seohost
pytanie zadane 9 września 2016 w Turystyka przez użytkownika

W Polsce mamy 23 parki narodowe. Są to obszary chronione rozsypane po całym kraju. Parki te mają wartość przyrodniczą, naukową, społeczną, kulturową oraz edukacyjną. By dany park mógł zyskać miano parku narodowego, musi spełniać kilka warunków. Należą do nich m.in.: powierzchnia większa niż 1000 ha, różnorodność biologiczna, walory krajobrazowe, pierwotny stan siedlisk przyrodniczych (roślin, zwierząt i grzybów). 
Polskie parki narodowe dzieli się ze względu na obszary ochrony. Wyróżnia się trzy takie obszary: obszar ochrony ścisłej, obszar ochrony czynnej i obszar ochrony krajobrazowej. Parki są udostępnione dla turystów, którzy mogą poruszać się wyłącznie po jego wyznaczonych szlakach. Poniżej znajduje się lista z opisami polskich parków narodowych.

Mapa Parków Narodowych w Polsce
 

1. Babiogórski Park Narodowy 

Istnieje on od 1954 roku, a jego siedziba znajduje się w Zawoi. Jego powierzchnia to 33,90 km kw. Znajduje się w nim najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego, a mianowicie Diablak na Babiej Górze. To właśnie tu rośnie: buk zwyczajny, świerk pospolity, jodła, czosnek niedźwiedzi, jarzębina, zawilce, goździki, lilie, kosmatki czy też rogownice alpejskie. Park ten jest włączony do programu rezerwat biosfery UNESCO. Prócz wielości roślin Babiogórski Park Narodowy zamieszkuje ponad 105 gatunków ptaków, ssaki oraz owady. 


2. Białowieski Park Narodowy 

Drugi Park Narodowy w Polsce, założony w 1932 roku. Położony jest w województwie podlaskim. Białowieski Park Narodowy zwany też Puszczą Białowieską jest Światowym Dziedzictwem Ludzkości. To właśnie tu występuje, największa na świecie, populacja żubra. 

Prócz Puszczy, jeszcze do niedawna, żubry żyły również na Kaukazie. By powiększyć ich populację osobniki ściągano z ZOO i hodowano w osobnych, wyznaczonych miejscach. Z tych miejsc na wolność wypuszczono je dopiero w 1952 roku. Do dnia dzisiejszego żyje tu około 950 żubrów, które stały się symbolem tego miejsca. 

Prócz żubrów w Puszczy Białowieskiej żyją ponadto różne gatunki bezkręgowców, a także ryby, płazy, gady, patki i ssaki w sumie ponad 12 000 gatunków. Białowieski Park Narodowy stanowią także naturalne lasy liściaste oraz iglaste, głównie sosny i świerki. 
Park ten jest udostępniony do zwiedzania turystom, którzy mogą przebyć go zarówno pieszo, jak i rowerem. Podczas zwiedzania spotkać można martwe drzewa, które są siedliskiem dla różnego rodzaju grzybów, bezkręgowców czy bakterii. 


3. Biebrzański Park Narodowy 

Założono go w 1993 roku. Jego siedziba znajduje się w Osowcu – Twierdzy. Park ten zajmuje powierzchnię 592,23 km kw i dzięki temu jest to największy polski park narodowy. W skład parku, prócz bujnej flory i fauny, wchodzi również dolina Biebrzy, która liczy sobie 155 km. Prócz tej rzeki w parku znajdują się również inne rodzaje wód, jak np. bagna, szuwary, brzeziny czy torfowiska. Takie podmokłe tereny są doskonale dla żyjących tu zwierząt, a zwłaszcza ptaków. Wśród flory najbardziej ceniony jest gatunek storczyka, rosiczki oraz widłaków. Jeśli chodzi o ssaki, to można tu spotkać łosia. 


