pytanie zadane 21 sierpnia 2016 w Turystyka przez użytkownika

4 odpowiedzi

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Budownictwa Ludowego – Sanok

Jest to pierwsze i największe pod względem obiektów muzeum etnograficzne w Polsce po II wojnie światowej. Powstało w 1958 roku. Mieści się na terenie Babiej Góry nad Sanem. Inicjatorem powstania był Aleksander Rybicki i Jerzy Tur. Muzeum prezentuje kulturę ludową pogranicza pogórzy i Karpat. Muzeum jest podzielone na sektory i działy:

- sektor bojkowski,

- sektor łemkowski,

- sektor pogórzański,

- sektor przemysłowy, związany z przemysłem górniczym i naftowym,

- rynek galicyjski – małomiasteczkowy.

W muzeum odbywają się także cykliczne festiwale muzyki, rękodzieła, ludowego jadła, gdzie występują artyści z Polski, Węgier, Słowacji i Ukrainy.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://skansen.mblsanok.pl/a/strona.php?id=strona

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Pog%C3%B3rze_zach._skansen_Sanok.jpg/800px-Pog%C3%B3rze_zach._skansen_Sanok.jpg


 

Muzeum Narciarstwa – Cieklin

Muzeum istnieje od 2008 roku. Inicjatorami jego założenia były władze gminy i prywatni kolekcjonerzy wraz z darczyńcami. Muzeum mieści się w Wiejskim Domu Kultury. Znajdują się tu zbiory związane z historia polskiego narciarstwa. Są to m.in. narty, w tym najstarsze z 1917 roku, kijki, buty, wiązania, medale, odznaki, fotografie, książki i publikacje.

Czynne – środy i soboty

Wstęp – bezpłatny

Strona muzeum - http://www.muzeum-narciarstwa.pl


 

Muzeum Skamieniałości i Minerałów – Dubiecko

Jest to prywatne muzeum działające od 2007 roku. Utworzył je Robert Szybiak w swojej piwnicy. Znajdują się tu

- skamieniałości fliszu karpackiego – ryby, skorupiaki, rośliny,

- kości ssaków kopalnych – mamut, renifer, nosorożec włochaty, łoś,

- amonity,

- trylobity,

- ramienionogi,

- jeżowce,

- minerały – agaty, kryształy górskie, gipsy, rudy żelaza.

Właściciel odkrył również skamielinę prawróbla z okresu oligocenu. Otrzymał on nazwę Jamna szybiaki.

Czynne – po uzgodnieniu telefonicznym

Strona muzeum - http://muzeumdubiecko.republika.pl


 

Muzeum Historyczne – Sanok

Muzeum działa od 1934 roku. Jest to regionalne muzeum gromadzące zbiory z okresu sztuki dawnej i współczesnej. Początkowo w muzeum prezentowane były wystawy prac sanockich artystów. Obecnie wszystkich eksponatów jest ponad 20 000 i znajdują się one w takich działach jak: archeologiczny, ikonograficzny, historyczny, konserwatorski i galeria autorska Zdzisława Beksińskiego. Najcenniejsze zbiory stanowi ceramika pokucka i cenne obrazy.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeum.sanok.pl/index.php/pl/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Sanok31DSC_1010.JPG/800px-Sanok31DSC_1010.JPG


 

Muzeum Jana Pawła II – Stalowa Wola

Muzeum działa od 2010 roku i mieści się w Domu Katedralnym przy bazylice. Inicjatorem powstania muzeum był ks. Bpa Krzysztof Nitkiewicz. Wystawy znajdujące się w muzeum przypominają lekcje tematyczne, gdyż podzielone są na takie działy jak: człowiek, ojczyzna, Kościół, rodzina, młodzież, miłość, przebaczenie, pokój, wolność, radość, dialog. Znajdują się tu również fotografie i cytaty Jana Pawła II.

Strona muzeum - http://bazylikastw.pl/muzeum-jana-pawla-ii/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Muzeum_JP2.JPG/1024px-Muzeum_JP2.JPG


 

Muzeum Kamienica Orsettich – Jarosław

Muzeum działa tu od 1945 roku. Mieści się w mieszczańskiej kamienicy. Znajdują się w niej przedmioty związane z historią miasta i kultura mieszczańską. W skład muzeum wchodzi izba, piwnice i dwa 2 podziemne składy. Można tu zobaczyć polichromię z przełomu XVII i XVIII wieku, dekorowany wspornik, belkowy strop oraz portal z czasów renesansu z ormiańskimi cechami.

