pytanie zadane 21 sierpnia 2016 w Turystyka przez użytkownika

7 odpowiedzi

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Regionalne – Bełchatów

Muzeum mieści się w XVIII-wiecznym Dworze Olszewskich i założono je w 1994 roku. Inicjatorem był Społeczny Komitet Założycielski Muzeum Regionalnego. Zwiedzający mogą obejrzeć stałą wystawę „Wnętrza dworskie z przełomu XIX i XX wieku”. Składa się ona z pomieszczeń dworskich, Sali Koncertowej, Salonu Owalnego i Pokoju Kominkowego. Prócz tej wystawy zobaczyć również można „Salonik Tradycji Niepodległościowych”, bibliotekę i archiwum. 

Czynne – wtorek, środa, czwartek, piątek, niedziela

Wstęp – płatny, prócz niedziel

Strona muzeum - http://www.muzeum-belchatow.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Dworek_Olszewskich_%28strona_zachodnia%29.JPG/240px-Dworek_Olszewskich_%28strona_zachodnia%29.JPG


 

Muzeum Regionalne – Brzeziny

Działa od 1972 roku i powstało z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brzezińskiej. Muzeum mieści się w neogotyckim pałacyku Buynów pochodzącym z 1903 roku. Warto dodać, że tu właśnie urodził się Zbigniew Zamachowski. W muzeum mieszczą się następujące wystawy stałe:

- Archeologiczna, prezentująca eksponaty z wykopalisk i historyczne pamiątki,

- Miasto krawców, prezentująca rzemiosło krawieckie, kolekcję żelazek i maszyn do szycia Singer,

- Salonik mieszczański, przedstawiający wnętrza z przełomu XIX i XX wieku,

- Izba ludowa z początku XX wieku, gdzie znajdują się eksponaty kultury ludowej Ziemi Brzezińskiej. 

Czynne – codziennie, prócz sobót

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://muzeumbrzeziny.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Brzeziny-Muzeum_Regionalne.JPG/800px-Brzeziny-Muzeum_Regionalne.JPG


 

Muzeum Regionalne – Działoszyn

Muzeum działa od 2007 roku i mieści się w budynku dawnego Pałacu Męcińskich, który pochodzi z XVII wieku. Obecnie prócz muzeum mieści się tam również Powiatowy Ośrodek Kultury. Obejrzeć tam można wnętrze chaty chłopskiej z przełomu XIX i XX wieku, wraz z dawnymi meblami, przedmiotami, sprzętami rolniczymi i ozdobami. 

Czynne – codziennie, prócz niedziel

Wstęp – płatny

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Dzia%C5%82oszyn_pa%C5%82ac_M%C4%99ci%C5%84skich_powiatowy_o%C5%9Brodek_kultury_02.05.2011_p2.jpg/1024px-Dzia%C5%82oszyn_pa%C5%82ac_M%C4%99ci%C5%84skich_powiatowy_o%C5%9Brodek_kultury_02.05.2011_p2.jpg


 

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego – Krośniewice

Jest to muzeum powstałe w oparciu o zbiory prywatne Jerzego Dunin-Borkowskiego. Był on kolekcjonerem sztuki, muzeologiem, farmaceutą. Z początku zaczął on kolekcjonować eksponaty, zbiory sztuki w prywatnych pomieszczeniach, które nazwał Muzeum nad Apteką. Łącznie zebrał ich ponad 15 000 przedmiotów. W 1978 roku wszystko przekazał narodowi i został dożywotnim kustoszem muzeum swojego imienia. Do stałych ekspozycji w muzeum należą:

- gabinet kolekcjonera

- sala gen. Władysława Sikorskiego

- sala portretowa

- salonik Biedermeierowski

- kolekcjonerskie pasje Jerzego Dunin-Borkowskiego.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeumkrosniewice.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Muzeum_im_jerzego_dunin_borkowskiego_w_krosniewicach.jpg/1024px-Muzeum_im_jerzego_dunin_borkowskiego_w_krosniewicach.jpg


 

Muzeum Regionalne – Kutno

Muzeum mieści się Ratuszu w Kutnie od 1981 roku. Prezentowane są tam obecnie dwie wystawy stałe:

- Miasto w czasie i przestrzeni, gdzie zobaczyć można historię ukazującą walory Kutna i okolicy. Na tą wystawę składają się ekspozycje: archeologiczna, przyrodnicza, etnograficzna, religijna, biograficzna dotycząca gen. Józefa Hallera i historyczna.

- Rzeźba po kutnowsku, gdzie obejrzeć można rzeźby ludowe współczesnych twórców z okolic Kutna. 

Czynne – codziennie, prócz sobót

Wstęp – bezpłatny

Strona muzeum - http://www.muzeumkutno.com

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Kutno%2C_Ratusz%2C_mur.%2C_1_po%C5%82._XIX_%28bakel2006%29.jpg/240px-Kutno%2C_Ratusz%2C_mur.%2C_1_po%C5%82._XIX_%28bakel2006%29.jpgMuzeum Czynu Zbrojnego – lipce Reymontowskie

Muzeum działa w ramach Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji od 1988 roku. Znajdują się tu prywatne zbiory militariów. Można je oglądać w trzech salach. Są tu pamiątki po walkach zbrojnych od powstania styczniowego do czasów II wojny światowej, eksponaty Ludowego Wojska Polskiego, umundurowanie, uzbrojenie, wyposażenie wojskowe, zdjęcia i dokumenty oraz pamiątki po jednostkach wojskowych. Prócz wystaw we wnętrzu budynku można również oglądać ekspozycje na zewnątrz. Znajdują się tam czołgi, armaty oraz artyleria. 

