pytanie zadane 21 sierpnia 2016 w Turystyka przez użytkownika
Lista muzeów w województwie lubelskim.

5 odpowiedzi

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej – Biłgoraj

Muzeum działa od 1966 roku. Znajdują się w nim zbiory pochodzące w szczególności od Pana Michała Pękalskiego, który jest regionalistą. Muzeum mieści się w budynku dawnego starostwa. Znajdują się tu ekspozycje przedstawiające „Partyzancką broń”, czyli wystawę poświęconą 70-tej rocznicy bitwy pod Osuchami; ekspozycję poświęconą dawnemu przechowywaniu odzieży, wystawa na temat rzezi wołyńskiej, litografia Gustawa Pillatiego oraz wystawa fotograficzna miasta w czasie II wojny światowej.

W skład muzeum wchodzi również Skansen „Zagroda Sitarska”, który otwarto w 1976 roku. Przedstawione są w nim tradycje sitarskie miasta oraz zabudowa miasta w XVI – XIX wieku. Można tu zwiedzić: dom Andrzeja Grabińskiego, drewutnię, spichlerz, wozownię, budynki inwentarskie oraz ule kłodowe.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeumbilgoraj.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/BilgorajMuzeum.JPG/800px-BilgorajMuzeum.JPG

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Bi%C5%82goraj_-_Zagroda_sitarska.jpg/800px-Bi%C5%82goraj_-_Zagroda_sitarska.jpg


 

Muzeum Gminne – Biszcza

Muzeum działa od 2002 roku i mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Większość przedmiotów pochodzi od Antoniego Kurowskiego. Był on rotmistrzem Szwadronu Kawalerii Ułanów Śląskich. Ekspozycje zawierają m.in.:

- broń rosyjską, niemiecką, francuską, angielską i amerykańską,

- umundurowanie Wojska Polskiego,

- CKM Browning.

Czynne – poniedziałek – piątek


 

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza – Chełm

Na jej siedzibę składają się aż 4 budynki na terenie całego miasta. Pierwszą palcówką było Muzeum Cerkiewno-Archeologiczne, które powołano w 1882 roku. Znajdowały się w nim eksponaty pochodzące głównie z likwidacji cerkwi grekokatolickich. Dopiero po I wojnie światowej zaczęło działać Muzeum Ziemi Chełmskiej. Kolejne 3 budynki muzeum zyskało dopiero w latach 80. XX wieku. Znajdują się tu takie wystawy stałe jak:

- Skarby przyrody (eksponaty przyrodnicze, geologiczne, paleontologiczne, flora i fauna),

- Powrót do przeszłości (eksponaty archeologiczne i etnograficzne),

- Chełmska bezpieka i jej ofiary (działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego),

- Tradycje kolejowe Chełma (historia kolejnictwa w mieście).

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny, prócz czwartków

Strona muzeum - http://muzeum.chelm.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Che%C5%82m%2C_kolegium_w_zespole_klasztoru_pijar%C3%B3w.jpg/800px-Che%C5%82m%2C_kolegium_w_zespole_klasztoru_pijar%C3%B3w.jpg


 

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica – Hrubieszów

Muzeum działa od 1965 roku i mieści się w dworku Du Chateau. We wnętrzu muzeum znajduje się również biblioteka. Znajdują się tam wystawy stałe, a wśród nich:

- archeologiczna – pradzieje Kotliny Hrubieszowskiej,

- historyczna – okres od średniowiecza do II połowy XX wieku. Są to militaria, numizmaty, zbiory związane ze Stanisławem Staszicem,

- etnograficzna – kultura i sztuka ludowa Ziemi Hrubieszowskiej. Malarstwo oraz rzeźby twórców ludowych, stroje, narzędzia i sprzęty codziennego użytku,

- sztuki – galeria Pawła Gajewskiego.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeum-hrubieszow.com.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Hrubiesz%C3%B3w_Du_Chateau.jpg/1024px-Hrubiesz%C3%B3w_Du_Chateau.jpg


 

Muzeum Regionalne – Janów Lubelski

Muzeum powstało w 1986 roku i początkowo było to Muzeum Czynu Zbrojnego. Obecnej nazwy używa się dopiero od 1996 roku. Znajdują się tu zbiory dotyczące archeologii, historii regionu, kultury i sztuki. Organizuje się tu wystawy stałe i czasowe współpracując z takimi instytucjami jak:

- Polska Akademia Nauk,

- Instytut Pamięci Narodowej,

- Towarzystwo National Geographic Polska,

- Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie,

- Muzeum Narodowe w Warszawie.

