pytanie zadane 22 sierpnia 2016 w Informatyka przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 22 sierpnia 2016 przez użytkownika

W programie MS Word tak jak w praktycznie wszystkich programach komputerowych, dostępne są szybkie skróty klawiaturowe, które w pewnej części pokrywają się w funkcjonalności, jak i często są takie same jak w innych programach.

Poniższe skróty klawiszowe pozwalają szybciej i wygodniej poruszać się w programie Word, dzięki czemu można w mniejszym stopniu używać myszki podczas pisania dokumentów:

F1 - Przywołanie pomocy programu Word
F4 - Ponowienie ostatnio wykonanej czynności/przywrócenie cofniętej czynności
F5 - Przejście do
F7 - Sprawdzenie pisowni
F10 - Rozwinięcie górnego menu
F12 - Zapisanie bieżącego dokumentu jako
ctrl+A - Zaznaczenie wszystkiego
ctrl+B - Włączenie/wyłączenie pogrubiania tekstu
ctrl+C - Kopiowanie
ctrl+D - Formatowanie czcionki
ctrl+E - Wyrównywanie – do środka
ctrl+F - Wyszukiwanie
ctrl+G - Przechodzenie do
ctrl+H - Zamiana
ctrl+I - Włączanie/wyłączanie pochylania czcionki
ctrl+J - Wyrównywanie tekstu – do prawej i lewej jednocześnie
ctrl+K - Autoformatowanie
ctrl+L - Wyrównywanie – do lewej
ctrl+M - Zwiększenie wcięcia akapitu
ctrl+N - Utworzenie nowego dokumentu
ctrl+O - Otwieranie istniejącego dokumentu
ctrl+P - Drukowanie bieżącego dokumentu
ctrl+Q - Resetowanie wcięcia akapitu
ctrl+R - Wyrównywanie – do prawej
ctrl+S - Zapisywanie bieżącego dokumentu
ctrl+T - Zwiększenie wysunięcia pierwszego wiersza
ctrl+U - Włączanie/wyłączanie podkreślania tekstu
ctrl+V - Wklejanie skopiowanego elementu
ctrl+W - Zamknięcie bieżącego dokumentu
ctrl+X - Wycinanie
ctrl+Y - Powtórzenie ostatnio wykonywanej czynności
ctrl+Z - Cofnięcie ostatnio wykonanej czynności
ctrl+1 - Odstęp pomiędzy wierszami akapitu – pojedynczy
ctrl+2 - Odstęp pomiędzy wierszami akapitu – podwójny
ctrl+5 - Odstęp pomiędzy wierszami akapitu 1,5
ctrl+= - Formatowanie tekstu – indeks dolny
ctrl+F2 - Podgląd wydruku
ctrl+F4 - Zamknięcie bieżącego dokumentu
ctrl+F5 - Przywrócenie okienka aplikacji
ctrl+F7 - Przeniesienie okienka aplikacji
ctrl+F8 - Zmiana rozmiaru okna aplikacji
ctrl+F10 - Maksymalizowanie aplikacji
ctrl+F12 - Otwieranie zapisanego pliku
ctrl+Backspace - Skasowanie poprzedniego słowa
ctrl+Delete - Skasowanie następnego słowa
ctrl+PageUp - Przewinięcie tekstu o stronę w górę
ctrl+PageDown - Przewinięcie tekstu o stronę w dół
ctrl+Insert - Wklejenie skopiowanego elementu
ctrl+Home - Przejście na początek dokumentu
ctrl+End - Przejście na koniec dokumentu
shift+F12 - Wyświetlenie informacji o sposobie sformatowania teksu
shift+F4 - Powtórzenie ostatniego wyszukiwania
shift+Delete - Wycięcie zaznaczonego elementu
shift+Insert - Wklejenie skopiowanego elementu
