pytanie zadane 21 sierpnia 2016 w Turystyka przez użytkownika

3 odpowiedzi

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Ziemi Augustowskiej – Augustów

Muzeum działa od 1973 roku. Mieści się ono w dwóch budynkach, gdzie wcześniej działały oddzielne muzea: Społeczne Muzeum Ziemi Augustowskiej i Muzeum Kanału Augustowskiego. Mieści się tu biblioteka oraz wystawy stałe. Poświęcone one są etnografii, kulturze ludowej Puszczy Augustowskiej (tkactwu, garncarstwu, plecionkarstwu, rolnictwu i rybołówstwu). Do ciekawych stałych wystaw należy „Historia budowy i eksploracji Kanału Augustowskiego”, gdzie znajdują się rękopisy generała Ignacego Prądzyńskiego.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Public_Library_and_Museum_in_Augustow_01.jpg/799px-Public_Library_and_Museum_in_Augustow_01.jpg


 

Białostockie Muzeum wsi – Wasilków

Jest to typ skansenu, gdzie znajdują się zabytki architektury drewnianej i zbiory etnograficzne z regionów: białostockiego, łomżyńskiego i Suwalszczyzny. Działa od 1982 roku. Znajduje się tu 40 obiektów architektonicznych, a wśród nich m.in.:

- wiatraki,

- kuźnia,

- leśniczówka,

- gajówka,

- chałupa białoruska,

- przysiołek,

- remiza strażacka,

- młyn wodny.

Wnętrza budynków urządzone są tradycyjnie. Tereny wokół budynków również są bogate w eksponaty, do których należą m.in.: dawne narzędzie rolnicze, pojazdy wiejskie, ule itp.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeum.bialystok.pl/s,bialostockie-muzeum-wsi,60.html

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Bmw_1.jpg


 

Skansen – Białowieża

Jest to prywatny Skansen, w którym znajduje się zespół budownictwa ludności ruskiej Podlasia. Do jego zabytków należą: chata ze wsi Biała, wiatrak koźlak, majsternia, stodoła, kuźnia, bania, kaplica prawosławna.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Bia%C5%82owie%C5%BCa-skansen_panorama.jpg/800px-Bia%C5%82owie%C5%BCa-skansen_panorama.jpg


 

Muzeum Historyczne – Białystok

Muzeum powstało w 1990 roku. Znajdują się tu zbiory archiwaliów i ikonografii pokazujące przeszłość Białegostoku i Podlasia, zabytki kultury mieszczańskiej i rzemiosła. Jest tu także Gabinet Numizmatyczny z 16 000 monet, medali i papierów wartościowych.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Bia%C5%82ystok%2C_Pa%C5%82ac_Citron%C3%B3w_%282011%29.jpg/800px-Bia%C5%82ystok%2C_Pa%C5%82ac_Citron%C3%B3w_%282011%29.jpg


 

Muzeum Motoryzacji i Techniki – Białystok

Muzeum powstało w 2006 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki „Moto Retro”. Mieści się ono w dawnym wojskowym magazynie. Do eksponatów należą m.in. motocykle, samochody, rowery, rekonstrukcje militarne, radioodbiorniki i sprzęt TV.

Strona muzeum - http://www.motoretro.org.pl

 

Muzeum Podlaskie – Białystok

Muzeum działa od 1949 roku i jest największą placówką województwa. Znajdują się tu wystawy stałe i czasowe oraz historia Ratusza. Zbiory mieszczą się na 26 wystawach podzielonych na 8 działów. Poza tym jest tu około 30 wystaw czasowych. Są to zabytki, dzieła sztuki, dokumenty, fotografie, dawny sprzęt.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny, prócz niedziel

Strona muzeum - http://www.muzeum.bialystok.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Bialystok_-_ratusz_miejski_fc05.jpg/800px-Bialystok_-_ratusz_miejski_fc05.jpg


 

Muzeum Wojska – Białystok

Muzeum działa od 1968 roku. Prócz muzeum właściwego działa tu również oddział Muzeum Pamięci Sybiru. Mieszczą się w nim ekspozycje stałe i czasowe. Do stałych należą m.in. wystawa „Na okrutnej ziemi – losy Polsków zesłanych na Sybir” czy „Wojsko Polskie 1956-2010”.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny, prócz sobót

Strona muzeum - http://www.mwb.com.pl/mwb2015/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Muzeum_Wojska_02.JPG/800px-Muzeum_Wojska_02.JPG


 

Muzeum Małej Ojczyzny – Studziwody

Jest to prywatne muzeum-skansen. Znajdują się w nim zbiory etnograficzno-historyczne. Najstarszym zabytkiem jest drewniany dom mieszczański z 1823 roku. Poza tym znajduje się tu spichlerz z 1935 roku.