4. Bieszczadzki Park Narodowy 

Założono go w 1973 roku. Jego powierzchnia liczy sobie 291,96 km kw. Siedziba parku znajduje się na terenie Bieszczad, a dokładnie w Ustrzykach Górnych. To właśnie tu na granicy polsko – ukraińskiej znajduje się szczyt Opołonek, który jest najbardziej wysuniętym na południe punktem Polski. 

Park tworzą lasy liściaste i mieszane oraz połoniny. Są one domem dla wielu zwierząt, m.in. dla niedźwiedzia, rysia, wilka, żbika, żubra czy jelenia, a także orlika, sów czy puchaczy. Bieszczadzki park zwiedza się spacerując po wyznaczonych ścieżkach przyrodniczo – historycznych. Będąc tu można zwiedzić również Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz Ośrodek Naukowo – Dydaktyczny. 


5. Park Narodowy "Bory Tucholskie" 

Utworzono je w 1996 roku, gdzie swoją siedzibę mają w Charzykowy. Bory zajmują powierzchnię 46,13 km kw i stanowią rezerwat biosfery znajdujący się na liście UNESCO. Sam park leśny stanowi jedynie niecałe 2% całej powierzchni borów, reszta to siedliska borowe z jeziorami, których jest tu aż 21. Największym z nich jest Jezioro Ostrowite bogate w takie gatunki ryb jak węgorz, szczupak, lin, okoń, płoć, kleń i tołpyga biała. 


6. Drawieński Park Narodowy 

Założony został w 1990 roku w Drawnie. Powierzchnia tego parku to 113,42 km kw i rozłożona jest ona na trzech województwach: lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Większość powierzchni pokrywają lasy, głównie liściaste. Resztę stanowią rzeki i jeziora (20). Z jezior należy wyróżnić Jezioro Czarne z bogatą liczbą ryb, takich jak: troć, pstrąg, lipień, sieja, sielawa. 

Prócz ryb w Drawieńskim Parku Narodowym mieszkają jeszcze ptaki (zimorodek, czapla czy bocian) oraz ssaki (jeleń, sarna, bóbr, dzik, wydra, szop i wilk). Turyści wędrują po parku pięcioma ścieżkami poznawczymi, które mają różne długości i czas przejścia. 


7. Gorczański Park Narodowy 

Park założony w 1981 roku, który swoją siedzibę ma w Porębie Wielkiej. Jego powierzchnia zajmuje 70,30 km kw. Park ten leży na terenie Gorców, gdzie znajdują się walory przyrodnicze oraz piękne krajobrazy. Początkowo istniał tu rezerwat przyrody i miał on powierzchnię 5908 ha. Teren parku zajmuje pięć gmin. W skład parku wchodzi również pięć szczytów górskich. Jednym z ciekawszych elementów przyrodniczych Gorczańskiego Parku Narodowego stanowią polany gorczańskie. Rosną na nich krokusy, a poza tym można z nich oglądać panoramę innych gór: Tatr, Pienin, Beskidu Wyspowego i Beskidu Sądeckiego. Florę stanowi ponad 900 gatunków różnych roślin, lasy, bory i polany. Tak liczne zielenie są idealnym miejscem do zamieszkania przez zwierzęta, takie jak: jelenie, sarny, dziki, wydry, borsuk czy gronostaje, gdzie łącznie żyje tu ponad 185 ich gatunków. 


8. Park Narodowy Gór Stołowych 

Park założony w 1993 roku, który ma powierzchnię 63,40 km kw. Siedziba dyrekcji mieści się w Kudowie- Zdrój. Jest on częścią Sudetów Środkowych. Wcześniejsza nazwa tego miejsca to Stołowogórski Park Krajobrazowy. Warto wspomnieć o najwyższych wzniesieniach, jakimi są Szczeliniec Wielki oraz Skalniak. W Parku Gór Stołowych mieszkają takie zwierzęta jak m.in.: jelenie, dziki, lisy, sarny, wiewiórki, borsuki, kuny leśne czy gronostaje. Zdarza się, że w szczelinach górskich mieszkają również nietoperze. Ciekawym miejscem, mieszczącym się na terenie dyrekcji parku, jest Muzeum Żaby z ponad 3000 eksponatów. 


