pytanie zadane 21 sierpnia 2016 w Turystyka przez użytkownika

2 odpowiedzi

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Polskiej Motoryzacji XX wieku „Polska na Kołach” – Busko-Zdrój

Jest to prywatne muzeum założone przez Arkadiusza i Wojciecha Łukasik. Działa od 2013 roku. Znajdują się tu samochody produkowane w Polsce po II wojnie światowej. Wśród eksponatów znajdują się samochody osobowe, autobusy, samochody specjalne, motocykle, ciągniki.

Muzeum Ziemi Buskiej – Busko-Zdrój

Muzeum założono w 1990 roku i mieści się ono w willi „Polonia”. Znajdują się tu zbiory związane z historią miasta i okolicy, zbiory archeologiczne, pamiątki osób związanych z miastem/


 

Żywe Muzeum Porcelany – Ćmielów

Muzeum funkcjonuje na terenie prywatnej Fabryki Porcelany AS Ćmielów. Istnieje od 2005 roku. Znajduje się tu warsztat garncarski, hala fabryczna, prezentacja procesu produkcji porcelany i sala Marmurowa z kolekcją rzeźb porcelanowych.


 

JuraPark - Bałtów

Park został otwarty w 2004 roku. Jest to kompleks turystyczny z rekonstrukcjami dinozaurów naturalnej wielkości. Znajduje się tu blisko 100 modeli dinozaurów, Zwierzyniec Bałtowski, Spływ Kamienną, Park Rozrywki, Kino Emocji, Kraina Koni, Kolejka Rollercoaster, Oceanarium, Kamienne Oko, stacja narciarska i baza noclegowa.Muzeum Geologiczne – Klimontów

Jest to prywatne muzeum działające od 2009 roku. Prowadzi ją Sebastian Rogula. Prezentowane są tu kości ssaków plejstoceńskich, minerały, odłamki meteorytu, skamieliny, militaria i wykopaliska archeologiczne.


 

Muzeum Regionalne PTTK – Końskie

Muzeum działa od 2004 roku. Znajdują się tu eksponaty związane z historią miasta i okolic. Jest to ekspozycja etnograficzna z narzędziami i przedmiotami codziennego użytku oraz ekspozycje historyczne związane z ruchem turystycznym na ziemi koneckiej.


 

Muzeum Geologiczne – Kielce

Muzeum założono w 1964 roku. Znajdują się tu eksponaty z okresu kambru aż po czwartorzęd. Są to skamieliny roślin i zwierząt oraz okazy minerałów, kamieni i surowców kopalnych. Znajduje się tu także lapidarium oraz modele dinozaurów.


 

Muzeum Historii Kielc – Kielce

Muzeum działa od 2008 roku. Znajduje się tu ekspozycja przedstawiająca historię miasta w czasach średniowiecznych, w czasach za panowania biskupów krakowskich, a także w XIX i XX wieku.

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego – Kielce

Muzeum istnieje od 1965 roku. Znajdują się tu rękopisy utworów Stefana Żeromskiego, fragment brulionu „Wiernej rzeki”, czystopisy niektórych utworów, listy pisarza, płyta gramofonowa i fotografie szkolne.


 

Muzeum Narodowe – Kielce

Muzeum działa od 1908 roku. Znajdują się tu cenne eksponaty, wśród których wyróżnić można te z dziedziny malarstwa, rzemiosła artystycznego, sztuki ludowej i przyrody. Muzeum mieści się w pałacu biskupów krakowskich.


 

Muzeum Wsi Kieleckiej – Kielce

Jest to muzeum etnograficzne istniejące od 1976 roku. Muzeum zajmuje się gromadzeniem, ochroną i udostępnianiem zabytków kultury ludowej na obszarze całego województwa świętokrzyskiego. Szczególną uwagę zwraca na budownictwo ludowe i ludową kulturę.


 

Muzeum Zabawek i Zabawy – Kielce

Muzeum działa od 1979 roku. Jest to jedno z nielicznych i jedno z największych tego typu placówek w Polsce. Znajduje się w nim kolekcja zabawek historycznych i współczesnych.