Czynne – po uzgodnieniu telefonicznym

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Muzeum_Lipce.jpg


 

Muzeum Regionalne im. Władysława St. Reymonta – Lipce Reymontowskie

Muzeum powstało w 1982 roku i mieści się w pomieszczeniach manufaktury włókienniczej rodziny Winklów z lat 80. I 90. XIX wieku. Znajdują się tu zbiory etnograficzne, biograficzne i historii techniki. Zwiedzający mogą obejrzec następujące wystawy:

- Tradycje lipieckie

- Dawne narzędzie rolnicze

- Chłopi Reymonta w glinianej rzeźbie

- Z dziejów manufaktury Winklów w Lipcach 1889 – 1974

- Listy z podróży

- ekspozycja współczesnej sztuki ludowej. 

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Zabudowania_dawnej_manufaktury_w%C5%82%C3%B3kienniczej_rodziny_Winkl%C3%B3w%2C_obecnie_siedziba_Muzeum_Regionalnego_-_Lipce_Reymontowskie_-_001074c.jpg/1024px-Zabudowania_dawnej_manufaktury_w%C5%82%C3%B3kienniczej_rodziny_Winkl%C3%B3w%2C_obecnie_siedziba_Muzeum_Regionalnego_-_Lipce_Reymontowskie_-_001074c.jpg

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich – Sromowo

Muzeum założył Pan Julian Brzozowski – ludowy rzeźbiarz w 1972 roku. Pierwsze figury zaczęły powstawać już w latach 50. XX wieku, ale przechowywano je w pokojach mieszkalnych oraz w garażu. Obecne muzeum składa się z 4 pawilonów, w których znajdują się drewniane rzeźby w ilości ponad 400 sztuk. Rzeźby podzielono na tematy np. Boże Narodzenie czy Wesel Łowickie. Większość figur jest ruchoma. Prócz tego obejrzeć można oryginalne stroje ludowe, skrzynie łowickie, wycinanki czy obrazy. Zwiedzający zobaczą także 35 pojazdów konnych pochodzących z okolic Łowicza, a wśród nich sanie, bryczki, wolanty, wozy chłopskie oraz uprzęże. 

Czynne – codziennie

Strona muzeum - http://www.muzeumludowe.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Srom%C3%B3w_Muzeum_Brzozowskich_2012_MZW_4736.JPG/1024px-Srom%C3%B3w_Muzeum_Brzozowskich_2012_MZW_4736.JPG

Muzeum Historii Łasku – Łask

Muzeum mieści się w pomieszczeniach piwnicznych Biblioteki Publicznej i działa od 1997 roku. Muzeum utworzyli miejscowi bibliotekarze i mieszkańcy miasta. Znajdują się tu eksponaty związane z historią miasta i okolicy od pradziejów do lat wojennych. Prócz tego część ekspozycji dotyczy rodu Łaskich, głównie Jana Łaskiego Młodszego, dokumenty historyczne, kroniki, numizmaty, sztandary, pamiątki i pocztówki. Drugą wystawa jest wystawa etnograficzna wraz z ekspozycją poświęconą 10 Pułkowi Lotnictwa Myśliwskiego.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Strona muzeum - http://biblioteka.lask.pl/index.php?gdb=muzeum

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/%C5%81ask%2C_11_Listopada_7%2C_dom_XIX_w._-DSCF0118a.jpg/240px-%C5%81ask%2C_11_Listopada_7%2C_dom_XIX_w._-DSCF0118a.jpgMuzeum – Łowicz

Muzeum to prezentuje historię Ziemi Łowickiej i kulturę Księżaków. Pierwsze muzeum udostępnił tu Władysław Tarczyński w 1905 roku. Wystawa obejmowała kolekcję, którą sam zebrał i nosiła nazwę „Zbiory Starożytności”. Niestety II wojna światowa przyniosła straty w eksponatach, zaś po wojnie reszta zbiorów została przeniesiona do Muzeum Narodowego w Warszawie. W obecnym muzeum w Łowiczu znajduje się kilkanaście tysięcy obiektów. Większość stanowią eksponaty etnograficzne, które prezentują aspekty kultury ludowej mieszkańców miasta. Są to: modele i zdjęcia architektury, narzędzia rolnicze, wyroby rzemieślnicze, pasiaste stroje ludowe czy elementy dekoracyjne.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeumlowicz.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Muzeum_w_%C5%81owiczu.JPG/800px-Muzeum_w_%C5%81owiczu.JPG


 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne – Łódź

Jest to największe muzeum w tym mieście. Muzeum powołano do życia w 1918 roku i gromadzono w nim kolekcje związane z kulturą. Wielokrotnie zmieniało miejsce swojej siedziby. Obecne muzeum działa od 1956 roku i posiada w swoich zbiorach 260 354 pozycje katalogowe. Znajdują się w nim następujące działy:

- etnograficzny,

- numizmatyczny,

- archeologiczny,

- widowisk lalkowych,

- naukowo-oświatowy,

-konserwacji nad zabytkami,

- biblioteka.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny, prócz wtorków

Strona muzeum - http://www.maie.lodz.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Plac_Wolnosci_8.jpg/800px-Plac_Wolnosci_8.jpg


 

Muzeum Fabryki – Łódź

Muzeum znajduje się na terenie łódzkiej Manufaktury. Mieści się w nim prezentacja historii kompleksu fabryczno-mieszkalnego Izraela Poznańskiego – żydowskiego przedsiębiorcy. Niegdyś na terenie obecnej Manufaktury prowadził on swoją działalność: posiadał budynki przemysłowe, domy dla robotników, szpital, kościół i pałac. W muzeum zobaczyć można historię zakładów włókienniczych, poznać rozwój zakładu oraz codzienna pracę robotników. Zwiedzający poznają działanie krosien oraz drogę od bawełny do tkaniny.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeumfabryki.com.pl

muzeum fabryki

muzeum fabryki w Łodzi

Muzeum Farmacji im. prof. Jana Muszyńskiego – Łódź

W roku 1840 wybudowano kamienicę, w której na parterze znajdowała się apteka. Była to pierwsza apteka w Łodzi. Prócz apteki obecnie (od 2008 roku) działa również muzeum farmacji. Znajdują się w nim zabytkowe eksponaty, ale również meble, oryginalne receptury i metodyka w produkcji leków. Łącznie jest tu ponad 3 000 eksponatów. Do najstarszych z nich należą m.in.: puszki, menzury i XIX-wieczne moździerze żeliwne.

Czynne – wtorki i czwartki

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeumfarmacji.eu

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Kamienica_w_%C5%81odzi%2C_przy_pl._Wolno%C5%9Bci_2_%281%29.jpg/800px-Kamienica_w_%C5%81odzi%2C_przy_pl._Wolno%C5%9Bci_2_%281%29.jpg


 

Muzeum Geologiczne im. Jana Ziomka – Łódź

Muzeum działa w ramach Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Działa od 2000 roku, a jego patronem jest geolog i kierownik placówki – Jan Ziomek. Znajdują się tu ekspozycje wystaw stałych:

- Świat minerałów,

- Kamień budowlany i ozdobny w architekturze,

- Przyroda Łodzi i Regionu Łódzkiego,

- Kryształy w przyrodzie i technice.

Czynne – poniedziałek – piątek

Wstęp – płatny, prócz czwartków

Strona muzeum - http://www.muzeum.geo.uni.lodz.pl

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Kanału „Dętka” – Łódź

Jest to część Muzeum Miasta Łodzi, która znajduje się w łódzkich kanałach na placu Wolności. Muzeum było dawnym zbiornikiem na wodę, który został wybudowany w 1926 roku. Woda ta służyła do okresowego oczyszczania kanałów w centrum miasta. Mogło tam się zmieścić 300 m3 wody. Całość ma 142 metry długości, 187 centymetrów wysokości i 1,5 metra szerokości. Muzeum Kanału otwarto w 2008 roku. Znajduje się tu wystawa przedmiotów, dokumentów i zdjęć z budowy kanalizacji.

Czynne – czwartek – niedziela (w sezonie)

Wstęp – płatny

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Muzeum_Kana%C5%82u_D%C4%99tka_-_wej%C5%9Bcie.JPG/800px-Muzeum_Kana%C5%82u_D%C4%99tka_-_wej%C5%9Bcie.JPG

Muzeum Kinematografii – Łódź

Muzeum jako samodzielna jednostka działa od 1986 roku. Obecnie mieści się ono w pałacu Karola Scheiblera. Znajdują się w nim filmy, plakaty, elementy scenografii oraz urządzenia techniczne. Taśm z filmami jest tu około 1 000. Ciekawą ekspozycję w muzeum stanowi oryginalny i działający fotoplastykon. W tym muzeum powstawały scenografie do takich filmów jak m.in.: Ogniem i mieczem, Stara Baśn, Quo vadis, Pan Tadeusz. Są tu również ekspozycje poswięcone Krzysztofowi Kieślowskiemu, Poli Negri, Romanowi Polańskiemu, Jerzemu Kawalerowiczowi czy Agnieszce Holland. Zwiedzający mogą również obejrzeć filmy niszowe, przedwojenne, dokumentalne, animacje w kinie Kinematograf znajdującym się prze muzeum. Muzeum współpracuje również przy festiwalach: Muzyki Filmowej, Mediów w Łodzi czy Lochy Manhattanu.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny, prócz wtorków

Strona muzeum - http://www.kinomuzeum.pl

muzeum konematografii

muzeum kinematografi w łodziMuzeum Komunikacji Miejskiej MPK – Łódź

Jest to muzeum o tematyce tramwajowo-autobusowej działające od 2006 roku. Powstało z inicjatywy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Znajdują się tu takie eksponaty jak: fotografie, bilety, tablice informacyjne, wyposażenie tramwajów oraz zabytkowy tabor tramwajowy i autobusowy.