Prócz tego muzeum współpracuje ze szkołami w powiecie janowskim organizując wystawy, seminaria, ekspozycje, warsztaty czy imprezy.


 

Skansen Kolei Leśnej – Janów Lubelski

Muzeum/Skansen techniki działa od 2000 roku. Znajdują się w nim zabytki, związane z funkcjonowanie Kolei Leśnej w Janowskich Lasach, która działała tu w latach 1941 – 1984. W skansenie tym można oglądać lokomotywy i wagony:

- parowóz Las47,

- spalinowóz WLs50,

- wagon kłonicowy,

- platformę,

- wagon osobowy,

- węglarkę,

- cysternę,

- platformę z pługiem śnieżnym,

- kolebę.

Czynne – codziennie

Wstęp – bezpłatny

Strona muzeum - http://www.wste.pl/baza-obiektow/53,skansen-kolei-lesnej-w-janowie-lubelskim.html


 

Muzeum Misyjno-Ornitologiczne – Kodeń

Muzeum otwarto w 1999 roku. Powstało ono z inicjatywy Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Mieści się przy kodeńskiej bazylice św. Anny. W dwóch salach udostępnionych do zwiedzania, znajdują się ekspozycje:

- ornitologiczna, gdzie znajdują się zbiory o. Kazimierza Kozickiego,

- etnograficzna, gdzie znajdują się ekspozycje członków zgromadzenia, którzy przywieźli je z krajów misyjnych,

- historyczna, gdzie znajdują się pamiątki związane z historią sanktuarium oraz miasta Kodeń.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_par._p.w._%C5%9Bw._Anny_%28Kode%C5%84%29_2008-06-07.07.JPG/240px-Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_par._p.w._%C5%9Bw._Anny_%28Kode%C5%84%29_2008-06-07.07.JPG

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Krasnobrodzkie Muzeum Parafialne i Sakralne – Krasnobród

Oba muzea mieszczą się przy parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Muzeum Parafialne i Sakralne powstało w 1989 roku, a inicjatorem ich powstania był ks. Roman Marszalc. Znajdują się w nim takie wystawy stałe jak:

- Paleontologia – skamieniałości kredy górnej,

- Garncarstwo krasnobrodzkie,

- Zbiory etnograficzne,

- Wieńce dożynkowe,

- Fauna i flora Roztocza.

W Muzeum Sakralnym zaś znajdują się eksponaty ornat, starodruków, naczyń liturgicznych, świeczniki, klęczniki i obrazy.

Strona muzeum - http://www.krasnobrod-sanktuarium.pl/muzeum-sakralne/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Krasnobr%C3%B3d_-_spichrz_drewniany_przy_ko%C5%9Bciele.jpg/800px-Krasnobr%C3%B3d_-_spichrz_drewniany_przy_ko%C5%9Bciele.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Panorama_ko%C5%9Bcio%C5%82a_w_Krasnobrodzie.jpg/1920px-Panorama_ko%C5%9Bcio%C5%82a_w_Krasnobrodzie.jpg

 

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego – Romanów

Muzeum powstało po to, by upamiętnić pobyt pisarza w tej miejscowości w latach młodzieńczych. Józef Ignacy Kraszewski przyjeżdżał tu do dziadków zwłaszcza na wakacje. Dziadkowie mieszkali w klasycystycznym dworze, który po śmierci dziadków, odziedziczyli jego rodzice. Potem dwór należał do Kajetana Kraszewskiego – malarza, rzeźbiarza, muzyka i astronoma oraz kolekcjonera antyków. To właśnie tu Kajetan zorganizował obserwatorium astronomiczne oraz założył nowoczesną gospodarkę rolną, ogrody, ananasarnię i oranżerię. Potem jeszcze kilkukrotnie dwór zmieniał właścicieli, aż w roku 1958 Wojewódzka Rada Narodowa powołała do życia Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego. Inicjatorem był nauczyciel włodawski Wacław Czech.

Obecnie w muzeum znajdują się dzieła Józefa Kraszewskiego oraz pamiątki z nim związane.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Romanow_museum_of_Kraszewski_2.JPG/800px-Romanow_museum_of_Kraszewski_2.JPG


 

Muzeum Parafialne - Lubartów

Muzeum znajduje się przy Bazylice św. Anny i powstało w 2000 roku. Inicjatorem jego powstania był ks. prałat Andrzej Tokarzewski. Na ekspozycjach znajdują się przedmioty o charakterze liturgicznym. Są to m.in. ornaty, monstrancje, kielichy mszalne, krzyże, feretrony, relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego, obrazy oraz bogaty księgozbiór. W muzeum znajduje się również krypta Bazyliki, portrety trumienne oraz skarbiec.

