pytanie zadane 28 sierpnia 2015 w Różne przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 29 sierpnia 2015 przez użytkownika

Alfabet Morse'a nazywa się również kodem Morse'a, kodem telegraficznym. Został on stworzony w 1840 roku przez Amerykanina Samuela Morse'a (1791-1872). Jest to sposób prezentacji liter, cyfr i innych znaków za pomocą dźwięków, błysków światła, impulsów elektrycznych lub znaków zwanych popularnie kreską i kropką. Na pomysł stworzenia takiego alfabetu wpadł on podczas rejsu statkiem pocztowym, gdzie usłyszał wiadomości na temat odkryć w dziedzinie elektryki. 

maszyna do nadawania alfabetu moresa

Stosowanie alfabetu Morse'a polega na zamykaniu i przerywaniu obwodu elektrycznego przez naciskanie specjalnego klucza. Na stacji odbiorczej znajdował się ołówek (umieszczony nad przesuwającym się paskiem papieru), który kreślił kreski i kropki w zależności od czasu przepływu prądu. 

Sygnały krótkie to kropki 

Sygnały długie to kreski 

Odstęp między znakami musi wynosić jedną kreskę, a odstęp pomiędzy grupami znaków musi wynosić trzy kreski

A • –
B – • • •
C – • – •
D – • •
E
F • • – •
G – – • 
H • • • •
CH – – – –
I • •
J • – – –
K – • – 
L • – • •
M – –
N – •
O – – –
P • – – •
Q – – • –
R • – • 
S • • •
T
U • • –
V • • • –
W • – –
X – •  • –
Y – • – –
Z – – • •
1 • – – – – 
2 • • – – – 
3 • • • – – 
4 • • • • –
5 • • • • •
6 – • • • •
7 – – • • •
8 – – – • •
9 – – – –  •
0 – – – – –
. (kropka) • – • – • 
, (przecinek) – – • • – 
? (znak zapytania) • • – – • • 
! (wykrzyknik) — • — • — —
/ (ukośnik) – • • – 
' (pojedynczy apostrof) • — — — — •
" (cudzysłów) • — • • — •
_ (podkreślenie) • • — — • —
: (dwukropek) — — — • • •
; (średnik) — • — • — •
- (myślnik) — • • • • —
+ (plus) • — • — •
= (znak równości) — • • • —
( (nawias otwierający) — • — — •
) (nawias zamykający) — • — — • —
@ (małpa) • — — • — •

Jak widać jest trochę tych kresek i kropek, więc ręczne napisanie kilku zdań alfabetem morsa trochę zajmuje.

komentarz 14 lutego 2022 przez użytkownika Gość
W języku morsa podoba mi się że można go przekazywać nie tylko dźwiękiem, ale np. światłem migając latarką lub reflektorem. jest taki uniwersalny.
...