Czynne – poniedziałek – czwartek

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeum.mpk.lodz.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Muzeum_Komunikacji_Miejskiej_Lodz.jpg/1024px-Muzeum_Komunikacji_Miejskiej_Lodz.jpg


 

Muzeum Książki Artystycznej - Łódź

Muzeum działa od 1993 roku i powstało z inicjatywy fundacji Correspondance des Arts. Mieści się ono w willi Henryka Grohmana – łódzkiego fabrykanta. Muzeum wspiera działalność związaną z książką artystyczną i z ideą korespondencji sztuki. Celem muzeum jest inspiracja i kreacja książki poprzez gromadzenie kolekcji książek artystycznych, a także kolekcji urządzeń technicznych w zakresie drukarstwa, papiernictwa i introligatorstwa. Na muzealnych wystawach można obejrzeć maszyny i urządzenia m.in.: czcionki drewniane i metalowe, urządzenia do czerpania papieru, zespół matryc i urządzeń produkcyjnych z Warszawskiej Odlewni Czcionek.

Czynne – po uzgodnieniu telefonicznym

Wstęp – ustalenie indywidualne

Strona muzeum - http://book.art.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Muzeum_Ksi%C4%85%C5%BCki_Artystycznej.jpg


 

Muzeum Miasta Łodzi – Łódź

Muzeum mieści się w jednym z największych budynków miasta, pałacu łódzkiego fabrykanta – Izraela Poznańskiego. Można tu obejrzeć ekspozycje muzealne przedstawiające życie znaczących dla miasta osób, a także dzieła sztuki i przedmioty użytkowe. Prócz tego znajdują się tu wystawy przedstawiające historię i kulturę Łodzi oraz jej mieszkańców związanych z muzyką, literaturą, teatrem i plastyką.

W skład muzeum wchodzą jego 3 oddziały:

- Oddział Sportu i Turystyki,

- Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych,

- Muzeum Kanału „Dętka”.

Wystawami stałymi w Muzeum Miasta Łodzi są: „Z dziejów Łodzi – historia, kultura, codzienność”, „Panteon Wielkich Łodzian”, „Galeria Muzyki im. Artura Rubinsteina”, „Malarstwo artystów żydowskich”, „W kręgu sztuki łódzkiej” oraz „Galeria Mistrzów Polskich”.

Czynne – codziennie, prócz piątku

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeum-lodz.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/%C5%81%C3%B3d%C5%BA_-_Pa%C5%82ac_Izraela_Pozna%C5%84skiego.jpg/1024px-%C5%81%C3%B3d%C5%BA_-_Pa%C5%82ac_Izraela_Pozna%C5%84skiego.jpg


 

Mauzoleum i muzeum na Radogoszczu – Łódź

Jest to zespół memoriałowy znajdujący się w miejscu dawnego „Rozszerzonego Więzienia Policyjnego” z 1940 roku. Działało ono w fabryce włókienniczej Samuela Abbego. On wraz ze 1500 więźniami został spalony w 1945 roku. Zaraz po II wojnie światowej miejsce to uznano za Miejsce Pamięci Narodowej. Mauzoleum otwarto w 1961 roku. Tworzyła ją 30-metrowa iglica oraz sarkofag, a także fragment dziedzińca więziennego. Muzeum natomiast powstało w 1976 roku. Mieści się tu Dział Okupacji 1939 – 1945 MTN-Łódź. Znajdują się tu również dwie wystawy stałe:

-Radogoszcz 1939 – 1945,

- Łódź i Ziemia Łódzka w latach wojny i okupacji 1939 – 1945.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Strona muzeum - http://www.muzeumtradycji.pl/1-historia/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Radogoszcz_mauzoleum.jpg/800px-Radogoszcz_mauzoleum.jpg


 

Muzeum Tradycji Niepodległosciowych – Łódź

Dawne Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego. Muzeum działa od 1959 roku i gromadzi pamiątki związane z dziejami polskimi i regionalnymi ruchu robotniczego. Inicjatorami jego założenie byli weterani łódzkiego ruchu robotniczego oraz pracownicy Referatu Historii Partii komitetu Łódzkiego PZPR. Mieści się ono w budynku dawnego więzienia carskiego. Początkowo było to więzienie koedukacyjne, a w czasie wojny wyłącznie kobiece. Potem mieściła się tu Wojewódzka Szkoła Milicji Obywatelskiej.

Znajdują się dwie wystawy stałe:

- Drogi do Niepodległej 1791 – 1921,

- Więzienie przy Długiej w Łodzi 1885 – 1953.