Czynne – codziennie

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Lubart%C3%B3w%2C_Bazylika_%C5%9Bw._Anny_-_fotopolska.eu_%28192571%29.jpg/1024px-Lubart%C3%B3w%2C_Bazylika_%C5%9Bw._Anny_-_fotopolska.eu_%28192571%29.jpg


 

Muzeum Południowego Podlasie – Biała Podlaska

Muzeum mieści się na wieży bramy wjazdowej pochodzącej z XVIII wieku. Brama wraz z wieżą należą do zespołu pałacowo-parkowego Radziwiłłów. Znajdują się tu wydziały:

- Archeologii,

- Etnografii,

- Artystyczno-Numizmatyczny,

- Martyrologiczno-Historyczny.

W muzeum można zobaczyć największą w Polsce kolekcję ikon w ilości ponad 1400 obiektów. Prócz tego malarstwo konne oraz zbiory Kultury Ludowej Południowego Podlasia.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://muzeumbiala.pl

Muzeum Regionalne – Łuków

Muzeum powołano do życia w 1959 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej. Oficjalne otwarcie muzeum nastąpiło w 1967 roku. Przy muzeum działa również Łukowski Ośrodek Rzeźby Ludowej, który prowadzi szkółki rzeźbiarskie.

W muzeum znajdują się wystawy paleontologiczne, historyczne i etnograficzne.

Czynne – codziennie, prócz sobót

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://muzeum.llu.pl


 

Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady – Sobibór

W czasie II wojny światowej działał tu niemiecki obóz zagłady SS-Sonderkommando Sobibor. Muzeum, które obecnie można zwiedzać, powstało w 1993 roku. Utworzono je w 50. Rocznicę powstania więźniów obozu. W skład muzeum wchodzą:

- pomnik matki żydowskiej z dzieckiem,

- kopiec z prochami ofiar obozu,

- budynek muzealny.

Muzeum jest filią Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Obecnie z powodu braku wsparcia finansowego muzeum jest zamknięte dla zwiedzających.

Strona muzeum - http://www.muzeum.wlodawa.metronet.pl/index_sobibor.htm

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Sobibor-2.JPG/800px-Sobibor-2.JPG

Muzeum Kowalstwa i Regionalne – Wojciechów

Oba muzea mieszczą się w budynku XVI-wiecznej Wieży Ariańskiej. Muzeum Kowalstwa powstało w 1993 roku i mieści się na ostatnim piętrze wieży. Znajduje się w nim 900 eksponatów związanych ze sztuką kowalstwa. Eksponaty pochodzą zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Zwiedzić tu można starą kuźnię z paleniskiem, kowadłem, miechem kowalskim i narzędziami. Wśród eksponatów znajdują się przedmioty użytkowe: motyki, grace, kosy, sierpy, topory czy drewniane brony. Od początku swojej działalności muzeum gromadzi również ciekawe kolekcje krat, krzyży, wieszaków, świeczników, wiatrowskazów, lamp, żyrandoli czy kwietników.

Muzeum Regionalne natomiast powstało w 2004 roku i zajmuje przedostatnią kondygnację Wieży Ariańskiej. Podzielone jest ono na trzy części, które są udostępnione do zwiedzania:

- pierwsza – historia Wojciechowa. Znajduje się tu makieta grodziska ze średniowiecza i eksponaty z wykopalisk archeologicznych.

- druga – wygląd wojciechowskiej chałupy z lat 1920 – 1930, Jest ona w pełni wyposażona.

- trzecia – Galeria Sztuki Ludowej. Tu można zakupić pamiątki z Wojciechowa m.in. słynne podkowy na szczęście.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.gokwojciechow.pl/oferta-turystyczna/muzeum-regionalne i http://www.gokwojciechow.pl/oferta-turystyczna/muzeum-kowalstwa

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Muzeum_kowalstwa_w_Wojciechowie.jpg/800px-Muzeum_kowalstwa_w_Wojciechowie.jpg

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Nadwiślańskie – Kazimierz Dolny

Muzeum powstało w 1963 roku i posiada trzy zamiejscowe filie. Zwiedzić tu można takie wystawy jak:

- Galeria Wystaw Czasowych,

- Muzeum Sztuki Złotniczej,

- Dom Kuncewiczów,

- Kamienicę Celejowską,

- Oddział Przyrodniczy,

- Manufakturę Muzealną.