9. Kampinoski Park Narodowy 

Założony w 1959 roku i uznany jako rezerwat biosfery UNESCO. Siedziba zarządu parku znajduje się w Izabelinie. Powierzchnia Kampinosu wynosi 385,48 km kw. Park ten jest częścią Puszczy Kampinoskiej, gdzie znajdują się bagna oraz wydmy. Bogato rozwija się tu fauna i flora. Żyją tu takie zwierzęta jak m.in.: łosie, bobry, lisy, jenoty, dziki i rysie, a także różne gatunki ptaków. Roślinność jest również bogata, a szczególnie w bór świeży, w którym rosną dęby, brzozy, jesiony, olcha, topola oraz różne gatunki innych, mniejszych roślin. 
Kampinoski Park Narodowy można zwiedzać prawie całym rokiem w takiej formie jaką lubi każdy turysta: konno, rowerem lub pieszo.


10. Karkonoski Park Narodowy 

Park istniejący od 1959 roku o powierzchni 55,80 km kw, którego siedziba znajduje się w Jeleniej Górze. Miejsce to zostało uznane jako rezerwat biosfery UNESCO. Teren parku stanowią nie tylko bogate gatunki roślin (dzwonek karkonoski, świerki, buki, jawory, lipy, jarzębiny, jodły) i zwierząt (bobry, lisy, sarny, nietoperze), ale również torfowiska, zarośla, kotły polodowcowe, w których znajdują się stawy i ziołorośla. Do Kampinoskiego Parku Narodowego co roku przybywa większa ilość turystów. Choć trzeba zapłacić za wstęp na te piękne zielone tereny, to z pewnością warto. Turystów zachęcają do odwiedzin 112 – to kilometrowe szlaki, także narciarskie i rowerowe. 


11. Magurski Park Narodowy 

Park ten zaprasza turystów już od 1995 roku. Oferuje bogactwo swojej fauny i flory położone na 194,39 km kw. Jeśli ktoś chciałby odwiedzić siedzibę parku to znajduje się ona w Krempnej. Park ten stanowią głównie lasy, głównie buki, ale również łąki, pastwiska oraz torfowiska. Najwyższy szczyt Magurskiego Parku Narodowego to Wątkowa – 846 m n.p.m. 

Z roślin tu występujących można wymienić takie rośliny jak: paprotnik, różę czy czosnek niedźwiedzi; grzyby jak: purchawica, szyszkowiec i smardz. Jeśli chodzi o zwierzęta to na uwagę zasługują: ssaki – niedźwiedź, łoś, ryś; ptaki – orlik, bocian i orzeł; gady i płazy – salamandra, żmija, ropucha, traszka, jaszczurka oraz ryby – kleń, brzanka, pstrąg.


12. Narwiański Park Narodowy 

Istnieje od 1996 roku i leży na obszarze 68,10 km kw. Siedziba dyrekcji parku znajduje się w pałacu we wsi Kurowo. W skład parku wchodzi Dolina Górnej Narwi wraz z rzeką o tej samej nazwie, która rozlewa się po parku tworząc rozlewiska i bagna; łąki, olsy i zarośla. Narwiańska flora liczy sobie ponad 500 gatunków, a fauna 34 gatunki ssaków. Należą do nich m.in.: bóbr, piżmak, jeż, ryjówka, łoś czy dzik. 


13. Ojcowski Park Narodowy 

Założony w 1956 roku, ma powierzchnię 23,46 km kw i tym samym jest to najmniejszy park narodowy w Polsce. Siedzibą dyrekcji parku jest Ojców. Park jest częścią Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. Ze względu na położenie można wyróżnić tu dolinki krasowe, wąwozy, stożki i jary, które mogą osiągać nawet 100 metrów głębokości. Z najbardziej znanych dolin można wymienić: Dolinę Prądnika oraz Dolinę Sąspowską, którymi stale przepływają potoki. 

