seohost
pytanie zadane 28 sierpnia 2015 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy
Jak czytać cyfry rzymskie? Od 1 do 20 jakoś idzie, ale dalej...

1 odpowiedź

odpowiedź 29 sierpnia 2015 przez użytkownika

Cyfry rzymskie to cyfry, których obecnie używamy bardzo rzadko. Stosuje się je głównie przy nazwach miesięcy, numerowaniu pięter w bloku, nazwach związanych z historią np. II wojna światowa czy przy imionach znanych władców czy papieży np. Jan Paweł II. Za pomocą cyfr rzymskich, które narodziły się w Rzymie w roku 500 p.n.e., posługiwano się w Europie do czasów średniowiecza. 

System rzymskich cyfr składa się z siedmiu znaków (I - 1, V - 5, X - 10, L - 50, C - 100, D - 500, M - 1000), które występując w różnych kombinacjach oznaczają różne liczby. I tak mamy:

I 1
II 2
III 3
IV 4
V 5
VI 6
VII 7
VIII 8
IX 9
X 10
XI 11
XII 12
XIII 13
XIV 14
XV 15
XVI 16
XVII 17
XVIII 18
XIX 19
XX 20
XXX 30
XL 40
L 50
LX 60
LXX 70
LXXX 80
XC 90
C 100
D 500
M 1000

Jeśli chodzi o znaczenie poszczególnych z siedmiu głównych znaków to:

I oznacza jeden element, jest to pionowa kreska

V oznacza otwartą dłoń z pięcioma palcami

X oznacza zestawienie dwóch znaków V

L oznacza dolną połowę znaku C

C oznacza 'centrum' w języku łacińskim, czyli sto

D oznacza prawa połowa greckiego znaku ф

M oznacza w języku łacińskim 'mille', czyli tysiąc

Przykłady

42 - XLII

53 - LIII

64 - LXIV

75 - LXXV

86 - LXXXVI

97 - XCVII

110 - CX

520 - DXX

1030 - MXXX

1998 - MCMXCVIII

komentarz 27 grudnia 2015 przez użytkownika anonimowy
Przy większych liczbach lub gdy nie chce nam się liczyć, można użyć kalkulatora, który przelicza liczy rzymskie na arabskie lub odwrotnie - http://kalkulatory.kz1.pl/cyfryrzymskie.php
...