Czynne – środa – niedziela

Wstęp – płatny, prócz niedziel

Strona muzeum - http://www.muzeum-jaroslaw.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Jaroslaw_rynek_kamienica_orsettich.jpg/800px-Jaroslaw_rynek_kamienica_orsettich.jpg


 

Podziemne trasy turystyczne – Jarosław

Są to dwa obiekty tworzące zespoły dawnych miejskich piwnic, które wchodzą w skład podziemnej trasy turystycznej. Są to:

- Podziemna Trasa Turystyczna im. prof. Feliksa Zalewskiego – liczy sobie 3 kondygnacje z okresu od XV do XVII wieku. Mieści się one pod Kamienicą Rydzikowską. Odkryto ją przez przypadek w czasie awarii sieci wodociągowej. Oficjalnie trasę otwarto w 1984 roku. Ma ona 150 metrów długości i sięga 9 metrów głębokości.

Czynna – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

- Podziemne Przejście Turystyczne – łączy ono piwnice pod Kamienicą Orsettich, Kamienicą Attavantich i Kamienicą Gruszewiczów. Ma długość 187 m i sięga 5,6 metra głębokości. Otwarto ja w 2015 roku. W jej korytarzach znajdują się ekspozycje archeologiczno-historyczne, kawiarnia i sklep z pamiątkami.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona podziemnej trasy - http://www.ckip.jaroslaw.pl/podziemne-przejscie-turystyczne


 

Muzeum Figur Chrystusa Frasobliwego – Jeżowe

Pierwotnie była to Zbiornica Sztuki Ludowej. Znajdują się tu rzeźby Chrystusa Frasobliwego i dlatego też zmieniono jego nazwę. Jest to jedyna tego typu placówka w Polsce. Mieści się tu wiele obrazów, rzeźb religijnych związanych z postacią Chrystusa Frasobliwego. Eksponaty w większości pochodzą od ks. Ludwika Bielawskiego.

Czynne – poniedziałek – piątek

Strona muzeum - http://www.muzeum.jezowe24.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Muzeum_Chrystusa_Frasobliwego_w_Je%C5%BCowem.jpg/800px-Muzeum_Chrystusa_Frasobliwego_w_Je%C5%BCowem.jpg

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Podkarpackie – Krosno

Muzeum powstało w 1954 roku, zaś obecna jego nazwa funkcjonuje od 2000 roku. Muzeum mieści się w dawnym Pałacu Biskupim. W jego skład wchodzą

Muzeum Kresów – Lubaczów

Muzeum funkcjonuje od 1958 roku i powstało z inicjatywy pedagoga i społecznika Włodzimierza Czerneckiego. We wnętrzu muzeum znajdują się takie zbiory i eksponaty jak:

- historyczne dzieje miasta i ziemi lubaczowskiej,

- etnograficzne pokazujące kulturę miasta i okolicy,

- sztuki z dziełami malarstwa portretowego,

- kulturę kresową z malarstwem i rzeźbami sakralnymi.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeumkresow.eu

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Muzeum_Kres%C3%B3w.JPG/800px-Muzeum_Kres%C3%B3w.JPG


 

Muzeum Marii Konopnickiej – Żarnowiec

Muzeum utworzono w 1957 roku i mieści się ono w zabytkowym dworku pochodzącym z XVIII wieku. On wraz z przyległą ziemią został niegdyś przekazany Marii Konopnickiej, gdzie mieszkała razem z Marią Dulębianką – malarką. Później mieszkały w nim jej córki: Zofia i Laura. W czasie II wojny światowej mieścił się w nim Inspektorat AK Krosno. W 1956 roku dworek został przekazany polskiemu muzeum biograficznemu, które obecnie nosi imię Marii Konopnickiej. Można tu zwiedzić takie pomieszczenia z wystawami jak: spiżarnia, pokój ciemny, dawny gabinet, sień, jadalnia, kuchnia, pokój, pracownia i łazienka.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeumzarnowiec.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/%C5%BBarnowiec_muzeum.jpgMuzeum Regionalne Samorządowego Centrum Kultury – Mielec

Muzeum założono w 1978 roku i mieści się ono w pałacyku Oborskich. Znajdują się w nim zbiory historyczne, archeologiczne i etnograficzne. Można tu zobaczyć kopię aktu lokacyjnego miasta z XVI wieku czy egzemplarz Biblii Jakuba Wujka pochodzący z 1599 roku. Do zbiorów archeologicznych należą m.in.: kości mamuta. Wewnątrz zwiedzający obejrzą wyposażenie okolicznych dworków szlacheckich i chłopskich domów, a także kolekcję żelazek i obrazów np. Wojciecha Kossaka.