Czynne – codziennie, prócz piątku

Strona muzeum - http://www.muzeumtradycji.pl/historia/

muzeum tradycji niepodleglosciowych

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej – Łódź

Muzeum powstało w 1983 roku i początkowo funkcjonowało jako Pedagogiczna Bibliotek Wojewódzka – Wydział Zbiorów Specjalnych. Znajdują się tu dokumenty oraz przedmioty związane z historią szkolnictwa w Łodzi i okolicy. Dotyczą one nie tylko szkół, ale również innych placówek oświatowych. W muzeum mieszczą się również pamiątki po zasłużonych nauczycielach, takich jak m.in.: Zygmunt Lorentz, Alicja Napiórkowska, Zygmunt Hajkowski, Teofil Katar, Jan Marczyński, Kazimiera Marczyńska czy Bolesław Wocalewski. Prócz tego znajdują się tu 104 sztandary szkolne, wśród których najstarszy pochodzi z 1916 roku. Warto zobaczyć również stare globusy astronomiczne, lunety, maszynę parową, telefon Bella, ławki, kałamarze, albumy, świadectwa, tarcze, fotografie itp.

Czynne – poniedziałek – piątek

Strona muzeum - http://www.pbw.lodz.pl/index2.htm


 

Muzeum Papieru i Druku – Łódź

Mieści się ono w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej i działa od 2005 roku. Inicjatorami powstania muzeum jest Fundacja Ocalić od Zapomnienia. Znajdują się tu eksponaty dotyczące historii papiernictwa, drukarstwa i introligatorstwa. Są to m.in. : gilotyny do papieru, wanna do produkcji papieru czerpanego, czcionki metalowe i drewniane, oprawy książkowe, ekslibrisy oraz drzeworyty.

Czynne – codziennie

Strona muzeum - http://papiernictwohistoryczne.pl/muzeum/

muzeum papieru i druku

Radegast – Łódź

Jest to stacja Marysin na trasie Łódź Widzew – Zgierz. Miejsce to w czasie II wojny światowej służyło jako Umschlagplatz. Jest to oddział Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Pierwotnie stacja Radegast miała być miejscem, gdzie transportem kolejowym zaopatrywano żywność i surowce do getta, ale już w 1941 roku dowożono tu przesiedleńców do łódzkiego getta. Łódzkie getto zlikwidowano jako ostatnie w Polsce. Miało to miejsce w sierpniu 1944 roku, kiedy to wywieziono do obozu zagłady 145 000 Żydów.

Miejsce to przekształcił w zespół memoriałowy Jerzy Kropiwnicki w 2004 roku – ówczesny prezydent miasta. Do dziś zachował się oryginalny budynek przystanku oraz dwa torowiska.

Czynne – codziennie, prócz piątków

Strona stacji - http://www.muzeumtradycji.pl/3-historia/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Pomnik_Radegast2.jpg/800px-Pomnik_Radegast2.jpg


 

Se-ma-for Produkcja Filmowa i Muzeum Animacji Se-ma-for – Łódź

Jest to muzeum, a zarazem wytwórnia filmowa, która powstała w 1999 roku. Wytwórnia zajmuje się produkcją filmów animowanych lalkowych i rysunkowych, nie tylko dla dzieci, również dla dorosłych. Przez ponad 60 lat działalności studia, powstało tu około 1400 filmów, z czego 800 to filmy lalkowe. Niektóre z nich, jak Tango czy Piotruś i wilk zdobyły Oscara. Z łódzkim Se-ma-forem współpracowali różni znani reżyserzy, animatorzy, kompozytorzy, scenarzyści i scenografowie.

Jeśli chodzi o samo muzeum to wcześniej nazywało się ono Muzeum Bajki. Teraz, jak i wcześniej, muzeum gromadzi lalki, dekoracje filmowe oraz sprzęt zdjęciowy.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.se-ma-for.com

Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej

Muzeum działa od 2008 roku. Na jego terenie znajduje się modrzewiowy kościół liczący sobie 200 lat, letniskowa willa oraz 5 domów rzemieślników, które liczą sobie około 100 lat. W ich wnętrzu zobaczymy jak dawniej mieszkali robotnicy oraz rzemieślnicy tacy jak: tkacze, szklarze i garbarze. Na fasadzie kościoła znajduje się nakręcany przez zegarmistrza zegar. Znajduje się tu również drewniana poczekalnia z Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych. Zwiedzający mogą również zobaczyć pomnik Trzy Misie, należący do projektu Łódź Bajkowa.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona skansenu - http://www.muzeumwlokiennictwa.pl/o-skansenie

Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej

Skansen Architektury Drewnianej w łodzi


 

Muzeum Sztuki – Łódź

Muzeum powstało w 1930 roku. Jego celem jest badanie i prezentowanie sztuki awangardowej, a także progresywnych zjawisk artystycznych. W skład muzeum wchodzą jeszcze 3 inne oddziały:

- ms1 – pałac Maurycego Poznańskiego. Znajdują się tu prace współczesnych artystów umiejscowione na Sali Neoplastycznej. Kompozycja Otwarta.

- ms2 – tkalnia zakładów Izraela Poznańskiego. Znajdują się tu wystawy czasowe o tematyce awangardowego dziedzictwa. Prócz tego znajdują się: warsztaty, sala multimedialna, kawiarnia i księgarnia artystyczna.

- Muzeum Pałac Herbsta – Willa Herbsta. Można tu obejrzeć kolekcję dawnej sztuki, wnętrza pałacowe, a także ekspozycję przedstawiającą losy rodziny Herbstów.

