pytanie zadane 21 sierpnia 2016 w Turystyka przez użytkownika

2 odpowiedzi

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych – Łambinowice – Opole

Muzeum działa od 1964 roku. Powstało w celu udokumentowania i badania losów jeńców wojennych w czasie okupacji, zabezpieczenia pozostałości po obozach oraz upamiętnienia osób tam zmarłych. Zgromadzone są tu pamiątki związane z jeńcami wojennymi, których jest ponad 10 000. Są to m.in. rzeczy należące do administracji, służby wartowniczej, pamiątki z obozów, mikrofilmy, fotografie.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – bezpłatny

Strona muzeum - http://www.cmjw.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Lamsdorf_14.jpg/800px-Lamsdorf_14.jpg

Muzeum Regionalne – Głogówek

Powstanie muzeum sięga przełomu XIX i XX wieku. Pierwsze muzeum otworzył baron i kolekcjoner Ernst von Woikowsky-Biedau. Obecne muzeum powstało z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Głogówka i mieści się ono w czterech pomieszczeniach. Znajduje się w nich:

- Baszta – wystawa etnograficzna,

- zamek Dolny – wystawa historyczna,

- Brama – izba pamięci Jana Cybisa i Rafała Urbana.

Czynne – poniedziałek – piątek

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://muzeum.glogowek.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/2011-10_G%C5%82og%C3%B3wek_05.jpg/1024px-2011-10_G%C5%82og%C3%B3wek_05.jpg

Muzeum im. Jana Dzierżona – Kluczbork

Muzeum zajmuje się gromadzeniem, konserwacją, opracowaniem i udostępnianiem dóbr kultury z terenu ziemi kluczborskiej. Działa w zakresie archeologii, historii, etnografii i pszczelarstwa. Prócz tego znajdują się tu również pamiątki patrona muzeum ks. Jana Dzierżona. To on stworzył tu pszczelarstwo upamiętnione na fotografiach w muzeum. Znajduje się tu również pawilon z ulami figuralnymi.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków i sobót

Wstęp – płatny, prócz niedziel

Strona muzeum - http://www.muzeum.kluczbork.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Muzeum_ul._Zamkowa_10_02_wrze%C5%9Bnia_2013.jpg/800px-Muzeum_ul._Zamkowa_10_02_wrze%C5%9Bnia_2013.jpg

JuraPark – Krasiejów

Zwane też Dinoparkiem muzeum paleontologiczne. Jest to park rozrywki połączony z aktywnymi wykopaliskami. Znajdują się tu eksponaty muzealne, spacer po terenie wykopalisk oraz prezentacja replik prehistorycznych zwierząt. Wydobywanie archeologów odbywa się w kopalni Strzelce Opolskie. Badania wykazały, że na tym terenie żyły takie dinozaury jak m.in. aetozaur czy silezaur.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.juraparkkrasiejow.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Krasiej%C3%B3w_museum.jpg/800px-Krasiej%C3%B3w_museum.jpg

Muzeum Ziemi Prudnickiej – Prudnik

Muzeum założono w 1929 roku. Znajdują się tu zbiory archeologiczne, etnograficzne i historyczne województwa opolskiego. Wśród zbiorów archeologicznych znajdują się zabytku kultury łużyckiej. Na wystawie etnograficznej zobaczyć można stroje regionalne, narzędzia, przedmioty użytkowe. Zaś wystawa historyczna prezentuje dokumenty, druki, wyroby rzemieślnicze, broń białą i palną. Najciekawszym zabytkiem jest pergamin księcia Władysława Polczyka z 1384 roku.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeumprudnik.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Muzeum_Ziemi_Prudnickiej.jpg/800px-Muzeum_Ziemi_Prudnickiej.jpg

Muzeum – Nysa

Muzeum założone w 1897 roku mieszczące się w Pałacu Biskupim. Powstało ono z inicjatywy Towarzystwa Sztuki i Starożytności w Nysie. Znajdują się tu zbiory prezentowane na wystawach stałych takie jak:

- archeologiczna „Pradzieje ziemi nyskiej”,

- historyczna w wystawami takimi jak m.in.: „Nyskie rzemiosło artystyczne i pamiątki miejskie” czy „Procesy czarownic na pograniczu nysko-jesenickim”,

- sztuki z malarstwem z okresu od XV do XIX wieku.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny, prócz środy

Strona muzeum - http://www.muzeum.nysa.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Nysa%2C_pa%C5%82ac_biskupi_1.jpg/800px-Nysa%2C_pa%C5%82ac_biskupi_1.jpg

Muzeum Regionalne im. Jana Nikodema Jaronia – Oleśno

Muzeum powstało w 1960 roku i nosi imię poety, dramatopisarza i powstańca śląskiego – Jana Nikodema Jaronia. Znajdują się na nim wystawy: archeologiczna, historyczna oraz Izba Leśno-Łowiecka. Pierwsza z nich prezentuje eksponaty z wykopalisk na ziemi oleskiej, druga ukazuje historię miasta i osób z nim związanych, zaś trzecia to prezentacja trofeów łowieckich i fauny.