Czynne – codziennie, prócz niedziel

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeum-mielec.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/PL-Mielec%2C_palacyk_Oborskich_2013-07-02--09-52-03-001.jpg/727px-PL-Mielec%2C_palacyk_Oborskich_2013-07-02--09-52-03-001.jpg

Muzeum Historyczne – Pałac – Dukla

Muzeum zorganizowano w 1964 roku, gdzie pierwszą wystawą była operacja karpacko – dukielska 1944 (największa górska bitwa I wojny światowej). Obecnie znajdują się tu takie wystawy jak:

- Z dziejów Dukli,

- Wystawy militarne,

- Skansen broni ciężkiej na dziedzińcu Muzeum,

- Wystawy czasowe.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeumdukla.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Pa%C5%82ac_w_Dukli.JPG


 

Muzeum Kultury Ludowej – Kolbuszowa

Muzeum otwarto w 1959 roku, a w roku 1978 utworzono najważniejszą ekspozycje muzealną – Park Etnograficzny. Jest to skansen budownictwa ludowego o powierzchni 30 hektarów. Znajduje się w nim 80 obiektów architektury drewnianej z licznym sprzętem, narzędziami i przedmiotami codziennego użytku. Wśród budynków można wymienić kościół, wiatraki, młyn wodny, olejarnię, remizę strażacką, szkołę czy karczmę wiejską. W skansenie odbywają się różne imprezy plenerowe.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny, prócz poniedziałków

Strona muzeum - http://muzeumkolbuszowa.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Cha%C5%82upa_Szylar%C3%B3w_z_Markowej.jpg


 

Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego – Tarnobrzeg

Muzeum założono w 2013 roku z inicjatywy Adama Wójcika i Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega. Muzeum mieści się w budynku spichlerza wybudowanego w 1843 roku. Muzeum mieści się na trzech kondygnacjach. W muzeum, jak i w jego otoczeniu znajduje się pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, obelisk, głaz narzutowy.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.mhmt.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/2014_Tarnobrzeg%2C_ul._Paw%C5%82owskiego_14%2C_muzeum_01.JPG/1024px-2014_Tarnobrzeg%2C_ul._Paw%C5%82owskiego_14%2C_muzeum_01.JPG


 

Muzeum Ziemi Leżajskiej – Leżajsk

Jest to muzeum regionalne mieszczące się w Dworze Starościńskim. Powstało w 2008 roku. Składa się z trzech ekspozycji:

- Browarnictwa,

- Etnograficzno – Zabawkarskiej,

- Historycznej Ziemi Leżajskiej.

Prócz wystaw stałych znajdują się również wystawy czasowe. Muzeum organizuje też wykłady, seminaria, lekcje muzealne dla dzieci wraz z warsztatami ceramicznymi oraz projekcje filmów. Zwiedzający mogą obejrzeć także podziemia Dworu Starościńskiego.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny, prócz poniedziałków

Strona muzeum - http://muzeum-lezajsk.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Lezajsk%2C_muzeum.jpg/800px-Lezajsk%2C_muzeum.jpg


 

Park Miniatur Świątyń – Myczkowce

Park znajduje się na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rahabilitacyjnego Caritas Diecezji rzeszowskiej. Został otwarty w 2007 roku. 140 miniatur drewnianych kościołów i cerkwi (katolickie, grekokatolickie i prawosławne) znajduje się na dziesięciu wzgórzach. Wykonane one zostały w skali 1:25 przez Janusza Kuliga. Obiekty rozmieszczono wg lokalizacji zamieszkania grup etnograficznych i tak występują tu: Dolinianie, Pogórzanie, Bojkowie i Łemkowie. Zwiedzający mogą również obejrzeć stadninę koni, Mini-ZOO i Ogród Biblijny.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.myczkowce.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=47

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Myczkowce_park_miniatur.JPG/800px-Myczkowce_park_miniatur.JPG

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Bombki Choinkowej – Nowa Dęba

Jest to muzeum prywatne Janusza Bilińskiego, który jest właścicielem zakładu produkującego choinkowe ozdoby. Muzeum zaczęło swoją działalność w 2012 roku. Na muzealnej wystawie można zobaczyć kilka tysięcy bombek, które są umieszczone na choinkach. Część z nich ubrana jest zgodnie z tematem w stylu amerykańskim, francuskim, norweskim, wiktoriańskim czy Halloween. Są tu bombki stylizowane na jaja Faberge, ozdoby w kształcie budynków podkarpackich, bombki firmowe czy takie wyprodukowane z okazji dwusetnej rocznicy Hansa Christiana Andersena. Zwiedzający zobaczą także jak powstają bombki i jak je się zdobi.