W głównym budynku Muzeum Sztuki natomiast znajduje się kolekcja sztuki XX i XXI wieku, sztuki dawnej, gdzie znajdują się rzeźby, obrazy, rysunki, fotografie, wideo oraz obiekty przestrzenne.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://msl.org.pl/pl/home.html

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/PL_Wikiwarsztaty_fotograficzne_%C5%81%C3%B3d%C5%BA_067.jpg/450px-PL_Wikiwarsztaty_fotograficzne_%C5%81%C3%B3d%C5%BA_067.jpg

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Uniwersytetu Medycznego – Łódź

Muzeum działa od 1972 roku, ale wcześniej nosiło inne nazwy. Znajduje się tu wszystko co jest poświęcone historii medycyny, Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia i polskiego szkolnictwa wojskowo – medycznego. Jest to jedyne w Polsce muzeum gromadzące zbiory dotyczące historii wojskowej służby zdrowia. Eksponaty znajdujące się w muzeum pochodzą z najdawniejszych czasów. Są tu starodruki, dokumenty, podręczniki chirurgii polowej, obrazy, stare narzędzia i sprzęt lekarski, pamiątki, mundury.

Czynne – soboty

Wstęp – wolny

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Gmach_MuzeUM_Polskiej_Wojskowej_S%C5%82u%C5%BCby_Zdrowia_w_%C5%81odzi%2C_Polska.jpg


 

Centralne Muzeum Włókiennictwa – Łódź

Mieści się ono w Białej Fabryce Geyera i działa od 1960 roku. Wszystkie zbiory dotyczące włókiennictwa są gromadzone, opracowywane naukowo, konserwowane i udostępniane przez specjalistyczne działy muzeum. Znajdują się tu takie wystawy stałe jak:

- Dawne zakłady Ludwika Geyera 1828 – 2002,

- Narzędzia i maszyny włókiennicze,

- Rekonstrukcja tkalni z przełomu XIX i XX wieku,

- Z modą przez XX wiek.

Muzeum jest organizatorem Międzynarodowego Triennale Tkaniny, czyli najstarszej i największej międzynarodowej wystawy promującej współczesną tkaninę artystyczną.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeumwlokiennictwa.pl

muzeum włokiennictwa

muzeum włókiennictwa w łodziMuzeum im. Leokadii Marciniak – Gałkowo Duże

W muzeum tym, otwartym w 2003 roku, znajdują się przedmioty etnograficzne, historyczne, archiwalne, regionalne, narzędzia rolnicze i militaria. Inicjatorem jego powstania byli: dr inż. Andrzej Łuczak, mgr inż. Małgorzata Pakuła oraz Tadeusz Stawiak. Wśród ekspozycji muzealnych znajdują się dokumenty życia społecznego, narzędzia i maszyny rolnicze, przedmioty użytku codziennego, fotografie, mapy, militaria z czasów I i II wojny światowej oraz ilustracje.

Na patronkę muzeum wybrano Leokadię Marciniak, która była nauczycielką, kierowniczką Gminnej Biblioteki Publicznej oraz opiekunką zespołu pieśni i tańca.

Czynne – środy

Wstęp – bezpłatny

Strona muzeum - http://www.galkowek.pl/kultura/muzeum/


 

Muzeum – Ośrodek Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich – Zelów

Muzeum mieści się w zakrystii oraz na poddaszu kościoła ewangelicko-reformowalnego. Znajdują się tu zbiory kultury duchowej i materialnej, a także dokumentacja historii dziejów Braci Czeskich, czyli ruchu społeczno-religijnego, który wyłonił się z husytyzmu. Muzeum organizuje wystawy okresowe oraz stałe, a także publikuje badania nad interesującymi tematami. Prócz tego organizowane tu są lekcje muzealne.

Najcenniejszym miejscem w tym muzeum jest archiwum Parafii, które przetrwało II wojnę światową i jest jedynym takim na ziemiach Polskich. Składa się z 239 jednostek, w których skład wchodzi m.in. 71 ksiąg metrykalnych. Spośród wystaw stałych warto zobaczyć takie jak:

- Bracia czescy,

- Sala lekcyjna z czasów Jana Amosa Komeńskiego,

- Portrety Kompozytorów Polskich,

- Śmierć w obrządku ewangelickim.

Czynne – po uzgodnień telefonicznym

Wstęp – bezpłatny

Strona muzeum - http://www.zelandia.pl//index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=28&Itemid=64


 

Muzeum Regionalne – Opoczno

Muzeum działa od 1976 roku i mieści się w opoczniańskim Zamku Kazimierzowskim. Znajdują się tu takie wystawy stałe jak:

- Z dziejów Ziemi Opoczyńskiej (historia regionu od średniowiecza do XX wieku),

- Opoczno w czasie II wojny światowej (walka w trakcie kampanii wrześniowej 1939),

- Rzeźba ludowa regionu opoczyńskiego (prace twórców),

- Rekonstrukcja wnętrza chałupy opoczyńskiej (wnętrza pomieszczeń mieszkalnych oraz ich wyposażenia),

- Opoczyński strój ludowy.