alt+ctrl+PageDown - Przeniesienie kursora o widoczną stronę w dół
alt+ctrl+PageUp - Przeniesienie kursora o widoczną stronę w górę
alt+shift+Backspace - Przywrócenie ostatnio cofniętej czynności
alt+shift+PageDown - Zakończenie bieżącej kolumny
ctrl+shift+F3 - Zmienienie bieżącej wielkości liter
ctrl+shift+F5 - Wstawienie zakładki
ctrl+shift+F8 - Włączenie/wyłączenie zaznaczania kolumnowego tekstu
ctrl+shift+Enter - Wstawienie podziału kolumny
ctrl+shift+. - Zwiększenie rozmiaru czcionki
ctrl+shift+] - Zwiększenie rozmiaru czcionki o jeden punkt
ctrl+shift+, - Zmniejszenie rozmiaru czcionki
ctrl+shift+[ - Zmniejszenie rozmiaru czcionki o jeden punkt
ctrl+shift+A - Wszystko drukowanymi literami
ctrl+shift+B - Włączenie/wyłączenie pogrubiania tekstu
ctrl+shift+C - Skopiowanie bieżącego formatu
ctrl+shift+D - Włączenie/wyłączenie podwójnego podkreślania tekstu
ctrl+shift+F - Wybór nazwy czcionki
ctrl+shift+G - Lista statystyki tekstu
ctrl+shift+H - Zaznaczenie tekstu jako ukryty
ctrl+shift+I - Włączenie/wyłączenie pisania czcionką pochyłą
ctrl+shift+J - Formatowanie tekstu – odstępy rozstrzelone
ctrl+shift+K - Formatowanie tekstu – kapitaliki
ctrl+shift+L - Zastosowanie stylu – lista punktowana
ctrl+shift+N - Zastosowanie stylu – normalny
ctrl+shift+P - Zmiana wielkości czcionki
ctrl+shift+Q - Formatowanie tekstu – czcionka symbol
ctrl+shift+S - Wybór stylu formatowania
ctrl+shift+U - Włączenie/wyłączenie podkreślania tekstu
ctrl+shift+8 - Pokazanie/ukrycie znaków niedrukowanych
ctrl+shift+= - Formatowanie tekstu – indeks górny
alt+ctrl+shift+S - Podział okna dokumentu
alt+ctrl+1 - Zastosowanie stylu – nagłówek 1
alt+ctrl+2 - Zastosowanie stylu – nagłówek 2
alt+ctrl+3 - Zastosowanie stylu – nagłówek 3
alt+ctrl+D - Wstawienie przypisu końcowego
alt+ctrl+H - Wstawienie hiperłącza
alt+ctrl+J - Wstawienie przypisu dolnego
alt+ctrl+M - Wstawienie komentarza
alt+ctrl+W - Wstawienie pola numerowanego
alt+ctrl+Y - Powtórzenie ostatniego wyszukiwania
alt+F5 - Przywrócenie okienka aplikacji
alt+F10 - Maksymalizacja aplikacji
alt+Backspace - Cofnięcie ostatnio wykonanej czynności
alt+Enter - Powtórzenie ostatniej czynności
alt+PageDown - Zakończenie bieżącej kolumny
alt+Home - Przejście na początek wiersza tabeli
alt+End - Przejście na koniec wiersza tabeli
alt+shift+D - Wstawienie bieżącej daty
alt+shift+O - Oznaczanie hasło spisu treści
alt+shift+P - Wstawianie numeru strony
alt+shift+T - Wstawianie bieżącego czasu
alt+shift+X - Oznaczanie hasła indeksu

komentarz 1 marca 2020 przez użytkownika Gość
Dzięki tym skrótom klawiaturowym szybciej praca idzie przy pisaniu w Wordzie
komentarz 5 marca 2021 przez użytkownika Gość
Oo aż tyle można zrobić w wordzie samą klawiaturą? Nie wiedziałem, muszę się nauczyć to sobie usprawnię pracę przy pisaniu dokumentów.
...