Czynne – codziennie (niedziela po uzgodnieniu telefonicznym)

Wstęp – bezpłatny

Strona muzeum - http://ozdobychoinkowe.pl/muzeumbombki/index.php


 

Muzeum Lalek – Pilzno

Jest to muzeum prywatne. Powstało ono w 1981 roku w Pracowni Artystycznej, która zajmowała się projektowaniem i szyciem strojów dla lalek. Są to stroje głównie wzorowane na stroje historyczne i etnograficzne. Obecnej nazwy używa się od 1998 roku. Na wystawach znajdują się takie ekspozycje jak proces powstawania lalek, lalki antyczne, lalki z lektur szkoły podstawowej, lalki z manufaktury muzealnej czy kolekcja oryginalnych lalek japońskich. Można również wypożyczać lalki ze znanych bajek, a także lalki polityków czy te w dawnych strojach.

Muzeum oferuje również lekcje muzealne: kwiaciarstwa, modniarstwa, kaletnictwa, szewstwa, hafciarstwa, ceramiki czy stolarstwa artystycznego.

Czynne – poniedziałek – piątek

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeumlalek.pl


 

Muzeum Wsi – Odrzykoń

Muzeum prowadzone jest prze Stowarzyszenie Odrzykoniaków, którzy założyli je w 1998 roku. Muzeum mieści się w Domu Strażaka. Obecnie mieszczą się w niej takie wystawy jak:

- etnograficzno – historyczna, gdzie można obejrzeć narzędzia i sprzęty rolnicze i gospodarstwa domowego, stroje ludowe, wykopaliska, pamiątki historyczne,

- strażacka, gdzie prezentowany jest sprzęt strażacki i pożarnicy, sztandar, odznaczenia i pamiątki po strażakach.

Czynne – po uzgodnieniu telefonicznym

Strona muzeum - http://muzeumwsi.wojaszowka.pl


 

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania – Pustków-Osiedle

Jest to ekspozycja historyczno – dydaktyczna mieszcząca się przy Górze Śmierci. Utworzono je w 2009 roku. Celem powstania Centrum jest realizacja projektów związanych z II wojną światową i Holocaustem. Znajdują się tu wystawy czasowe i stałe, organizowane są warsztaty, spotkania, prelekcje. Wśród stałych wystaw zobaczyć można wystawę historii hitlerowskiego obozu pracy w Pustkowie i poligonu doświadczalnego Waffer-SS, gdzie testowane były pociski V-1 i V-2. Znajdują się tu także pamiątki po więźniach, przedmioty przez nich używane oraz makieta terenu i poligonu. Na terenie muzeum stoi również pomnik, gdzie w 1941 roku stało krematorium obozowe.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.ecpip.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Rekonstrukcja_historyczna_obozu.jpg/800px-Rekonstrukcja_historyczna_obozu.jpg


 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – Przemyśl

Muzeum to założono w 1909 roku. Powstało z inicjatywy miejscowych działaczy społecznych. W muzeum znajdują się zbiory pracy naukowej prof. Rudolfa Weigla. Są to m.in. wyposażenie laboratorium, książki, czasopisma naukowe, referaty, fotografie czy gazety.

Oddziałami tego muzeum są Muzeum Dzwonów i Fajek oraz Muzeum Historii Miasta Przemyśla. W pierwszym muzeum istniejącym od 2001 roku znajduje się ekspozycja fajkarstwa i ludwisarstwa oraz dwa tarasy widokowe.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny, prócz środy

Strona muzeum - http://www.muzeum.przemysl.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Muzeum_Narodowe_Ziemi_Przemyskiej2.jpg/800px-Muzeum_Narodowe_Ziemi_Przemyskiej2.jpg


 