Czynne – codziennie, prócz niedziel

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeumopoczno.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Zamek_w_Opocznie_2013.jpg/800px-Zamek_w_Opocznie_2013.jpg


 

Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej – Przedbórz

Muzeum działa od 1898 roku i mieści się w budynku XVIII-wiecznej karczmy. Znajdują się tu wystawy prezentujące eksponaty związane tematycznie z kulturą ludową Przedborza i okolicy. Eksponowane są np. podwórza wiejskie, kuźnia, warsztat bednarza, izba ludowa czy młyn wodny. Prócz tego oglądając wystawy można bliżej poznać takie rzemiosła jak: rymarstwo, szewstwo, plecionkarstwo, ciesielstwo, garncarstwo czy siciarstwo. W muzeum znajduje się ponad 200 obrazów sakralnych i ekspozycja historyczna.

Czynne – wtorek – piątek oraz niedziela

Strona muzeum - http://www.przedborz.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=104

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Przedb%C3%B3rz%2C_karczma%2C_obecnie_muzeum.JPG/1024px-Przedb%C3%B3rz%2C_karczma%2C_obecnie_muzeum.JPG

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego – Radomsko

Muzeum zaczęło swoją działalność w 1970 roku i mieści się w budynku ratusza. Imię Stanisława Sankowskiego – historyka i badacza okolicznych ziem, nosi od 2008 roku. Znajduje się tu galeria malarstwa współczesnych twórców, wystawa historyczna miasta i ziem przyległych oraz wystawa etnograficzna. Prócz tego można tu również oglądać przedmioty pochodzące z dawnego Aresztu Miejskiego i Zagrody Tatarskiej.

Czynne – codziennie, prócz sobót

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://muzeum.radomsko.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Ratusz%2C_mur.%2C_1856.jpg/1024px-Ratusz%2C_mur.%2C_1856.jpg


 

Otwarte Muzeum Żydowskie – Radomsko

Muzeum rozpoczęło działalność w 2014 roku. Inicjatorką jego powstania była Rachel Lea Kesselman – prezes fundacji Yidelle Memory, która działa we Francji. W skład muzeum wchodzi 50 kamiennych płyt pamiątkowych. Płyty te upamiętniają ważne wydarzenia związane ze społecznością żydowską oraz żydowskie obiekty religijne i świeckie, takie jak: domy, szkoły, zakłady czy synagogi). Prócz tego znajdują się tu również kostki brukowe ułożone na granicy dawnego getta radomszczańskiego.

Czynne – codziennie

Wstęp – bezpłatny

Strona muzeum - http://www.sztetl.org.pl/pl/cms/aktualnosci/4156,radomsko-otwarte-muzeum-zydowskie/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/RadomskoOtwarteMuzZyd1.12.JPG


 

Muzeum Ziemi Rawskiej – Rawa Mazowiecka

Muzeum to działa od 1966 roku, a inicjatorem jego powstania było Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Rawskiej. Znajdują się tu dwie wystawy stałe:

- Tradycyjna izba chłopska regionu rawskiego (wnętrze chaty chłopskiej z XIX i XX wieku),

- Salonik babuni z przełomu XIX i XX wieku (wnętrza mieszczańskie).

W sąsiadującej baszcie zamku można obejrzeć ekspozycję Sali Rycerskiej, zamki obronne na Mazowszu Zachodnim, zamek Książąt Mazowieckich w Rawie.

Czynne – codziennie, prócz niedziel

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Rawa_Mazowiecka_zamek%28pischmak%29.JPG/150px-Rawa_Mazowiecka_zamek%28pischmak%29.JPG

 

Muzeum Lasu i Drewna – Rogów

Muzeum mieści się w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym i działa od lat 50. XX wieku. Inicjatorem jego powstania był prof. Franciszek Krzysik. Znajdują się tu wystawy poświęcone faunie oraz leśnej i kopalnej florze. Jest tu około 460 okazów ptaków i ssaków oraz zbiór poroży. Jeśli chodzi o florę, to znajduje się tu około 240 gatunków szyszek, 350 próbek drewna oraz wystawa fitopatologiczna związana z chorobami i pasożytami drzew.

Czynne – poniedziałek – piątek

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://cepl.sggw.pl/muzeum/index.htm


 

Skansen – Maurzyce

Jest to wystawa etnograficzna przedstawiająca budynki dawnej wsi łowickiej. Znajduje się tu około 40 obiektów prezentujących dawne wnętrza i sposoby jego dekoracji. Zwiedzający mogą zobaczyć 3 gospodarstwa:

- zagrodę zamkniętą, czyli okólnik z budynkiem mieszkalnym, w którym mieszkała wycinarka łowicka

- siedlisko z dwoma XX-wiecznymi obiektami tzw. czworakami i stodołą,

- chałupa z Złakowa Borowego.