Czynne – codziennie, prócz sobót

Wstęp – bezpłatny

Strona muzeum - http://oleskiemuzeum.pl

Park Miniatur – Olszowa

Jest to prywatny park/muzeum, który założyła Aleksandra Materla. Mieści się on w dawnej stadninie koni. Park został otwarty w 2014 roku, a wszystkie budowle wykonane są w skali 1:25. Są to budowle z Polski oraz z Włoch, Portugalii, Francji i Izraela. Wśród nich znajduje się m.in. Bazylia św. Marka – Wenecja, Plac św. Piotra z Bazyliką – Watykan, Sanktuarium – Lipka, Katedra Notre-Dame – Paryż.

Na terenie parku znajduje się również park linowy, bawialnia, restauracja i pokoje noclegowe.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.miniaturyolszowa.pl

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Piosenki Polskiej – Opole

Muzeum działa od 2007 roku. Zajmuje się gromadzeniem, katalogowaniem, konserwowaniem i udostępnianiem zbiorów polskiej piosenki. Znajdują się tu wystawy czasowe i plenerowe, które można oglądać w wyznaczonych terminach. Muzeum prowadzi również działalność edukacyjną Mała Akademia Piosenki oraz działalność kulturalną.

Czynne – poniedziałek – piątek

Strona muzeum - http://muzeumpiosenki.pl/aktualnosci/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Muzeum_Polskiej_Piosenki.jpg/800px-Muzeum_Polskiej_Piosenki.jpg


 

Muzeum Śląska Opolskiego – Opole

Jest to muzeum regionalne gromadzące zbiory z zakresu archeologii (zabytki z epoki kamienia, brązu, żelaza), historii (starodruki, druki śląskie), sztuki (śląska sztuka gotycka, rzemiosło artystyczne), etnografii (kultura materialna, duchowa i społeczna) i przyrody (okazy flory, kolekcja owadów krajowych i zagranicznych). Otwarto je w 1900 roku. Wśród ekspozycji stałych znajdują się takie jak:

- W kręgu farmacji,

- Malarstwo polskie XIX i XX wieku,

- Kamienica czynszowa,

- Jan Cybis – malarstwo, rysunek,

- Pradzieje Opolszczyzny.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://muzeum.opole.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Opole_-_Kolegium_jezuickie_01.jpg/1024px-Opole_-_Kolegium_jezuickie_01.jpg

Muzeum Wsi Opolskiej – Opole

Jest to skansen utworzony w 1961 roku. Znajdują się tu obiekty architektury wiejskiej. Przedstawione są w nich warunki codziennego życia ludności w okresie XVIII i XIX wieku. Są to budynki mieszkalne, stodoły, spichlerze, młyny, wiatraki, kuźnia, karczma, kościół i szkoła. Na terenach parkowych mieści się:

- kościół z Gręboszowa,

- młyn wodny,

- wiatraki z Dobrzenia,

- chałupa ze Sternalic,

- kuźnia z Ziemiełowic,

- chałupa z Dąbrówki Dolnej.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeumwsiopolskiej.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Muzeum_Wsi_Opolskiej_-_chata_01.jpg/800px-Muzeum_Wsi_Opolskiej_-_chata_01.jpg

Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi – Ozimek

Muzeum istnieje od 2012 roku i mieści się w budynku Huty Małapanew. Znajdują się tu eksponaty związane z hutnictwem, takie jak: galeria portretów dyrektorów huty, wyroby żeliwne również o charakterze użytkowym, modele mostów, militaria, medale i wyróżnienia dla huty, makiety pokazujące rozwój Ozimka, dokumenty.

Czynne – w weekendy po uzgodnieniu telefonicznym

Strona muzeum - http://muzeum-hutnictwa.pl

Muzeum Gazownictwa – Paczków

Muzeum działa od 1991 roku i mieści się w byłej gazowni. Jest to jedyny taki obiekt, gdzie w pełni zachowały się urządzenia do produkcji gazu miejskiego. Znajduje się tu ponad 3 000 eksponatów, gazowe urządzenia gospodarstwa domowego i przemysłowego. Są tu również lampy gazowe, piecyki, kuchenki, lokówki, żelazka i lodówka gazowa. Jest również 600 sztuk gazomierzy domowych.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Zbiornik_muzeum_gazownictwa_w_paczkowie.JPG/800px-Zbiornik_muzeum_gazownictwa_w_paczkowie.JPG

Muzeum – Praszka

Muzeum działa od 1980 roku. Znajdują się tu ekspozycje biograficzne dotyczące prof. Konrada Jażdżewskiego, przyrodnicze, mineralogiczne, archeologiczne i historyczne, etnograficzne związane z kulturą ludową okolicy, a także zabytkowa apteka wraz z wyposażeniem z XIX wieku i początków XX wieku. Na terenie wokół muzeum stoi również zabytkowy parowóz wąskotorowy Px48.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeum.praszka.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Wielu%C5%84ska_Kolej_Dojazdowa_-_Praszka.jpg/1024px-Wielu%C5%84ska_Kolej_Dojazdowa_-_Praszka.jpg

...