Podziemna Trasa Turystyczna – Przemyśl

Są to połączone piwnice i kanalizacja utworzone w 2015 roku. Znajdują się tam piwnice kupieckie z XV wieku i fragmenty miejskiej kanalizacji. Piwnice te są dwukondygnacyjne i znajdują się pod budynkiem przemyskiego magistratu. Znajduje się tu również XVII-wieczny kolektor, który biegnie pod Rynkiem i ul. Mostową. Trasa ma długość 120 m i sięga nawet 10 m głębokości.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Urz%C4%85d_miejski_w_Przemy%C5%9Blu.jpg/800px-Urz%C4%85d_miejski_w_Przemy%C5%9Blu.jpg


 

Skansen Pastewnik – Przeworsk

Jest to żywy skansen, w którym znajdują się zabytki architektury drewnianej z terenów Ziemi Przeworskiej. Znajdują się tu takie obiekty pochodzące z przełomu XVII i XVIII wieku jak:

- dwór z Krzeszowic,

- Dom Gacki,

- dom i kuźnia rodziny Sowińskich,

- dom rodziny Krzanów,

- dom Maślarza,

- dom rodziny Urbanów,

- dom Leona Trybalskiego,

- chałupa rodziny Kotlińskich,

- chałupa rodziny Surówków.

Strona skansenu - http://www.pastewnik.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Poland%2C_Przeworsk_-_Country_manor_at_open_air_museum.JPG/1024px-Poland%2C_Przeworsk_-_Country_manor_at_open_air_museum.JPG


 

Muzeum Dobranocek – Rzeszów

Muzeum istnieje od 2009 roku. Zawiera eksponaty ze zbioru Wojciecha Jamy. Znajdują się tu lalki z filmów kukiełkowych, przedmioty związane z dobranockami, zabawki, książki, plakaty, opakowania po artykułach spożywczych, kosmetykach, itp. Najcenniejszymi zabytkami są oryginalne lalki z takich filmów jak:

- Miś Colargol,

- Miś Uszatek,

- Plastusiowy pamiętnik,

- Kolorowy świat Pacyka,

- Maurycy i Hawranek.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeumdobranocek.com.pl/p/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Teatr_Maska_i_Muzeum_Dobranocek_w_Rzeszowie_01.jpg/1024px-Teatr_Maska_i_Muzeum_Dobranocek_w_Rzeszowie_01.jpg

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Mleczarstwa – Rzeszów

Muzeum działa od 1986 roku i mieści się w halach produkcyjnych budynku szkolnej mleczarni Zespołu Szkół Spożywczych. Pierwszą wystawę zorganizowano tu już w 1953 roku. Inicjatorem powstania obecnego muzeum był Jan Łabaj – ówczesny dyrektor szkoły. W muzeum znajdują się ekspozycje urządzeń i maszyn mleczarskich (wirówki, pompy, pasteryzatory, maselnice, konwie, ma lewarki, miary, mierniki), historii mleczarstwa na terenie Galicji (dokumenty, podręczniki, broszury, czasopisma), historyczne szkoły i jej patrona Tadeusza Rylskiego. Prócz tego zwiedzający zobaczą samochód Audi z 1939 roku.

Strona muzeum - http://zss.rze.pl/?page_id=19


 

Muzeum Okręgowe – Rzeszów

Jest to regionalne muzeum powstałe w 1935 roku. Znajduje się w nim ponad 240 000 przedmiotów. Mieści się w nim oddział etnograficzny, Muzeum Biograficzne oraz Muzeum Miasta. Muzeum Okręgowe zawiera w sobie takie działy jak: archeologiczny, sztuki, historii, biblioteka, administracja i pracownia konserwacji dzieł sztuki. Najcenniejszym zbiorem jest Galeria rodziny Dąbskich.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków i sobót

Wstęp – płatny, prócz niedziel

Strona muzeum - http://www.muzeum.rzeszow.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/3_Rzesz%C3%B3w%2C_zesp%C3%B3%C5%82_klasztorny_pijar%C3%B3w%2C_1642-1646%2C_1703-1707.JPG/1024px-3_Rzesz%C3%B3w%2C_zesp%C3%B3%C5%82_klasztorny_pijar%C3%B3w%2C_1642-1646%2C_1703-1707.JPG


 

