seohost
pytanie zadane 30 sierpnia 2016 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 30 sierpnia 2016 przez użytkownika

Do podstawowych technik normowania czasu pracy zalicza się:

a) chronometraż, czyli technika mierzenia powtarzalnych, wyróżniających elementów procesu pracy. Za jego pomocą dokładnie ustala się czas wykonywania badanych elementów. Można wyróżnić chronometraż:

   - indywidualny, czyli prowadzony w stosunku do jednego pracownika,
   - grupowy, czyli prowadzony w stosunku do grupy pracowników,
   - ciągły, czyli mierzący ciągły czas pracy,
   - wyrywkowy, czyli mierzący czas pracy niektórych elementów,
   - cykliczny, czyli bardzo krótki czas pracy pewnych elementów. 

b) fotografię dnia roboczego. czyli obserwacja i pomiar wszystkich rodzajów czasu pracy roboczej, pracy i przerw prowadzonych nieprzerwanie w ciągu ustalonego czasu. Czas jednej fotografii to zazwyczaj czas jednej zmiany roboczej. Jej zadaniem jest zbieranie dokładnych i reprezentatywnych danych o wykorzystaniu czasu pracy.

c) obserwacje migawkowe, której zadaniem jest zarejestrowanie odpowiedniej liczby spostrzeżeń, które charakteryzują dany element pracy lub przerwy.

d) analizę ruchów elementarnych, która zakłada, że każde działanie człowieka można rozłożyć na proste ruchy wykonywane przez jego korpus i kończyny. 

...