Strona muzeum - http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/fl009/wersja_polska/muzeum_malej1.htm#Muzeum_Ma%C5%82ej_Ojczyzny_w_Studziwodach

 

Muzeum Wnętrz Pałacowych – Choroszcz

Muzeum założono w 2000 roku i znajdują się w nim ekspozycje wnętrz pałacowych pochodzących z XVIII i XIX wieku. Są to dokumenty związane z historią pałacu, jego właścicieli, meble, wyroby rzemiosła artystycznego.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Choroszcz.jpg

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka – Ciechanowiec

Muzeum powstało w 1962 roku i znajduje się w niej ponad 30 000 eksponatów. Znajduje się tu klasycystyczny pałac, oficyna, wozownia, stajnie, młyn wodny, leśniczówka. Na terenie muzeum znajduje się również oddział etnograficzny z 43 zabytkami.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeumrolnictwa.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Muzeum_Rolnictwa_w_Ciechanowcu_1.jpg/1024px-Muzeum_Rolnictwa_w_Ciechanowcu_1.jpg


 

Nadbużański Park Historyczno-Kulturowy – Drohiczyn

Park powstał w 2012 roku i znajdują się w nim dwa obiekty muzealne. Są nimi:

- Muzeum Regionalne – zbiory od średniowiecza po nowożytność. Znajduje się tu ekspozycja garncarstwa, etnograficzna. Mieści się tu również Muzeum Kajakarstwa.

- Stara Gmina, gdzie znajduje się wystawa starych motocykli, tablic rejestracyjnych. Są to m.in. francuski Armor czy angielski Panther.

Czynne – codziennie w sezonie

Strona muzeum - http://kultura-drohiczyn.pl/muzeum/17-muzeum-park-kulturowo-historyczny.html


 

Muzeum Przyrody – Drozdowo

Muzeum powstało w 1984 roku dzięki Andrzejowi Chyl. Celem muzeum jest ochrona muzealiów i gromadzenie takich związanych z przyrodą Ziemi Łomżyńskiej. Znajdują się tu ekspozycje stałe, wystawy czasowe, gdzie można zobaczyć wnętrza dworu ziemiańskiego z przełomu XIX i XX wieku.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny, prócz piątków

Strona muzeum - http://www.muzeum-drozdowo.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Drozdowo1.jpg/800px-Drozdowo1.jpg


 

Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa – Hajnówka

Muzeum wybudowano w 2003 roku i jest to prywatne muzeum Stanisława Mierzwińskiego. Znajdują się tu liczne zbiory narzędzi kowalskich i ślusarskich, wyroby kowalstwa artystycznego, dymarki, urządzenia do wytopu żelaza i maszyny rolnicze. Dział tu również pracownia konserwatorska.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Hajnowka_Muzeum_Kowalstwa_front.jpg/800px-Hajnowka_Muzeum_Kowalstwa_front.jpg


 

Muzeum Oręża Polskiego w Kiermusach – Tykocin

Jest to prywatne muzeum założone w 2013 roku. Mieści się ono w „Jantarowym Dworze”. Znajdują się tu ekspozycje związane ze znanymi powieściami Henryka Sienkiewicza, rekwizyty z planów zdjęciowych, stroje, repliki uzbrojenia, pamiątki archeologiczne, etnograficzne i numizmaty.

Czynne – po uzgodnieniu telefonicznym

Wstęp – płatny

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Jantarowy_Kasztel_2.jpg/800px-Jantarowy_Kasztel_2.jpg


 

Muzeum Pacowa Chata – Krypno Wielkie

Jest to prywatne muzeum, które działa przy gospodarstwie agroturystycznym państwa Paców. Znajdują się tu ekspozycje tradycji historycznej rodu Paców, czasów I RP, zbiory etnograficzne, historyczne i militaria. Dział tu również wioska tematyczna Przysiółek Szlachecki.