Do oddziałów zamiejscowych należy Grodzisko Żmijowiska w gminie Wilków, Muzeum Czartoryskich w Puławach oraz Zamek w Janowcu.

Czynne – codziennie (w większości)

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.mnkd.pl

Muzeum Nietypowych Rowerów i Muzeum Pijaństwa – Gołąb

Jest to prywatne muzeum założone w 1987 roku (Muzeum Rowerów) i w 2007 roku (Muzeum Pijaństwa). Inicjatorem jego powstania był kustosz i przewodnik Pan Józef Konstanty Majewski. W Muzeum Pijaństwa znajdują się przede wszystkim butelki po alkoholu oraz różne karafki. Natomiast w Muzeum Nietypowych Rowerów znajdują się różnego rodzaju rowery. Są to rowery poziome, cyrkowe, galopujące oraz riksze. Prócz ich zwiedzania można się również na nich przejechać.

Czynne – codziennie (kwiecień – październik)

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeumrowerow.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/POL_Muzeum_Pijanstwa_01.jpg/800px-POL_Muzeum_Pijanstwa_01.jpg


 

Muzeum Regionalne – Krasnystaw

Muzeum działa od 1958 roku i składa się z ponad 10 000 eksponatów. Przedmioty te podzielone są na następujące działy:

- archeologiczny,

- numizmatyczny,

- sztuki dawnej,

- etnograficzny,

- chmielarski,

- piwowarski.

Muzeum Regionalne istniało już wcześniej bo od 1930 roku. Założył je wówczas Pan Józef Nikodem Kłosowski, lecz w trakcie II wojny światowej większość zbiorów uległa rozproszeniu. Obecne muzeum założył Pan Zygmunt Tokarzewski i mieści się ono przy kościele św. Franciszka Ksawerego. Muzeum składa się z 23 sal o łącznej powierzchni ponad 2 000 m2.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny, prócz czwartków

Strona muzeum - http://www.muzeumkrasnystaw.webd.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Franciszka_Ksawerego_i_kolegium_pojezuickie.jpg/1024px-Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Franciszka_Ksawerego_i_kolegium_pojezuickie.jpg


 

Muzeum Pojezierza Łęczyńsko–Włodawskiego – Włodawa

Muzeum założono w 1981 roku. Znajduje się ono w kompleksie synagogalnym, w której skład wchodzą:

- Wielka Synagoga,

- Mała Synagoga,

- dom pokahalny.

Muzeum w czasie PRL-u służyło za magazyny wojskowe i spółdzielcze. Obecnie w muzeum znajdują się takie działy jak:

- etnograficzny, gdzie mieszczą się ekspozycje lokalnego folkloru oraz folkloru kultur egzotycznych;

- historyczny, gromadzący zabytki i dokumenty historyczne Włodawy i okolic. Większość wystawy zajmują judaika;

- promocyjno-edukacyjny, gdzie prowadzi się cykliczne imprezy np. Festiwal Trzech Kultur;

- administracyjny.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.muzeumwlodawa.pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/FTK_-_Great_Synagogue_-_facade.jpg


 

Muzeum Bolesława Prusa – Nałęczów

Jest to muzeum biograficzno-literackie, mieszczące się w pałacu Małachowskich. Niegdyś to właśnie tu Bolesław Prus spędzał wakacje. Muzeum powstało za sprawą prof. Dr Feliksa Araszkiewicza – polonisty, znawcy życia i twórczości Prusa. W muzeum znajdują się pamiątki oraz materiały dotyczące życia i twórczości pisarza. Muzeum założono w 1961 roku.

Czynne – codziennie, prócz wtorków

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Na%C5%82%C4%99cz%C3%B3w%2C_Muzeum_Boles%C5%82awa_Prusa_-_fotopolska.eu_%28255060%29.jpg/800px-Na%C5%82%C4%99cz%C3%B3w%2C_Muzeum_Boles%C5%82awa_Prusa_-_fotopolska.eu_%28255060%29.jpg


 

Skansen Pszczelarski – Pszczela Wola

Muzeum działa przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego. Otwarto je w 1973 roku i mieści się w dworku Rohlandów. Można zwiedzić w szczególności ule, pochodzące z Lubelszczyzny, ale również maszyny oraz urządzenia pszczelarskie. Należą do nich:

- naczynia na miód,

- narzędzia bartne,

- prasy do miodu,

- miodarki drewniane.