Wędrując parkowymi szlakami spotyka się jaskinie. Do najbardziej znanych należy jaskinia Łokietka i jaskinia Ciemna, które można zwiedzać. Prócz nich na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego położonych jest jeszcze około 700 mniejszych jaskiń. 

W parku tym żyje ponad 950 gatunków roślin oraz 11 000 sztuk zwierząt. Z roślin należy wymienić często tu spotykaną różę alpejską, brzozę ojcowską, rokitnik zwyczajny czy wiśnię karłowatą. Teren parku zajmują również lasy i zarośla bogate w dęby, lipy, buczyny czy sosny. Ze zwierząt natomiast można spotkać nietoperze mieszkające w jaskiniach, zające, dziki, lisy, kuny, borsuki, bobry oraz wiele gatunków ptaków, gadów i płazów. W potokach żyją ryby. Najczęściej spotyka się pstrągi oraz pomrowy. 
Na turystów czeka jeszcze szereg innych atrakcji, jak np. ruiny zamku w Ojcowie, kaplica „Na wodzie”, zamek w Pieskowej Skale, Muzeum

1 odpowiedź

odpowiedź 9 września 2016 przez użytkownika

14. Pieniński Park Narodowy 

Założony w 1932 roku, rozmieszczony został na obszarze 23,46 km kw. Siedziba dyrekcji parku znajduje się w Krościenku nad Dunajcem. W skład parku wchodzą takie masywy górskie jak: Trzy Korony czy Przełom Dunajca. 

Pieniński Park Narodowy jest najczęściej odwiedzanym parkiem w Polsce. Na turystów czeka spływ Dunajcem, odwiedzanie zamku w Czorsztynie, a także bogactwo flory i fauny. Występuje tu ponad 1100 gatunków roślin, do których należą m.in.: różne rodzaje grzybów, chabry, jałowiec, złocienie, sosny i tawuły średnie. Równie bogato prezentuje się tutejsza fauna, w której skład wchodzą m.in.: borsuki, kuny, jelenie, dziki, sarny, rysie, nietoperze, myszy czy bociany.
 

15. Poleski Park Narodowy

Park utworzony w 1990 roku z siedzibą dyrekcji w Urszulinie. Zajmuje on powierzchnię 97,62 km kw i uznany jest jako rezerwat biosfery UNESCO. Obszar parku jest raczej podmokły, bogaty w bagna, stawy, torfowiska i krasowe jeziora. Nie trzeba wybierać się w odległe kraje, by zobaczyć namiastkę tundry czy lasotundry, gdyż krajobraz Polesia nam to zapewnia. To właśnie tu znajduje się najbardziej wysunięty punkt Europy na wschód.

W parku rosną rośliny, które uwielbiają podmokłe tereny. Są to zatem: brzozy niskie, wierzby lapońskie, turzyce bagienne, rosiczki długolistne itp. Ogólnie występuje tu ponad 208 gatunków takich roślin. Podobnie jest z fauną, gdzie mieszka tu ponad 290 gatunków zwierząt od pijawek, poprzez motyle, ryby, aż do żab, łasic czy wydr. Poleski Park Narodowy w razie niepogody oferuje Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny, który mieści się w Starym Załuczu.


16. Roztoczański Park Narodowy

Utworzony został w 1974 roku przez dyrekcję parku, która urzęduje w miejscowości Zwierzyniec. Park ten ma powierzchnię 84,82 km kw. Park ten znany jest z tutejszej hodowli konika polskiego, który to konik jest również symbolem parku. Koniki polskie można spotkać biegające na wyznaczonym terenie. Warto dodać, że koniki te żyją bez ingerencji człowieka. Prócz nich park zamieszkują również inne zwierzęta. Należą do nich m.in.: mrówki, żółwie błotne, padalce, orliki, muchówki, jarząbki, dzięcioły i gołębie.