 

Podziemna Trasa Turystyczna – Kielce

Powstała w 2012 roku. Jest to zespół połączonych ze sobą jaskiń mieszczących się na wzgórzu Kadzielnia. Łączą się tu 3 jaskinie: Jaskinia Odkrywców, Prochownia i Szczelina na Kadzielni. Cała długość trasy to 160 m. Znajdują się tu skamieliny morza dewońskiego, zjawiska krasowe oraz namuliska.Muzeum Techniki – Maleniec

Muzeum mieści się w zespole dawnej walcowni i gwoździarni. Znajdują się tu ekspozycje przedstawiające produkcję przetwórstwa żelaza: układ hydroenergetyczny, hale produkcyjne, osiedle fabryczne i droga kasztelańska.


 

Izba Pamięci Ziemi Małogoskiej – Małogoszcz

Muzeum założono w 1998 roku. Znajdują się tam takie wystawy jak: etnograficzna i archeologiczna. Można oglądać tu historię szewstwa i pożarnictwa w tych okolicach.


 

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich – Michniów

Miejsce to upamiętnia martyrologię polskich wsi podczas II wojny światowej na terenach obecnego województwa. Mauzoleum powstało w 1979 roku z inicjatywy Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich.

Muzeum Górnictwa Kruszcowego – Miedzianka

Muzeum funkcjonuje od 2008 roku i mieści się w dawnej szkole górniczej i urzędzie górniczym. Znajdują się tu takie wystawy jak: historyczna, przyrodnicza, lapidarium, a na zewnątrz wieża wyciągowa byłego szybu „Piotr”.


 

Muzeum Dawnej Wsi „Domek Tkaczki” – Bliżyn

Jest to prywatne muzeum Urszuli Jędrzejczyk i jej męża Grzegorza. Muzeum działa od 2012 roku. W skład zbiorów muzealnych wchodzą dawne narzędzia tkackie i kołodziejskie.

Muzeum Regionalne – Wiślica

Muzeum utworzone zostało w 1969 roku i mieści się w budynku Jana Długosza pochodzącym z 1460 roku. Znajdują się tu cenne relikty architektoniczne takie jak m.in.: misa chrzcielna, relikty kościoła, kolegiaty romańskiej i dom Długosza. Muzeum prowadzi również działalność edukacyjną. 

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Mikołaja Reja – Nagłowice

Muzeum działa od 1969 roku i mieści się w klasycystycznym dworku Walewskich. Poświęcone jest osobie Mikołaj Reja – poety i prozaika. Znajdują się tu rękopisy pisarza oraz pamiątki po nim.


 

Centrum Kulturowo-Archeologiczne – Nowa Słupia

Jest to park edukcyjno - archeologiczny utworzony w 2011 roku. Znajdują się tu obiekty budownictwa barbarzyńskiego i rzymskiego. Są to m.in.: ziemianki, chaty rzemieślnicze, długi dom, kopalnia żelaza, sauna, dymarki, fragmenty rzymskiego obozu i tzw. Święty Gaj.


 

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana – Nowa Słupia

Muzeum założone w 1960 roku. Znajduje się tu ekspozycja muzealna prezentująca technologie dawnego hutnictwa świętokrzyskiego oraz dokumenty historyczne z tym związane – badania i wykopaliska.


 

Muzeum Geodezji i Kartografii – Opatów

Muzeum działa od 2005 roku. W skład ekspozycji muzealnej wchodzą historyczne instrumenty i urządzenia geodezyjne, opracowania, mapy, książki i dokumenty. Mieszczą się tu także zdjęcia, dalmierze, stereoskopy, mapy ewidencyjne itp.

Podziemia Opatowskie – Opatów

Jest to podziemna trasa turystyczna utworzona w 1984 roku. W jej skład wchodzą piwnice i składy miejskie. Trasa liczy sobie 500 m i biegnie na trzech kondygnacjach pod opatowskim rynkiem, ulicami i kamienicami.