Najstarszy eksponat w skansenie pochodzi z XVIII wieku i jest to drewniany ul wykonany z sosny. Ofiarodawcą był Pan Józef Krasnowski.

Wstęp – wolny

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Czartoryskich – Puławy

Muzeum mieści się w salach puławskiego Pałacu Czartoryskich. Na ekspozycje przeznaczono sale: Tradycji, Kamienną, Gotycką i Rycerką. Muzeum otwarto w 2009 roku. Kolekcję eksponatów poszerzali członkowie rodziny Czartoryskich. Wśród eksponatów znajdują się głównie te związane z Adamem Kazimierzem Czartoryskim, jego żoną i dziećmi.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.mnkd.pl/muzeum-czartoryskich

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Pu%C5%82awy%2C_Pa%C5%82ac_Czartoryskich_%2802%29.jpg/1024px-Pu%C5%82awy%2C_Pa%C5%82ac_Czartoryskich_%2802%29.jpg


 

Park Miniatur – Rąblów

Właściwa nazwa tego miejsca to Park Miniatur Architektury Drewnianej Trójkąta Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy. Jest to park prywatny powstały dzięki staraniom Państwa Sobczuk. Działa od 2014 roku i można tu zobaczyć ponad 50 miniatur obiektów architektury drewnianej. Są wśród nich np. nałęczowskie wille, zabudowania Kazimierza Dolnego, młyny na rzece Bystrej, budynki Mięćmierza, kościoły, chałupy i budynki gospodarcze.

Prócz Parku Miniatur obejrzeć tu można również Park Labiryntów.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny

Strona parku - http://park-miniatur.com.pl


 

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Poleskiego Parku Narodowego – Stare Załucze

Miejsce to nazywa się również Muzeum Poleskiego Parku Narodowego. Działa od 1993 roku i mieści zbiory związane z Polesiem Zachodnim, głównie z Parkiem Narodowym. Znajdują się tu ekspozycje: geograficzne, akwarystyczne, historyczne, etnograficzne i przyrodnicze. Prócz tego zwiedzający mają możliwość spaceru ścieżką przyrodniczą „Żółwik”, gdzie mogą zobaczyć żółwia błotnego oraz poczytać informacje na jego temat.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.poleskipn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=334&Itemid=236

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/O%C5%9Brodek_Dydaktyczno-Muzealny_Poleskiego_Parku_Narodowego_%281%29.JPG/240px-O%C5%9Brodek_Dydaktyczno-Muzealny_Poleskiego_Parku_Narodowego_%281%29.JPG


 

Muzeum Motocykli „Moto Strefa WueSki” – Świdnik

Muzeum istnieje od 2010 roku i mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury. Założył je Pan Grzegorz Doroba, który jest miłośnikiem motocykli. Wśród ekspozycji można zobaczyć głównie pojazdy wyprodukowane przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego Świdnik. Ilość wszystkich maszyn to 23 sztuki. Zwiedzający mają okazję zobaczyć pierwszy egzemplarz z roku 1954, ale również egzemplarz dwumilionowy oraz motocykl, na którym Marek Michel objechał świat w latach 70. XX wieku. Znajdują się tu również prototypy:

- Sarenki III,

- M19 Kos.

Czynne – poniedziałek – piątek

Wstęp – płatny

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/WSK_logo_61.JPG/800px-WSK_logo_61.JPG


 

Muzeum Nożyczek – Tarnogród

Muzeum działa od 2012 roku i mieści się w dawnej synagodze. Muzeum to założyła Pani Joanna Puchacz, którą zainspirował herb Tarnogrodu (gryf trzymający nożyczki). Pierwszymi nożyczkami w kolekcji były nożyczki od Pana Witolda Tchórzewskiego – dyrektora Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Obecnie w muzeum znajduje się kolekcja około 150 nożyczek. Są to nożyczki krawieckie, techniczne, chirurgiczne, kosmetyczne, fryzjerskie, do bonsai, do jajek czy do obcinania kocich paznokci.

