pytanie zadane 25 sierpnia 2016 w Motoryzacja przez użytkownika Gość
Jeśli tak to jakie i co one oznaczają?

1 odpowiedź

odpowiedź 25 sierpnia 2016 przez użytkownika

Tak. Każdy wóz strażacki składa się z ciągu liter i cyfr, gdzie przeważnie widuje się następujące oznaczenia: GBA, GCBA, SD, SRd, SRt. 

wóz strażacki z drabiną

I tak, aby odczytać znaczenie danego wozu strażackiego, należy rozszyfrować kolejne litery, a więc G - to pojazd gaśniczy, a S - specjalny. 

Pojazdy gaśnicze dzieli się na: 

L - lekki (do 4 ton),
średniego wozu się nie oznacza (4-12 ton),
C - ciężki (od 12 ton). 

Inne litery znajdują się na pojazdach strażackich specjalnych i mówią o przeznaczeniu i wyposażeniu samochodu:

B - zbiornik na wodę
A - autopompa
M - motopompa
Pr - samochód posiadający zbiornik z proszkiem gaśniczym
Sn - samochód posiadający instalację śniegową
D - drabina
H - podnośnik hydrauliczny
W - wężowy
Z - zbiornik wodny
Dz - dźwig
On - oświetlenie

Op - samochód operacyjny, służący do transportu strażaków i załogi dowódczej

R - samochód rozpoznania, który jest wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy i zbiornik wodny

Dł - samochód dowodzenia i łączności

Kw - kwatermistrzowski

Kn - kontenerowy

Rd - ratownictwo drogowe

Rt - ratownictwo techniczne

Rw - ratownictwo wodne

Rch - ratownictwo chemiczne

Rekol - ratownictwo ekologiczne

Rwys - ratownictwo wysokościowe

San/Med - sanitarny/Medyczny

...