Podziemna Trasa Turystyczna „Rzeszowskie Piwnice” – Rzeszów

Jest to zespół dawnych miejskich piwnic znajdujący się pod staromiejskim Rynkiem. Trasę utworzono w 2001 roku. Składa się ona z 40 połączonych pomieszczeń znajdujących się na trzech piętrach. Mają one głębokość od 0,5 do 10 metrów. Zwiedzający spacerują po Piwnicach Bławatników, Grubej Kochanowicza, Piwnicy Rzeszowskich, Trakcie Lubomirskich, Drodze Kupców, Piwnicy Miodowej o Lochach Tatarskich, które są najwęższym miejscem na całej trasie i mają 70 cm szerokości. Znajduje się tu ekspozycja historyczno-edukacyjna z replikami zbroi rycerskich, broni białej i palnej, dawnej ceramiki i herbami dawnych właścicieli miasta.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona podziemi - http://www.trasa-podziemna.erzeszow.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Underground_tourist_route_in_Rzesz%C3%B3w%2C_entry.jpg/800px-Underground_tourist_route_in_Rzesz%C3%B3w%2C_entry.jpg


 

Muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej – Stara Wieś

Jest to muzeum założone przez jezuitów, gromadzące eksponaty sztuki sakralnej i rzemiosła artystycznego z XVI – XX wieku. Ukazują one duchowość oraz kulturę estetyczną jezuitów. Wśród zbiorów znajdują się obrazy malarstwa olejnego, rzeźby, złotnictwa, rękodzieła artystycznego i kolekcja szat liturgicznych. Najcenniejszymi eksponatami są: kopia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, pamiątki wielkich postaci Kościoła, kolekcja etnograficzna i egzotyczna z misji jezuitów po Afryce i Azji oraz Australii i Oceanii. Zwiedzający mogą również zobaczyć imponującą kolekcję 100 szopek bożonarodzeniowych ze wszystkich kontynentów.

Czynne – codziennie, prócz niedziel po uzgodnieniu telefonicznym

Strona muzeum - http://muzeum.jezuici.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Muzeum_Jezuitow_-_wnetrze.jpg/800px-Muzeum_Jezuitow_-_wnetrze.jpg


 

Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego – Ustrzyki Dolne

Muzeum założono w 1986 roku. Działa ono w ramach Ośrodka Dydaktyczno-Naukowego Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Znajdują się tu eksponaty związane z terenem Bieszczad, z jego flora i fauną, geologią, hydrologią, etnografią, architekturą i ochroną środowiska.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona muzeum - https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=106&limit=1&limitstart=0


 

Muzeum Turystyki Górskiej PTTK „Zielony domek” – Ustrzyki Górne

Muzeum powstało w 1991 roku. W skład jego ekspozycji wchodzi wystawa poświęcona historii turystyki górskiej w Bieszczadach Zachodnich i Karpatach Wschodnich. Muzeum zajmuje dwie izby:

- pierwsza prezentuje historię turystyki górskiej w Bieszczadach Zachodnich po zakończeniu II wojny światowej, pamiątki sakralne po Bojkach, Łemkach i Żydach, narzędzia gospodarskie.

- druga, zwana Wschodnią mieści eksponaty związane z Karpatami Wschodnimi, ukazując rozwój ruchu turystycznego na tych terenach w II RP i działalność wielu organizacji.

Czynne – codziennie w sezonie letnim

Strona muzeum - http://muzeum.ustrzykigorne.pttk.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Ustrzyki_G%C3%B3rne_-_Museum_01.jpg/800px-Ustrzyki_G%C3%B3rne_-_Museum_01.jpgMuzeum Młynarstwa o Wsi – Ustrzyki Dolne

Jest to prywatne muzeum państwa Bałkotów. Funkcjonuje ono od 2010 roku i mieści się w dawnym młynie z 1905 roku. Wcześniej mieściła się tu Fabryka Narzędzi Wiertniczych. Obecnie znajduje się w nim oryginalne wyposażenie do mielenia zboża, narzędzia młynarskie, gniotownik walcowy, łuszczarka, szczotkarka, tryjer. Na podwórku muzeum mieści się ekspozycja dawnych maszyn rolniczych do młócenia zboża i mielenia ziarna.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://muzeummlynarstwa.pl


 

Muzeum Fort XII Werner – Żurawica

Muzeum działa od 2010 roku i mieści się w dawnej Twierdzy Przemyśl. Jest to prywatne muzeum Sławomira Golonki. Znajdują się tu eksponaty związane z historią fortu i I wojny światowej. Są to militaria, mundury, narzędzia wojskowe, meble, fotografie, przedmiotu użytkowe i dokumenty. Znajduje się tu także zrekonstruowana ziemianka z czasów wojny i dioramy potyczek II wojny światowej. Działa tu Galeria Sztuki Regionalnej.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.fortwerner.pl

...