 

Muzeum im. Orła Białego – Skarżysko-Kamienna

Muzeum funkcjonuje od 1969 roku. W jego skład wchodzi głównie sprzęt wojskowy, kolekcja militariów, mundury, dokumenty historyczne miasta, transportery opancerzone, czołgi, działa pancerne, samoloty i śmigłowce oraz samochody.


 

Muzeum Siekier – Orzechówka

Muzeum utworzono w 2006 roku i mieści się ono w gospodarstwie agroturystycznym państwa Kudlińskich. Znajduje się w niej ponad 2 500 siekier używanych do różnych prac np. do ścinania, rąbania, krzesania czy łupania. Prócz tego znajdują się tu również topory i oszczepy.


 

Państwowe Muzeum im. Przypkowskich – Jędrzejów

Muzeum utworzone w 1962 roku. Znajdują się w nim głównie zegary słoneczne i przyrządy astronomiczne. Głównie zbiory są własnością lekarza Feliksa Przypkowskiego, które zegary kolekcjonował.


 

Muzeum regionalne – Pińczów

Muzeum działa od 1963 roku i mieści się w budynku popaulińskiego zespołu klasztornego. Znajdują się tu wystawy: archeologiczna, historyczna, biograficzna, galeria sławnych postaci i przyrodnicza.


 

Podziemna Trasa Turystyczna – Sandomierz

Trasa powstała w 1977 roku. Łączy ona 34 miejskie piwnice i składy. Leżą one na głębokości od 4 do 12 metrów. Trasa ma długość 470 m. Znajdują się w niej ekspozycje historyczne miasta, życia mieszkańców miasta i tutejsze rzemiosło.


 

Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura – Starachowice

Muzeum funkcjonuje od 2001 roku i mieści się na terenie dawnej huty. Znajdują się tu ekspozycje prezentujące budynki dawnej maszynowni, maszyny, wieża ciśnień, modele samochodów Star, tropy dinozaurów ery mezozoicznej oraz ekspozycja plenerowa „Archeopark”.


 

Muzeum Regionalne – Szydłów

Muzeum mieści z zamkowym zabudowaniu zwanym „Skarbczykiem”. Znajdują się w nim takie wystawy jak: geologiczna, archeologiczna, historyczna oraz izba tortu wraz z dawnymi narzędziami.


 

Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu – Bieliny

Mieści się ono na Świętym Krzyżu, czyli Łysej Górze i zostało utworzone w 1972 roku. Prezentowane sa tu zbiory związane z terenem Gór Świętokrzyskich, florą i fauną, geologią, hydrologią i ochroną środowiska.


 

Muzeum Minerałów i Skamieniałości – Święta Katarzyna

Jest to prywatne muzeum działające od 2005 roku. Założyli je państwo Siemońscy. Muzeum mieści się w pomieszczeniach dawnej piekarni. Znajdują się tu minerały i skamieliny, pracownia złotnicza i okazy kryształów górskich.


 

Muzeum Misyjne na Świętym Krzyżu – Bieliny

Muzeum mieści się na terenie klasztoru sanktuarium na Świętym Krzyżu. Działa od 1977 roku. Eksponaty znajdują się w trzech salach i są to przedmioty poświęcone dziejom Łysej Góry i klasztoru, dokumenty związane z zakonem benedyktynów oraz przedmioty pochodzące z działalności misyjnej zgromadzenia.


 

Muzeum Regionalne – Świniary Stare

Muzeum utworzono w 2013 roku, a jej inicjatorem było Stowarzyszenie Aktywnej Społeczności. Znajdują się tu meble i przedmioty codzienne, ekspozycja folklorystyczna, rękodzieło ludowe, numizmaty, prasa.


 

Izba Pamięci Hugona Kołłątaja – Wiśniowa

Muzeum zostało utworzone w 1967 roku i mieści się ono w dawnym pałacu Kołłątajów. Znajdują się tu dokumenty, starodruki, wydania pracy czy rękopisy największych jego dzieł.

...