Roztoczański Park Narodowy jest najbardziej zalesionym parkiem w Polsce, a więc należy wspomnieć również o florze tego miejsca. W dużej ilości występują tu jodły, buki, jawor, lipy, świerki i cisy. Prócz tego również grądy, brzozy niskie, klony, rosiczki. Na terenie parku znajduje się Muzeum w Zwierzyńcu.


17. Słowiński Park Narodowy 

Utworzony w 1967 roku, gdzie dyrekcja parku znajduje się w Smołdzinie. Park ten ma powierzchnię 215,72 km kw. Położony jest on tuż przy Morzu Bałtyckim i obejmuje część wydm oraz jeziora: Łebsko, Gardno, Dołgie Wielkie i Dołgie Małe. Park stanowi rezerwat biosfery UNESCO. Krajobraz parku tworzą wspomniane już jeziora, a także bagna, łąki, torfowiska, bory i lasy. Najbardziej rozpoznawalnym elementem parku są ruchome wydmy. Takie środowisko sprzyja takim roślinom jak: bory bażynowe, rukiew nadmorska czy honkenia piaskowa. Można spotkać tu również takie grzyby jak: smardze, purchawce czy sromotniki. 

słowiński park narodowy

Wśród zwierząt najliczniejszą grupę stanowią ptaki (mewy, bekasy, gęgawy i żurawie). Zaraz potem plasują się owady, płazy oraz ssaki (morświny, bobry, borsuki, lisy i zające. Każdy turysta z pewnością odwiedzi wydmy, ale prócz nich są tu jeszcze inne atrakcje np.: Muzeum Wsi Słowińskiej, Latarnia morska, poligon z czasów II wojny światowej. 


18. Świętokrzyski Park Narodowy 

Utworzono go w 1950 roku. Siedziba jego dyrekcji znajduje się w Bodzentynie. Park ten ma wielkość 76,26 km kw. W jego skład wchodzi pasmo Łysogór z Łysicą i Łysą Górą, pasmo Klonowskie, Dolina Wilkowska oraz trzy enklawy. Prawie całą powierzchnię parku pokrywają lasy. Występują tu głównie bory jodłowe i buczyny karpackie. W lasach i borach rosną buki, sosny, świerki, lipy, jesionu oraz cisy. Do mniejszych, ale równie ważnych roślin, należą: konwalijki, pomocnik baldaszkowy, goryczka wąskolistna, paprotki, a także malina czy szczawik zajęczy. Świętokrzyski Park Narodowy jest również wspaniałym miejscem do życia dla licznych gatunków zwierząt, np. dla kun, nornic czy myszy, ale także dla ślimaków, dzięciołów czy zięby zwyczajnej. 

Prócz walorów przyrodniczych turyści mogą odwiedzić Muzeum Przyrodnicze parku oraz dawny klasztor Benedyktynów. Ciekawym zjawiskiem przyrodniczym są tzw. gołoborza, czyli skalne rumowiska znajdujące się na grzbietach górskich. 

19. Tatrzański Park Narodowy 

Założono go w 1954 roku na powierzchni 211,87 km kw. Siedziba parku mieści się oczywiście w Zakopanem. Park ten stanowi rezerwat biosfery UNESCO. W skład parku wchodzą m.in. Pogórze Bukowińskie, Rów Podtatrzański, okoliczne polany, Rysy (najwyższy szczyt Tatr) oraz Dolina Porońca. 

Tatrzański park narodowy

Zróżnicowany klimat i różnorodne położenie sprawiają, że miejsce to jest idealne do rozwoju różnych gatunków roślin i zwierząt. Rosną tu świerki, jodły, buki, jawory, kosodrzewina oraz murawy z roślinnością alpejską. Pośród takiego środowiska żyją takie zwierzęta jak: kozice, świstaki, jelenie, sarny, rysie, łasice, orły. 

jeziora w tatrzańskim parku

Na terenie Tatrzańskiego parku Narodowego znajduje się również wiele schronisk, co z pewnością ucieszy turystów idących po różnego typu szlakach. Szlaki te są zawsze oznaczone i przygotowane na prawie każde warunki pogodowe. Niektóre z nich prowadzą do jaskiń, inne do górskich jezior, a jeszcze inne do stolicy gór czyli Zakopanego. 


