów. Pierwsza wzmianka pochodzi z XVI wieku. Jaskinię można zwiedzać, zaczynając od zamku na Wawelu, a kończąc w jaskini. Wnętrze jaskini wypełniają trzy komory. 

odpowiedź 9 września 2016 przez użytkownika

Jaskinia Smocza Jama (Tatry) 

Jest to druga, co do nazwy, taka jaskinia w Polsce. Pierwsza mieści się w Krakowie. Ta natomiast leży w Tatrach, a dokładniej w Dolinie Kościeliskiej. Długość jaskini wynosi 44 metry. Po raz pierwszy odkrył ją Karl Kolbenheyer w 1876 roku. Można by powiedzieć, że właściwie nie jest to jaskinia, ale tunel przebijający skałę na wylot. Jest on bardzo stromy. Jaskinię – tunel można zwiedzać, przytrzymując się łańcuchem. Należy wcześniej zaopatrzyć się w źródło światła, gdyż tunel ten jest ciemny i kręty. 


Jaskinia Wierzchowska Górna 

Jaskinia ta położona jest na terenie Jurajskiego Parku Krajobrazowego „Dolinki Podkrakowskie”. Jej długość wynosi 975 metrów. Jest to najdłuższa w Polsce jaskinia, którą można zwiedzać. Po raz pierwszy usłyszano o niej w 1853 roku. Do jaskini prowadzą trzy otwory wejściowe, a w jej wnętrzu znajdują się korytarze, Hala Wielka Dolna, Sala Balowa, Sala Człowieka Pierwotnego. Turyści odwiedzający to miejsce mogą spotkać nietoperze oraz jaskiniowe pająki. 
 

Jaskinia na Biśniku

Jaskinia znajduje się na Wyżynie Częstochowskiej na skale Biśnik, niedaleko wsi Smoleń. Jaskinia ma długość 73 m i jest ona własnością prywatną. Nie można do niej wejść, gdyż wejście zagrodzone jest kratą, natomiast wewnątrz znajduje się stanowisko archeologiczne. Obecnie prace przeprowadzają archeolodzy z Torunia, którzy chcą odnaleźć szczątki mieszkających tu niegdyś praludzi. 


Powyższe jaskinie postanowiłem również umiejscowić na mapie polski.

...