Czynne – po uzgodnieniu telefonicznym

Strona muzeum - http://www.pacowa-chata.pl


Muzeum Diecezjalne – Łomża

Muzeum działa od 2012 roku i mieści się w domu księży-emerytów. Wystawa zajmuje dwa piętra i obejmuje sztukę sakralną, malarstwo, rzeźbę, starodruki, złotnictwo, dokumenty wystawiane przez króla Jana Kazimierza z 1662 roku.

Czynne – poniedziałki i środy

Strona muzeum - http://www.muzeumdiecezjalne.home.pl


 

Muzeum – Bielsk Podlaski

Muzeum działające od 1984 roku ukazujące historię miasta. Mieści się w Ratuszu. Znajdują się w nim zbiory dokumentujące historię Bielska i okolicy. Wśród eksponatów znajdują się pocztówki, zdjęcia, fotografie portretowe, prace artystów ludowych, eksponaty etnograficzne i prace plastyczne.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny, prócz czwartków

Strona muzeum - http://muzeum.bialystok.pl/s,muzeum-w-bielsku-podlaskim,58.html

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Podlaskie_-_Bielsk_Podlaski_-_Bielsk_Podlaski_-_Mickiewicza_45_-_Ratusz_02.JPG/800px-Podlaskie_-_Bielsk_Podlaski_-_Bielsk_Podlaski_-_Mickiewicza_45_-_Ratusz_02.JPG

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Wsi – Narew

Jest to prywatne muzeum, którego właścicielem jest Marian Święcki. Utworzył on owe muzeum w swoim domu. Znajduje się tu wystaw etnograficzna, w której skład wchodzą przedmioty codziennego użytku, narzędzia rolnicze i gospodarskie. Prócz tego znajduje się tu również warsztat tkacki, trak, pompa strażacka i pojazdy.

Czynne – po uzgodnieniu telefonicznym

Wstęp – bezpłatny

 

Muzeum Ziemi Sokólskiej – Sokółka

Muzeum powstało w 1980 roku. Mieści się w historycznym budynku podskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhauza. Znajdują się tu zbiory muzealne historyczne, etnograficzne i tatarskie. Łącznie jest tu ponad 2 000 eksponatów.


 

Izba Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki – Suchowola

Jest to izba muzealna utworzona w 1986 roku. Mieści się przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. Wszystkie zbiory związane są tematycznie z osobą bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Są to portrety, zdjęcia, legitymacja szkolna itp.

Czynne – po uzgodnieniu telefonicznym


 

Muzeum Ikon – Supraśl

Muzeum działa od 2006 roku i mieści się na terenie prawosławnego monasteru. Łącznie jest tu ponad 1 200 ikon. W ich skład wchodzą przedmioty sakralne, obrazy, freski czy ilustracje. Są one związane z Chrystusem, Matka Boską, 12 świętymi cerkwiami i poszczególnymi świętymi.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny, prócz czwartków

Strona muzeum - http://muzeum.bialystok.pl/s,muzeum-ikon-w-supraslu,38.html


Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny – Suwałki

Muzeum mieści się w budynkach wojskowych. Znajdują się tam wystawy wewnątrz i w plenerze. Wewnątrz można zobaczyć pamiątki jednostek wojskowych, militaria, proporce, mundury i wyposażenie wojskowe. Zaś w plenerze warto zwrócić uwagę na pojazdy wojskowe czy zbiory artylerii.

Czynne – po uzgodnieniu telefonicznym


 

Muzeum Sprzętu Rolniczego – Wojewodzin

Muzeum istniejące od 1998 roku, które mieści się w Zespole Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka. Znajduje się tu ekspozycja plenerowa oraz wewnętrzna. Przedmioty stanowią maszyny rolnicze sprzed II wojny światowej jak: kierat, pług konny, sieczkarnia, młockarnia, brony, pług, grabie konne.

Czynne – poniedziałek – piątek

Wstęp – bezpłatny

...