Prócz tego na uwagę zasługuje wiatrak „koźlak” pochodzący z XIX i XX wieku oraz kamienno-ceglana strażnica i bróg ze sprzętem strażackim.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny

Strona skansenu - http://muzeum.low.pl/iogolne.htm

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Skansen_Maurzyce.JPG


 

Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego – Tomaszów Mazowiecki

Funkcjonuje od 1990 roku, ale jego początki sięgają 1927 roku. Wówczas muzeum powołało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze i mieściło się ono w pomieszczeniach Seminarium Nauczycielskiego. II wojna światowa przyniosła wiele zniszczeń i strat, lecz muzeum reaktywowano po wojnie. Obecnie prezentowane są tam takie wystawy stałe jak:

- etnograficzna, pokazująca kulturę i obyczaje ludowe wsi tomaszowskiej (stroje, przedmioty, narzędzia, sztuka, rękodzieło),

- archeologiczna, pokazująca obrzędy praktykowane w dolinie Pilicy (głównie pochówki),

- historyczna, pokazująca dzieje Tomaszowa oraz jego właścicieli,

- przyrodnicza, pokazująca faunę dorzecza Pilicy,

- zbiory sztuki (pokoje dzienne rodziny Ostrowskich, pamiątki, gabinety, obrazy czy dokumenty).

Ciekawym eksponatem jest niemiecki transporter opancerzony Sd.Kfz251/3-IV Rosi. Został on wyłowiony w Pilicy i należał do 19 Dywizji Pancernej Wermachtu.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny, prócz sobót

Strona muzeum - http://www.muzeumtomaszow.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/TM_Ostrowski_Palace.JPG/800px-TM_Ostrowski_Palace.JPG

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Miasta i Rzeki Warty – Warta

Muzeum funkcjonuje od 1981 roku. Początkowo działał tu jedynie „kącik” Reymonta, ale w miarę gromadzenia przedmiotów, przekształcono go w Izbę Regionalną. Znajdowały się w niej materiały związane z Władysławem Reymontem, Stanisławem Skarżyńskim (pilota), Zygmuntem Andrychiewiczem (malarzem) oraz Walentyną i Marią Pstrokańską. Obecnie muzeum posiada 4 sale, a na trzech z nich mieszczą się ekspozycje stałe prezentujące wybitne postaci, które w jakikolwiek sposób były związane z Wartą. Można tu poznać bliżej historię miasta oraz obejrzeć wystawę archeologiczną. Na niej zobaczymy unikatową wazę sprzed 2,5 tysiąca lat oraz ślady osadnictwa i kultury materialnej tych terenów.

Czynne – codziennie, prócz niedziel

Strona muzeum - http://www.muzeumwarta.pttk.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Muzeum_Miasta_i_Rzeki_Warty_2.jpg/1024px-Muzeum_Miasta_i_Rzeki_Warty_2.jpg


 

Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej – Wolbórz

Jest to placówka o muzealnym charakterze, współpracująca z miejscową strażą pożarną. Powstała w 2007 roku. Znajdują się tu bogate zbiory zebrane przez członków i działaczy wolborskiej OSP oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Wolborza. Głównym miejscem jest hala, w której znajduje się sprzęt pożarniczy oraz jego miniatury. Ciekawe są również oryginalne wozy bojowe, samochód pożarniczy na bazie samochodu ciężarowego Star 25 pochodzącego z lat 60. XX wieku. Prócz nich można tu obejrzeć motopompy, drabiny strażackie, mundury, sikawki, hełmy czy drobny sprzęt strażacki. Dzieci też nie będą się tu nudziły, ponieważ muzeum dysponuje kolekcją zabawkowych modeli aut strażackich.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków i sobót

Wstęp – platny

Strona muzeum - http://www.wolborz.ugm.pl/centrum/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Wolb%C3%B3rz_%284%29.jpg/800px-Wolb%C3%B3rz_%284%29.jpg


 

Muzeum Miasta Zgierza – Zgierz

Muzeum działa od 1977 roku i mieści się w „Domu pod Lwami”. Dom ten pochodzi z I połowy XIX wieku. Znajdują się w nim takie wystawy stałe jak:

- Dziecięcy świat, zabawki z dawnych lat, prezentujący zbiór ponad 1000 zabawek z XX wieku. Są to lalki polskie czy porcelanowy serwis do herbaty;

- Kruszówka, czyli rekonstrukcja wnętrz mieszczańskich bogatej rodziny Krusche. Rekonstrukcja pochodzi z przełomu XIX i XX wieku.

Prócz wystaw stałych muzeum oferuje również wystawy czasowe, ekspozycje wakacyjne, zimowe i lekcje muzealne.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków i sobót

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeumzgierz.pl
 

Muzeum Ziemi Wieluńskiej – Wieluń

Muzeum to założono w 1926 roku, a inicjatorami tego przedsięwzięcia była Polska Macierz Szkolna. Po II wojnie światowej odtworzyło jednak swoje utracone zbiory i ponownie zostało otwarte w 1969 roku. Mieści się ono w dawnym klasztorze Bernardynek. W muzeum obecnie znajdują się eksponaty archeologiczne, historyczne, etnograficzne, numizmatyczne oraz agrotechniczne, militarne i ikonograficzne. Do wystaw stałych należą:

- Pradzieje ziemi wieluńskiej,

- Życie codzienne wsi wieluńskiej na początku XX wieku,

- Tragedia Wielunia – 1 września 1939.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny, prócz niedzieli

Strona muzeum - http://www.muzeum.wielun.pl/01/index.html

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/MuzeumZW.JPG/800px-MuzeumZW.JPG

...