20. Park Narodowy "Ujście Warty" 

Najmłodszy polski park narodowy założony dopiero w 2001 roku na powierzchni 80,74 km kw. Siedzibę parku utworzono w Chyrzynowie. W skład parku wchodzi rezerwat Słońsk oraz Park krajobrazowy Ujście Warty, gdzie znajduje się rozlewisko rzeki Warty do Odry. Znajduje się tu obszar chroniony terenów podmokłych, łąk oraz pastwisk, na których żyją ptaki wodne i błotne, czyli takie jak: żuraw, bąk, wodniczka, rybitwa, łabędź krzykliwy czy derkacz. Turyści odwiedzający to miejsce mogą poruszać się pieszo, bądź rowerem. 


21. Wielkopolski Park Narodowy 

Park utworzony w roku 1957 z siedzibą w Jeziorach. Ma on powierzchnię 75,83 km kw. Na jego terenie płynie rzeka Warta oraz Jezioro Góreckie. Jezior jest więcej i są to formy rynnowe, kociołki, jeziora odpływowe i bezodpływowe. Zazwyczaj jeziora otaczają lasy, głównie sosnowe. Prócz roślinności dość dużą grupę stanowią również zwierzęta. Najwięcej jest tu owadów, ptaków oraz ssaków (40 gatunków). Wielkopolski Park Narodowy zwiedza się specjalnie wytyczonymi szlakami i ścieżkami. Można go przebyć pieszo lub samochodem korzystając z samochodowego szlaku turystycznego. 


22. Wigierski Park Narodowy 

Założono go w 1989 roku na powierzchni 149,99 km kw w Puszczy Augustowskiej niedaleko Morza Bałtyckiego. Jako siedzibę zarządu parku wyznaczono wieś Krzywe. Park ten zalicza się do jednego z największych w Polsce. Przepływa przez niego rzeka Czarna Hańcza. Prócz niej w parku znajdują się 42 jeziora, a największym z nich jest Jezioro Wigry. Jeśli jeziora to również ryby. Do najczęściej spotykanych należą sieja, szczupak oraz sielawa. Otoczone są one lasami sosnowymi i świerkowymi oraz innymi chronionymi roślinami, z których można wymienić np. storczyki. Wśród fauny za uwagę zasługują bobry, których jest około 5 000 osobników. 

Turyści mogą zwiedzać Wigierski Park Narodowy na różne sposoby. Mogą wybrać się na piesze wycieczki, rowerowe wyprawy, kajakarskie lub żaglowe pływy. Można tu również przenocować na polu namiotowym i korzystać z plaży, a w trakcie niepogody odwiedzić Muzeum Wigier. 


23. Woliński Park Narodowy 

Park założono w 1960 roku. Jego powierzchnia wynosi 109,37 km kw. Dyrekcja parku ma swoją siedzibę w Międzyzdrojach. Nazwa wzięła się od położenia parku na wyspie Wolin. Występuje tu środowisko mokre, gdyż park otaczają wody morza oraz zalewu Szczecińskiego. To właśnie dzięki takiemu klimatowi i położeniu możemy spotykać niezwykłe bogactwo roślinności. Rośnie tu bowiem honkenia piaskowa, rukiew nadmorska czy solanka kolczasta. W lasach rośną głównie sosny, ale również buki i dęby. Swoje miejsca lęgowe mają tu ptaki, takie jak: bielik, wodniczka, muchówka czy biegus zmienny. Można spotkać również foki szare czy morświny. 

Turyści mogą korzystać z punktów widokowych, szlaków pieszych, rowerowych. Mogą odwiedzić Muzeum Przyrodnicze, pokazową zagrodę żubrów, Jezioro Turkusowe, Latarnię morską, bunkry i głazy. 

...