Strona muzeum - http://zamosc.naszemiasto.pl/artykul/w-tarnogrodzie-powstalo-muzeum-nozyczek-zdjecia,1551659,artgal,t,id,tm.html

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Tarnogr%C3%B3d_Synagoga.jpg/800px-Tarnogr%C3%B3d_Synagoga.jpg


 

Izba Pamięci Terroru Komunistycznego – Tomaszów Lubelski

Jest to muzeum powstałe w 2010 roku. Mieści się ono w tzw. Smoczej Jamie, czyli dawnego budynku więzienia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, które działało w latach 1944 – 1956. Budynek służył również jako archiwum sądu rejonowego. Wśród ekspozycji znajduje się prezentacje dziejów terroru komunistycznego, sylwetki pracowników, a także wspomnienia więźniów. Pracownicy muzeum odtworzyli też pokój przesłuchań.

Czynne – poniedziałek – piątek

Wstęp – bezpłatny

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Tomasz%C3%B3w_Lubelski%2C_Izba_Pami%C4%99ci_Terroru_Komunistycznego_-_fotopolska.eu_%28305027%29.jpg/800px-Tomasz%C3%B3w_Lubelski%2C_Izba_Pami%C4%99ci_Terroru_Komunistycznego_-_fotopolska.eu_%28305027%29.jpg


 

Muzeum Regionalne im. Janusza Petera – Tomaszów Lubelski

Powstało w 1962 roku, a inicjatorem i założycielem był Janusz Peter – miejscowy lekarz. Pierwsza wystawę zorganizował w kierowanym przez siebie szpitalu i mieściły się na niej jego prywatne zbiory. Wszystkie eksponaty, a zarazem siedzibę muzeum przenoszono 4 razy w różne miejsca. Obecnie w muzeum znajduje się ekspozycja archeologiczna, historyczna i etnograficzna. Obejmują one okres od XVII wieku do II wojny światowej.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl

 

Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków – Wola Gułowska

Muzeum działa od 1989 roku i mieści się w Domu Kultury. Owy Dom jest Pomnikiem Czynu Bojowego Kleeberczyków. Zbiory gromadzono już od początku lat 80. Znajdują się tu pamiątki po wojnie obronnej Polski z 1939 roku, elementy uzbrojenia i umundurowania, a także wyposażenia żołnierzy polskich, niemieckich i radzieckich. Ciekawymi eksponatami są również elementy uprzęży, zdjęcia i pamiątki osobiste żołnierzy: Srebrna Lanca czy bandera pińskiej Flotylli Rzecznej. Podczas zwiedzania turyści obejrzą pomieszczenia muzeum, izbę regionalną, szkółkę rzeźbiarską, izbę myśliwską oraz Sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września.

Czynne – codziennie

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.kleeberczycy.pl

odpowiedź 21 sierpnia 2016 przez użytkownika

Muzeum Sakralne Katedry Zamojskiej

Muzeum działa od 1987 roku i mieści się przy parafii katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła. Budynek parafii pochodzi z końca XVI wieku. Inicjatorem powstania muzeum był ordynat zamojski Jan Tomasz Zamoyski. W muzeum obecnie można zwiedzić ekspozycje sztuki sakralnej. Są to m.in. alba koronacyjna króla Machała Korybuta Wiśniowieckiego, szaty i naczynia liturgiczne, portrety infułatów itp.

Czynne – codziennie (w sezonie), po uzgodnieniu telefonicznym (poza sezonem)

Wstęp – płatny

Strona muzeum - http://www.katedra.zamojskolubaczowska.pl/pl/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Infulatka.JPG/800px-Infulatka.JPG


 

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego – Zwierzyniec

W muzeum, otwartym w 1994 roku, znajdują się zbiory związane z Roztoczańskim Parkiem Narodowym. Muzeum mieści w sobie wystawy stałe i czasowe. Do stałych wystaw należy prezentacja „W krainie jodły, buka i tarpana”, składająca się z 11 dioram i 17 środowisk. Wśród ekspozycji czasowych wyróżnić można wystawę „Arktyka – nie tylko kraina lodu i chłodu”, gdzie można poznać zwierzęta dalekiej północy, historię badań naukowych i odkryć. Prócz dwóch wystaw znajdują się tu również ścieżki przyrodnicze oraz dąb szypułkowy upamiętniający prof. Dr hab. Tadeusza Wilgata.

Czynne – codziennie, prócz poniedziałków

Wstęp – płatny

Strona ośrodka - http://roztoczanskipn.pl/pl/edukacja/osrodek-edukacyjno-muzealny

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Roztocze_National_Park_Educational_Center_and_Museum_%2830%29.JPG/240px-Roztocze_National_Park_Educational_Center_and_Museum_%2830%29.JPG

...